Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2776
Name Miquel Ortigues, notari
Sex H
Milestones Naixement València (regne)
Floruit 1490 [?] - 1512
Lloc vinculat València
Affiliation notari
poeta
Author of texid 5083 Desconegut… Elizabeth sancta, humil y honesta, escrit
texid 5435 Miquel Ortigues… Dalt en la creu fón maurada, escrit
texid 5078 Miquel Ortigues, Estant la Verge gloriosa, escrit 1511 a quo
Other Associations with Works texid 4667 Desconegut, Agnès molt benigna y santa perfeta, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4678 Desconegut, Angelich doctor de noble linatge, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3752 Desconegut, Antorcha de fe, apòstol benigne, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4619 Desconegut, Apòstol de Déu molt alt e insigne, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4612 Desconegut, Apòstol insigne y molt venerable, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4613 Desconegut, Apòstol insigne y molt venerable, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3749 Desconegut, Apòstol molt sant de gran sapiència, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4618 Desconegut, Apòstol sant y subiran doctor, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3764 Desconegut, Apostols beneyts Simo y sent Judes, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3762 Desconegut, Apostols insignes de gran reuerencia, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4621 Desconegut, Apostols insignes y molt gloriosos, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4673 Desconegut, Beneït confessor per Déu molt amat, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4645 Desconegut, Beneït sent Basili, doctor qui esmalta, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4614 Desconegut, Columna de fe y lum del món clara, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4687 Desconegut, Columpna de fe molt fort y sancera, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4626 Desconegut, De tanta valor, beneyta, us contemple, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3760 Desconegut, De tantes virtuts portau vestidura, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4629 Desconegut, Del gran rey Jesús puix fos tan amada, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4631 Desconegut, Dels sants hermitans puix sou la bandera, escrit 1450 [?] - 1500
texid 5082 Desconegut, Dignament fos visitada, escrit
texid 4662 Desconegut, Doctor excellent de vera doctrina, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4633 Desconegut, Dotat vos contemple de gràcia tanta, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4635 Desconegut, Entre·ls cavallers insignes, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4637 Desconegut, Entre·ls sants puix sou tan digne, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4679 Desconegut, Estel resplendent donant llum divina, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4639 Desconegut, Gaspar, rei de gran prudència, escrit 1450 [?] - 1500
texid 5096 Desconegut, Gracies vos fas, Senyor, escrit
texid 4627 Desconegut, Humil Apol·lonia, perfeta serventa, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4665 Desconegut, Insigne apòstol de vida perfeta, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4641 Desconegut, Ja consumat aquell tan gran misteri, escrit 1450 [?] - 1500
texid 5097 Desconegut, Jesús beneït qui mort tan dolorosa, escrit
texid 5086 Desconegut, La gran valor qui estimar poria, escrit
texid 4642 Desconegut, Les grans laors qui recitar poria, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4643 Desconegut, Les virtuts de vós són tantes, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3768 Desconegut, Loar vull la vida de vos, sent Basili, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 5434 Desconegut, Loem vos ab alegria, escrit
texid 4646 Desconegut, Loem vostra virtut santa, escrit 1450 [?] - 1500
texid 5079 Desconegut, Los grans turments qui recitar poria, escrit
texid 4650 Desconegut, Los navegants en mar de crims molt alta, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4648 Desconegut, Lucia, verge molt pura, escrit 1450 [?] - 1500
texid 5395 Desconegut, Mare sou tan estimada, escrit
texid 4651 Desconegut, Margarita molt benigna, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3757 Desconegut, Martir molt sant, fortissim y admirable, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4654 Desconegut, Mirant que del rey Jesús, ver Messies, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4656 Desconegut, Mirant que vencés la fort gent pagana, escrit 1450 [?] - 1500
texid 5080 Desconegut, Mirau tots la gran dolor, escrit
texid 4658 Desconegut, O arbre sant qui·ns dau lo fruyt de vida, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4675 Desconegut, O Barbera santa, de fe digne ciri, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4690 Desconegut, O bisbe molt sant, de vida perfeta, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4689 Desconegut, O ciri de fe perfet y molt digne, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4688 Desconegut, O ciri de fe y clara lanterna, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4664 Desconegut, O Déu eternal, virtut infinida, escrit 1450 [?] - 1500
texid 5091 Desconegut, O Déu immens de Israel, escrit
texid 4640 Desconegut, O dignes reys de molt gran excel·lencia, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4684 Desconegut, O Dimas beneyt, antorcha encesa, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4615 Desconegut, O excellent Egipciaqua digne, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4660 Desconegut, O gran arquebisbe qui'l mon tot enrama, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4674 Desconegut, O gran cavaller, molt fel e insigne, escrit 1450 [?] - 1500
texid 5094 Desconegut… O gran sacerdot humil y benigne, escrit
texid 4655 Desconegut, O Lazer insigne, perfet y molt noble, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4649 Desconegut, O Lucia sancta, per Déu molt amada!, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4691 Desconegut, O maire primera per Déu elegida, escrit 1450 [?] - 1500
texid 5297 Desconegut, O, mare beneyta de humana natura, escrit
texid 4653 Desconegut, O martir sant y pur ab gran mundicia, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4663 Desconegut, O pare benigne y molt venerable, escrit 1450 [?] - 1500
texid 5714 Desconegut, O pare sant, de Déu vera factura, escrit
texid 5088 Desconegut, O, princep gran sant Miquel glorios, escrit
