Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2755
Name Nicolau de Pacs i Sureda, Ciutadà de Ciutat de Mallorca
Sex H
Title Ciutadà de Ciutat de Mallorca
Milestones Naixement Ciutat de Mallorca
Floruit 1373 - 1419
Associated Persons servidor de/d': Joan II el Sense Fe, Rei de Catalunya-Aragó [1458 - 1479]
altre: Alfons d' Aragó V el Magnànim, Rei de Catalunya-Aragó [1418 - 1458]
alumne de/d': Joan Cabaspre i Santjoan, jurista (GEC)
Affiliation escriptor
Institutional Affiliation Altres síndic Ciutat de Mallorca: Casa dels Jurats (1383 - 1384)
Author of texid 1793 Nicolau de Pacs i Sureda, Ciutadà de Ciutat de Mallorca… Doctrina moral, escrit 1440 ca.
Internet https://ca.wikipedia.org/wiki/Nicolau_de_Pacs vist 2016-07-19
Record Status Created 1998-10-15
Updated 2018-04-16