Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2770
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Fons de Reserva, III-2 | Antic Manual antic 39
Copied Barcelona: Pere Miquel Carbonell i de Soler, 1471 [?] - 1500 [?]

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis f.: 1
Size pàgina 295 × 222 mm (f. 1)
Hand humanística característica de l'arxiver
Watermark mà amb flor de cinc pètals
Pictorial elements sense cap mena de decoració
State sense caixes marcades
Condition foli solt
Binding es conserva dins d'una carpeta de paper gruixut
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2774 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Cancelleria. Reg. 1261. Barcelona:, 1378. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Vetlant el lit suy'n un penser casut, escrit 1387 ad quem.
manid 2775 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Cancelleria. Reg. 1265. Barcelona:, 1378 - 1380. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Mon char fill, per Sanct Antoni, escrit 1387 ad quem.
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Duran et al. (2003), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 3 III:249-250
Note segons una anotació en un bocí de paper conservat a la carpeta, es tracta d'un “Folio tomado del volumen de manuales antiguos, núms. 37 al 43 y que parece corresponder al 39, hoy extraviado en su mayor parte”; les referències antigues al marge de les cartes remeten als Reg. de Cancelleria 1265 i 1261

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 7861
Location in volume f. 1
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4513
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Mon char fill, per Sanct Antoni
Language català [?]
Date escrit 1387 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Letres y Cobles per lo dit Senyor Rey en Pere Terç trameses a son primogenit don Joan
text: Mon car [char tatxat] fill per sent [sant tatxat] Antoni … quen perdes tal [gran tatxat] heretat. Rex Petrus
Poetic Stanza 2 x 7, 1 x 3
Note entre la rúbrica i els versos es transcriu la carta del rei; al marge hi ha una anotació de l'arxiver sobre el registre d'original
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7864
Location in volume f. 1v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4514
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Vetlant el lit suy'n un penser casut
Language català [?]
Date escrit 1387 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1v] Altres letres y Cobles fetes per dit Senyo Rey en Pere
text: Vetlan el lit suy nun penser casut … Per que [u tatxada] men call que pus non cantaria
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note entre la rúbrica i els versos es transcriu la carta del rei; al marge hi ha una anotació de l'arxiver sobre el registre d'original
Record Status Created 2004-11-29
Updated 2014-01-04