texid 4625 Desconegut, O salvador de natura humana, escrit 1450 [?] - 1500
texid 5090 Desconegut, O, sanct glorios de molt gran valia, escrit
texid 4638 Desconegut, O sant arquebisbe, de grans laors digne!, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4647 Desconegut, O sant confessor de gran reverencia, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4632 Desconegut, O sant excellent, molt clara lanterna, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4636 Desconegut, O sant excel·lent, perfet y digníssim!, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4682 Desconegut, O sant excellent que'l mon illumina, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3761 Desconegut, O sant excellent Thomas Conturberi, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4677 Desconegut, O sant gloriós, beneyt sant Machari, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4683 Desconegut, O sant glorios, perfet y molt digne, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4681 Desconegut, O sant gloriós, qui·l món tot enrama, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4634 Desconegut, O sant gloriós, vexell y retreta, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4685 Desconegut, O sant glorios, Ypolit insigne, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4644 Desconegut, O santa molt digna de gran reverencia, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4630 Desconegut, O santa [molt] digna, humil Magdalena, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4661 Desconegut, O ver prothomartir de fe admirable, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3755 Desconegut, O ver prothomartir de molta constancia, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4659 Desconegut, O Vera Creu, de grans laors molt digna, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4652 Desconegut, O verge beneyta y martir insigne, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4623 Desconegut, O verge molt digna, per Déu molt amada, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4657 Desconegut, O verge prudent, humil Juliana, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4628 Desconegut, Oh digne prelat de gran reuerencia, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4676 Desconegut, Oh sant excellent de vida molt pura, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3750 Desconegut, Ornat sou de virtuts tantes, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4668 Desconegut, Pare sou tan venerable, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4669 Desconegut, Per obtenir salvació, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4670 Desconegut, Puix als cels amb tanta gloria, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4671 Desconegut, Puix, apòstol tan insigne, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4672 Desconegut, Puix de Déu sou tan amada, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4692 Desconegut, Puix del poble sou defensa, escrit 1450 [?] - 1500
texid 5081 Desconegut, Puix Déu etern, o, Verge preciosa!, escrit 1518 a quo
texid 4693 Desconegut, Puix entre les vergens sou verge stimada, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3758 Desconegut, Puix entre'ls sants sou vos de valor tanta, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4695 Desconegut, Puix fos vencedor d'aquell adversari, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4696 Desconegut, Puix molt clarament se mostra, escrit 1450 [?] - 1500
texid 5092 Desconegut, Puix molt vos plau lo presentar, escrit
texid 3751 Desconegut, Puix per vos, Verge Maria, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3746 Desconegut, Puix que mare tan honrada, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3748 Desconegut, Puix que tanta reuerencia, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4697 Desconegut, Puix sant tan insigne y tan comendable, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3766 Desconegut, Puix seruis ab amor tanta, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4698 Desconegut, Puix sou de Jesús servent tan dignissim, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3765 Desconegut, Puix sou lum de la fe nostra, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4617 Desconegut, Puix sou sacerdot y bisbe tan digne, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3759 Desconegut, Puix sou sant tan venerable, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4699 Desconegut, Puix veig que dels fels portau la bandera, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3756 Desconegut, Puix veig sou dotat de gracia tanta, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3763 Desconegut, Puix vostra valor tan gran es y tanta, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3754 Desconegut, Puix vostra virtut a tots nos conuida, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3753 Desconegut, Puix vostra virtut lo mon tot esmalta, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4700 Desconegut, Qui pot loar molt la gran valor vostra, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3745 Desconegut, Reuerent Egipciaqua, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4701 Desconegut, Sant de molta reverencia, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3747 Desconegut, Sent Johan Euangeliste, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4686 Desconegut, Sent March glorios, dexeble insigne, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4666 Desconegut, Sent Pau gloriós, de gran reverencia, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4616 Desconegut, Senyora del cel, qui stau collocada, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 5089 Desconegut, Tanta es la excellentia, escrit
texid 4702 Desconegut, Tecla, verge gloriosa, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4870 Desconegut, Teixidora fóreu vós, escrit 1515 ad quem [?]
texid 5084 Desconegut, Tres actes molt grans damor yo contemple, escrit
texid 5085 Desconegut, ¨Qui pot dir lahors condignes, escrit
Owner of manid 1328 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 3. València:, 1491 - 1500.
manid 1328 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 3. València:, 1491 - 1500.
Printer or scribe of manid 1328 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 3. València:, 1491 - 1500.
References (most recent first) Tractat a Wikimedia Foundation (2012-), , n. Q85611555
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q85611555 vist 2023-09-19
Record Status Created 1998-11-19
Updated 2023-09-19