Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2793
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number Caja 5, núm. 16 | Antic Caja 5, núm. 23; 51
Title of volume Fori nouj Jllustrissimi domini rex Martinj et Tangit hic quam sacram in m[.]tr[.]tes sunt domjcilium et alcaydis et alijs officiis […] non debent extranent Regno ( a la coberta)
Copied València (regne): Ramon de Cumbis, 1403-09-28

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 6
Collation 16
Page Layout 40 línies (f. 1)
Size pàgina 295 × 222 mm (f. 1)
caixa 182 × 128 mm
Hand semigòtica amb molta influència de la bastarda (ff. 1-4)
bastarda (f. 4r-v-certificació)
Pictorial elements Caplletres: caplletra inicial de sis unitats de pauta i inicials de paràgraf menudes, fetes amb la mateixa tinta del text
Other features Justificació: a punta seca, les línies de justificació es creuen i arriben als marges del foli, travessant les horitzontals el centre del plec; sense línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: sense perforacions visibles
Reclams: un sol quadern, sense reclams
Condition manca part del marge inferior, l'angle interior. En general, bon estat de conservació. Sense foliació antiga, només una de moderna, a llapis i en xifres aràbigues, al marge exterior inferior
Binding antiga, en pergamí tou; el bifoli de guardes procedeix d'un extrem de la pell de l'animal i segurament és per això que no cobreix tot el quadern a la part inferior interna, deixant-ne a la vista un sector d'uns centímetres
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2007), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Note a la coberta de pergamí, a l'angle superior esquerre, hi ha escrit “51/c” a ploma marró; a la dreta, un “23” a ploma negra i al costa d'aquest l'any 1403 a llapis. Al centre de la coberta, el títol o contingut del pergamí i un “4” a ploma i, a sota d'aquest, un “3”. A llapis s'ha anotat la signatura “Caja 5 No 23” que correspon a la numeració antiga , seguida de la correspondència amb l'edició Palmart: “Edición Palmart, folios 183o al 185o”. A sota, la signatura actual “23-16” anotada a llapis. Colón et al., eds. (1980-2007) fan menció només de dues còpies de furs d'aquest any i de fet en són quatre
Subject Volum notarial datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 9514
Location in volume ff. 1-4v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1748
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València
Language català
Date promulgat 1403
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 1] N5Os Martinus dei gratia Rex Aragonum Valencie Maioricum Sardinie … et Ceritanie
intr.: Ad supplicacionem curie generalis Regni Valencie nobis inde factam facimus per actum Curie foros et ordinaciones sequentes
pream.: Statuim e ordenam que officis alcuns de Regne de Valencia axi com batlies alcaydies loctinencies de Gouernacions e altres qualseuol no sien per nos ne nostres successors ne primogeniz nostres o daquells donats atorgats o comanats … dels officis de Gouernacio e batlia en la força e valor que vuy son e que per lo present noy sia en res derogat. Domenicus masco .S.
dispositio: P2er lo present fur nou cassam Jrritam e anullam tot e qualseuol dret de borregatge volents e ordenants que daci auant en lo Regne de Valencia no sia exigit colliz ne leuat directament o indirecta lo dit dret de borregatge … [ 4] … E lo general les rendes de algezira e lo segon any vos senyor prengats les rendes dalgezira e lo general o los diputats per al dit quitament les rendes de Morella e ses aldees en paga e satisfaccio deles pensions jnteresses e messions dels carregaments dels dits censals e violarjs. E axi jnterpauladament sia seguit per los dits sis anys
conf.: Q3uiquidem fori seu ordinaciones prouisiones ac capitula … de nostri mandato bulla nostra plumbea fuit hic apposita jn pendenti. Dominicus masco
auten.: Sig ✠ num mej Raymundi de cumbis diicti dominj Regis prothonotarius … [ 4v] … pagjne iiij folij celebrabat. Rex Martinus
Record Status Created 2007-06-25
Updated 2013-05-28