Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2767
Authors Desconegut
Titles Annals valencians
Date / Place escrit 1437 d.
Language català
Text Type: Prosa
Associated Texts la primera part d'aquest text consisteix en una versió catalana de texid 2766 Desconegut, Cronicó, escrit 1260 d.
Subject València (regne)
HISTÒRIA
ANNALS
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 3068
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, d.III.2 (BITECA manid 2064)
Copied Antoni Blai (al menys del tractat de Sèneca), 1491 - 1510 (Castañeda)
Desconegut, 1501 - 1600 [?] (a partir del f. 149 (anotació manuscrita al catàleg d'Antolín))
Location in witness ff. 131-138
Title(s) Desconegut, Annals valencians, escrit 1437 d.
Incipit & Explicits rubr.: [ 131] Chronicon o Anales
text: En nom de Jesu Christ. Del començament del mon entro a la natjvjtat de Jesu Christ hac cinch milia cent noranta e huyt anys … [ 138] … e la Reyna sa muller ague nom toda
ID no. of Witness 2 cnum 3067
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/13208 (BITECA manid 2091)
Copied El Escorial: Francisco Pérez Bayer, 1779 (al primer foli del volum en blanc i al f. 212 es repeteix l'anotació “Escurial Jornada de 1779”)
Location in witness ff. 74-86v
Title(s) Desconegut, Annals valencians, escrit 1437 d.
Incipit & Explicits rubr.: [ 74] Chronicon ó Anales
text: En nom de Jesu Christ. Del començament del mon entro a la nativitat de Jesu Christ hac cinch milia cent noranta e huyt anys … [ 86v] … e la Reyna sa muller hague nom Toda
Associated MSS/editions manid 2064 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.III.2. Antoni Blai, 1491 - 1510. Leonardo Bruni d'Arezzo, Comentari a l'econòmica d'Aristòtil (tr. Martí de Viciana, Governador de La Plana), traduït 1481 - 1492 ad quem.
Record Status Created 1992-09-25
Updated 2008-12-19