Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2784
Name Pedro Malo, impressor
Sex H
Milestones Floruit 1568
Affiliation impressor
Printer or scribe of manid 2449 Ed.: Barcelona: Arxiu Històric, B-1574-8o (op.) 1. Barcelona: Pedro Malo, 1574. Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions d'en Sanctacília (tr. Jaume Safont…), traduït 1450 - 1500.
manid 2236 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon. 7-III-22. Barcelona: Pau Cortey, et al., 1568. Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem.
manid 2496 Ed.: New York: Hispanic Society, RESERVE COOKING NOLA, Roberto Libre de cozina, Barcelona 1578. Barcelona: Pedro Malo, 1578. Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem.
Record Status Created 1998-11-26