Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2761
City and Library València Olim Convent de sant Onofre extramurs
Copied 1401 [?] - 1425 ([?])

External description
Previous owners (oldest first) Ducs de Sogorb (família-linatge) (Villanueva)
References (most recent first) Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular , n. 103
Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 2:191-97
Note manuscrit no trobat

Internal Description
Number of texts in volume: 8
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 8158
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11219
Desconegut. Vida de sant Onofre
Language català
Date escrit 1350 ? - 1400 ?
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 8159
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2048
Desconegut. Miracles de sant Onofre
Language català
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 8160
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5640
Desconegut. Regles de vida per als ciutadans de València
Language català
Date escrit 1420 ad quem [?]
Incipits & explicits in MS pream.: Una donzella verge e molt bella devalla ab passos cuytats a aconsellar lo devot e benigne poble de la nobilissima ciutat de Valencia en la forma seguent per conservar aquest regne en molta tranquilitat amistat amor e pau … que com ella sia aquella de les quatre virtuts cardinals una de les principals moderant les passions volia donar algunas informacions al dit poble e ciutat del stament de la vida politica
tit.: E comença la celica donzella en la seguent manera
text: Qualsevulla de vosaltres de tot lo poble de la nobilissima ciutat d eValencia que volra moderar les passions hi es ser mon amich ha de seguir les seguents regles e axi aquelles seguint sera fet rich glorios e famos en la present vida … e de la bona voluntat e affeccio quels portava E la raho entre ell resta farta e ben sadolla
Note vint regles de conducta moral
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 5911
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3000
Desconegut. Universal redemptor de natura
Language català
Incipits & explicits in MS text: Universal redemptor de natura … vostre fill bo quem vulla perdonar
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 10156
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1305
Desconegut. Regina exçel·lent, Verge de pietat
Language català
Date escrit 1350 - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: Lahors de la beneita Verge
text: Regina excellent | verge de pietat … Lla sus en paradis | tots temps eternalment
Poetic Stanza 7 x 20
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 10157
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3467
Desconegut. Mon cor, mon voler, mon desig
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: Segueixense los goigs de la Verge Maria beneyta mare de Deu Sacratissima: e son los terrenals
text: Mon cor mon voler mon desig … Lin façam companya
Poetic Stanza 1 x 3, 1 x 6, 1 x 7, 2 x 6, 1 x 7, 4 x 6
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 10158
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2860
Desconegut. En lo món, pus fos dotade
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: Acabats los goigs terrenals segueixense los celestials, que poseheix la beneyta Verge Maria Mare de Deu en la gloria de Paradis
text: En lo mon si fos dotada … En los cels on mereixeu
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 8, 1 x 5, 2 x 4
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 8157
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5639
Desconegut. Hoges-nos, nostra advocada
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: Segueixse una canço de la beneyta Verge Maria mare de Deu e cantars al so si bem so mal maridada yo men he etc.
text: Hoges nos nostra advocada … Car tots som tos servidors
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 7
Note manca el quart vers de la darrera cobla i Villanueva no va poder llegir un mot de l'antepenúltim vers
Record Status Created 2004-11-25
Updated 2018-06-13