Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2796
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number caja 4 núm. 5 | Antic 2-10; 17B; caja 10
Title of volume Fueros del Rey Don Pedro del año 1358 ( al marge superior intern, en lletra moderna (s. XVII))
Pere segon
Copied València (regne): Mateu Adrià, 1358

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 1-10
Collation 110
Page Layout 2 columnes
32 línies (f. 1ra)
Size pàgina 392 × 280 mm (f. 1)
caixa 236 × 179 mm
columna 236 × 80 mm (f. 1ra)
columna 236 × 75 mm (f. 1rb)
Hand gòtica formada o librària
Pictorial elements Caplletres: sense fer, de vuit unitats de pauta al f. 1r, quatre unitats de pauta als ff. 3 i 4r, tres unitats de pauta als ff. 2, 5, 6 i 7r i dues unitats de pauta als ff. 3v i 4r
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: línies de guia per als renglons que no travessen l'intercolumni
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Perforacions: rodones prop dels talls senyalant les línies verticals de justificació i es veu un règim complet de perforacions al marge exterior que senyala la posició dels renglons
Condition tinta gastada al f. 1r, que no té cap foli de protecció ni relligadura, la resta en bon estat. Folis en blanc a partir del f. 6v; foliació moderna a llapis al marge inferior dret; la certificació del protonotari és en una gòtica de format més petit
Binding segurament no en va tenir mai cap si no és el bifoli de pergamí extern. Avui el quadern va cosit però el fil és modern. Conserva la perforació on aniria el segell reial
References (most recent first) Descrit per: Rovira Cerdà (2008), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Tractat a: Furs e Ordinacions del Regne de Valencia [edició facsímil de València: Lambert Palmart, 1482] (1992)
Tractat a: Diccionari biogràfic (1966-70)
Note al marge inferior intern en lletra recent (s. XIX) “Edición Palmart folios 120 al 122”
Subject Volum notarial datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 9632
Location in volume ff. 1ra-6rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2620
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Furs
Language català
Date promulgat 1358
Title(s) in witness Fueros del Rey Don Pedro del año 1358. Pere segon
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 1ra] [A5] tots sia manifesta cosa. Que com nos en pere per la gracia de deu rey darago … et de Cerdanya
pream.: Cobeeiants [sic] seguir les uies et loables maneres dels altres progenitors … [ 2rb] … Saluant enquant enlos presents furs es aaquells mellorat corregit et declarat
dispositio: [C3]om per occasio deles entricacions les quals posen los iu [f. 2 va] ristes en los pleyts donan diuerses enteniments als furs fundan enterpretan et declaran lenteniment daquells per leys decretals et decrets o gloses daquells sia donada gran materia als litigans de longament pledeiar … [ 5vb] … enlo prohemi dels presents furs nomenats
testimonis: [ 6ra] [F]2foren testimonis ala dita publicatio nostra et consentiment lonrador pare en christ en lop archebisbe de Çaragoça … e molts altres en multitut copiosa
auten.: [E2]t res no meyns [sic] nos en pere rrey damunt dit en testimoni daço en los presents furs fem posar la nostra bulla de plom enpendent
certificació: Seny ✠ al den matheu adria prothonotari tinent los segells del dit senyor … [ 6rb] … et tota curia firmauerunt et jurarunt
References (most recent first) Diccionari biogràfic (1966-70)
Record Status Created 2007-10-17
Updated 2013-05-28