Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2768
City and Library Barcelona Arxiu Històric de la Ciutat
Collection: Call number 1B XXV -1
Title of volume Manual de novells ardits ( denominació tradicional)
Copied Barcelona: 1381 d. - 1396

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: VI + 1-137 (folis de guarda posteriors)
ff.: IV + 1-7 + i-cxxi + 129-137
Collation 16 2-326 424 4 bis2 522 613/11t; sense reclams
Page Layout 34 línies (f. 3, amb algunes línies en blanc)
Size pàgina 296 × 224 mm (f. 3)
caixa 220 × 162 mm (f. 3)
Hand gòtica amb influència de la bastarda (primer text)
diverses gòtiques amb major o menor grau de cursivitat (a la resta del volum)
Watermark arc amb sageta (al cos del volum,) (semblant a Briquet 790, Pisa: 1387, Paris: 1390, Augsbourg: 1393;)
croissant amb creu trilobulada, amb les lletres “B P” a l'interior (a les guardes) (propera a Briquet 5254, Genova: 1549, però els remats són diferents;)
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoració
State pauta tabeliònica, quan n'hi ha; considerem la primera línia escrita; sense restes de perforacions
Condition entre els ff. 63 i 64 antics, que són el quart i cinquè de la primera part del quart plec, s'ha intercalat un bifoli; al final hi ha restes de dos fulls arrencats, un foliat com 129 però l'altre sense cap numeració, car només en resten alguns milímetres. La foliació antiga, en xifres romanes, comença amb el primer text de 1390, quedant fora de la foliació original el text que ens interessa de 1381; ara bé, no es tracta d'un plec afegit a posterior, car és del mateix paper que la resta del volum. Són en blanc les guardes, els folis del final i els ff. 1v, 4v-6v i 7v. En bon estat, amb els marges un xic desgastats i algunes taques d'humitat
Binding antiga, del s. XVI, en pell sobre fusta, ferros gravats en sec, tanques de pell i metall, una mica deteriorada
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1084 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 225. 1401 - 1425. Consell de Cent, Capítols sobre el dret de la quortera, promulgat 1400 [?] - 1500 [?].
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Pagès (1936), La poésie française en Catalogne du XIIIe siècle a la fin du XVe. Études suivies de textes inédits ou publiés d'après les manuscrits avec 5 planches hors texte 66-8
Schwartz i Luna et al. (1892-1975), Manual de novells ardits vulgarment apellat Dietari dle Antich Consell Barceloni 1
Note duia un teixell de paper, avui pràcticament destruït on constaven les dates del volum [1390]-1396, que no prenien en consideració el primer text, que tampoc consta en l'edició del Dietari

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 8167
Location in volume ff. 1-4
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3599
Desconegut. A vós me do, senyora de valor
Language català
Date escrit 1381
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Translat dela festa e sollempnitat qui fo feta lo dia que la Reyna dona sibilia muller del Senyor Rey en Pere se corona en la Ciutat de Seragoça
datatio: Dimecres a xxx. dies del mes de janer del any m.ccclxxxj. lo senyor Rey en pere Corona la Reyna dona Sibilia muller sua en la Ciutat de Seragoça hon se feu la solempnitat e festa deius scrita
text: Primerament lo dimarç [sic] a vespra abans de completa … [ 4] … Molts vots si feeren los quals a ades nom recorden Car nols meti en scrit he depuys hoyt que alcuns los conpliren e altres non se res
text: [ 4] A vos ma do / senyora de valor … E puys veurem tots sil hauran complit
Poetic Stanza 10 vv.
Note el text poètic es transcriu gairebé al final del document, just abans del que indiquem com a explicit
Record Status Created 2004-11-29
Updated 2013-11-07