Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2762
City and Library València Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio
Collection: Call number Protocol del Notari Jaume Monfort. Lligall 3657
Title of volume Jaume Monfort Lo | Antic. | Protocols | 1411 […] .1414 | 1415 […] 1418 | 1420 ( al llom escrit en lletra gòtica, en part no es pot llegir perquè té un adhesiu de paper a sobre)
Prothocollus notularum mei Jacobi de monteforti a […] Regia notarii publici per total terram et dominacionem Jllustrissimi dominj Regis Aragonum de Anno anat. Dnj millesimo Quadrjngentesimo tercio decimo ( al f. 1)
Copied València: Jaume de Monfort, 1411 - 1420 (al llom)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Collation format per plecs de diversa entitat, entre set i deu bifolis aproximadament
Page Layout 28 línies (f. 6)
Size pàgina 223 × 150 mm (f. 6)
caixa 170 × 110 mm
Hand gòtica cursiva del s. XV amb moltes abreviatures
Watermark muntanya de tres cims amb antena i creu
Pictorial elements Altres: sense decoració
Other features Justificació: tot i no haver-hi pauta marcada, l'escriptura ocupa un espai més o menys regular a tots els folis
Ús de la primera línia de la pauta: per a les mesures considerem escrita la primera línia per a les mides
Perforacions: sense perforacions
Reclams: sense reclams
Condition bastant deteriorat, però en un estat de consulta acceptable, sense foliació; amb alguns folis en blanc al final d'alguns dels fascicles
Binding original, de pergamí flexible reutilitzat. Dins d'una relligadura comuna, típica de notari, amb els seus trossos de pell per on passen els fils de cosir els plecs; a l'interior d'aquesta gran relligadura (llom de 154 mm d'amplada) es troben cosits diversos fascicles, que corresponen cadascun a un any aproximadament i que tenen les seves cobertes pròpies, subjectades amb cintes, típiques d'arxiu, i al damunt de la superior hi ha un adhesiu amb el número que correspon al lligall
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Catalogat a: Chabàs et al. (1997), Índice del Archivo de la Catedral de Valencia 349-50 , n. 2629
Tractat a: Rodrigo Pertegás (1931), “Efemérides notariales”, Anales del Centro de Cultura Valenciana 2
Note volum format per nou fascicles sense foliar cap d'ells; el text que ens interessa es troba al setè fascicle i té seixanta-cinc folis, els dos finals en blanc
Subject Volum notarial datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 8166
Location in volume f. 1
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5642
Desconegut. Recepta a dona que vaja en part e no puixa parir
Language català
Date escrit 1413 a quo
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1] A dona que vaja en part e no puja parir
text: scriujts en paper o pergamj aquests mots en la manera e ab les creus que aci son scrits … e sera tantost deliurada empero tantost que haia parjt leuats li lo dit pergamj o paper
Note al costat hi ha la llegenda llatina disposada segons els dos braços de la creu; braç vertical d'amunt avall i escrit a l'anglesa: “ ✠ Panditur jn terra domus ✠ (centre de la creu) o[mn]ipotens olimphi ✠”; braç horitzontal de esquerra a dreta: “ ✠ Panditur jn terra domus ✠ (centre de la creu) omnipotens olimphi +”
Record Status Created 2004-11-25
Updated 2024-05-13