Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 2768
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Francesc de B. Moll
Title Textos i estudis medievals
Associated persons Antoni M. Badia i Margarit (Prol. de)
Place / Publisher Barcelona: Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes - Fundació Congrés de Cultura Catalana - Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Date / Location 1982: pp. 356
References (most recent first) reimpressió de: Moll (1982), Sorpreses i problemes d'un filòleg davant la medicina medieval
reimpressió de: Moll (1960), El “Liber Elegantiarum”. Lección profesada el día 9 de abril de 1959
ressenyat per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
reimpressió de: Moll (1982), “El Corbatxo de Giovani Boccaccio traduït en català per Narcís Franch (segle XVI)”, Textos i estudis medievals
reimpressió de: Moll (1980), “Els sons i les formes en el Liber elegantiarum”, Romanica Europaea et Americana. Festschrift für Harri Meier zum 8 Januar 1980
reimpressió de: Moll (1977), Entorn del lèxic del Liber elegantiarum
reimpressió de: Moll (1968-70), “Entre Ramon Llull i el Decameron”, Bollettino dell'Atlante Linguistico Mediterraneo
reimpressió de: Badia Margarit et al. (1960), “La llengua de Ramon Llull”, Obres essencials de Ramon Llull
reimpressió de: Moll (1957), “Notes per a una valoració del lèxic de Ramon Llull”, Estudios Lulianos
reimpressió de: Moll (1947-51), “Nota etimològica: el mot corral”, Miscel·lània Puig i Cadafalch
reimpressió de: Moll (1942), “Apostillas a los glosarios latino-españoles”, Revista de Filología Española
reimpressió de: Moll (1936), “Comentari a un vell mot català”, Estudis Universitaris Catalans, 22 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 3
reimpressió de: Moll (1935), “Els llatinismes de la Lògica nova”, Estudis Franciscans
reimpressió de: Moll (1933), “Vida coetània de Ramon Llull segons el manuscrit 16432 del British Museum”, Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana
reimpressió de: Moll (1932), “L'opuscle de Ramon Llull sobre el Pecat d'Adam. Assaig d'edició crítica”, Anuari de l'Oficina Romànica de Lingüística i Literatura
Note Reimpressió de diversos treballs de l'autor, tant d'edicions com d'estudis
Held by Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) D-258/7/19 41R 849.9.07"04/14"Moll
Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) D-258/7/19 41R 849.9.07"04/14"Moll
Source of Data for Works texid 2496 Desconegut, Farmacologia veterinària
texid 2276 Desconegut, Flos de receptes (tr. Desconegut), traduït 1375 [?] - 1400 [?]
texid 2497 Desconegut, Lapidari referent a tres dotzenes de pedres virtuoses, compilat 1400 - 1500
texid 1845 Girolamo Manfredi, Quesits e perquens sobre virtuts de les herbes (tr. Desconegut), traduït 1478 - 1499
texid 1020 Ibn Wafid, Llibre de les medicines particulars (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1350
texid 1579 Joan XXI, Papa, Tresor de pobres (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1360 [?]
texid 1705 Ramon Llull, Lo pecat d'Adam, escrit 1282
texid 1707 Ramon Llull, Lògica nova, escrit 1303-05
texid 1721 Ramon Llull, Vida coetània (tr. Desconegut), escrit 1311-08 - 1311-09
texid 1013 Sulaiman ibn Harith al-Quti, Llibre de la figura de l'ull (tr. Joan Jacme), traduït 1378 [?] - 1379 ca.
texid 1448 Teodorico Borgognoni di Lucca, Bisbe de Cèrvia… Llibre de cirurgia (tr. Guillem Corretger), traduït 1302 - 1304
Source of Data for Witnesses cnum 1061 MS: Ramon Llull, Lo pecat d'Adam, escrit 1282. Kraków: Biblioteka Jagiellońska, Ms. Hisp. Qu. 63, 1451 - 1525
cnum 1062 MS: Ramon Llull, Lo pecat d'Adam, escrit 1282. London: British Library, Add. 16432, 1401 - 1500
cnum 1059 MS: Ramon Llull, Lo pecat d'Adam, escrit 1282. Milano: Ambrosiana, H 8 inf., 1391 [?] - 1410 [?]
cnum 1058 MS: Ramon Llull, Lo pecat d'Adam, escrit 1282. Roma: S. Isidoro, 1/18, 1325-08-01
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2140 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 4528. 1461 - 1475. Desconegut, Lapidari referent a tres dotzenes de pedres virtuoses, compilat 1400 - 1500.
manid 2139 MS: Klagenfurt: Episcopal. Desconegut, Farmacologia veterinària.
manid 1600 MS: Los Angeles: L. M. D. Biomedical Library UCLA (John A. Benjamin Collection of Medical History), BENJ. Ms. Coll. no. 1.4. 1466 ca. Desconegut, Nota sobre el compte de la lluna per a les sagnies, escrit 1466 ad quem.
manid 1678 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 56. 1351 - 1400. Ramon Llull, Lògica nova, escrit 1303-05.
Source of Data for Libraries libid 1180 Klagenfurt: Episcopal
Source of Data for References bibid 1842 Agramunt et al. (1910), Regiment de preservació a epidèmia ó pestilencia e mortaldats. Epistola de Maestre Jacme d'Agramont als honrats y discrets seynnors Pahers e Consell de la ciutat de Lleyda. Amb entraments de l'Enrich Arderiu y d'En Joseph M. Roca
bibid 2783 Agramunt et al. (1971), Regiment de preservació de pestilència de Jacme d'Agramont s. XV. Introducció, transcripció i estudi lingüístic
bibid 2786 Barberà i Martí (1908), “Libre que feu Macer de les erbes quina virtut han”, Revista Valenciana de Ciencias Médicas
bibid 2785 Gili (1977), Lapidari. Tractat de pedres precioses
bibid 2784 Menhardt (1930), “Pharmacologie Catalane. Un manuscrit catalan dans la bibliothèque de l'évêque à Klagenfurt-Autriche”, Anuari de l'Oficina Romànica de Lingüística i Literatura
Record Status Created 1992-04-26
Updated 1996-07-04