Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2754
City and Library Alghero Archivio Storico Comunale
Collection: Call number C/23/503 | Antic Ms. 503
Title of volume Capitols dintra del Libre deles serimonies […] | 1551 ( escrit a ploma al pla anterior, molt deteriorat)
C˛pia auctŔntica del libre deles serimonies dels consellers de la ciutat de Barcellona ( al f. 1)
Copied 1586

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 88 (sense folis de guardes)
Collation 16 24 3-42 58 66 72 81 9-1112 128 132 144 152 164 172; es veuren reclams entre els folis 77-87 a gairebÚ tots els que estan escrits; sense signatures alfanumŔriques; el quadren 13 Ús un bifoli dins del qual es troben aplegats els quaderns 14 i 15
Page Layout 24 lÝnies (f. 82)
Size pÓgina 192 Î 140 mm (f. 77)
caixa 165 Î 110 mm (f. 77)
pÓgina 203 Î 152 mm (f. 82)
caixa 192 Î 176 mm (f. 82)
Hand cursiva diverses mans dels ss. XIV i XVII
cursiva cursiva tÝpica del s. XVI (els folis de les cobles)
Watermark creu dins d'una llÓgrima (als ff. 1-6, 76. 83;)
cercles tres cercles en lÝnia, el del peu amb les inicials “A M” i el superior surmuntat per creu de dos brašos (als ff. 8-30;)
pelegrÝ romeu dins d'un cercle, amb les lletres “I B C” al peu, semblant a un de vist a la Cr˛nica impresa de Muntaner (als ff. 32-72;)
creu dins d'un ˛val, entre dos dracs, surmuntat de corona amb creu, al peu dos cercles, un amb uns signes i un altre amb el que sembla una lletra “A” (als ff. 77-80 i 85-86)
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoraciˇ
Other features Justificaciˇ: no tot el volum duu caixes, marcades, al f. 82 hi ha un pautat tabeli˛nic als marges verticals
Condition el foli del quadern 8 estÓ enganxat amb pega al foli segŘent i el darrer del quadern final estÓ enganxat a la coerta; no hi ha errades a la foliaciˇ feta a llapis en xifres arÓbigues; sˇn en blanc els ff. 1v, 28r-v, 30r-v, 79-80v i 83v. Disposen de foliaciˇ antiga rls ff. 32-72 = i-xxxxj; volum factici
Binding antiga, en molt mal estat, en pergamÝ sobre paper, estÓ escrita a ploma i tÚ corretgetes de cuir, tambÚ molt deteriorades
References (most recent first) FacsÝmil: Reproducciˇ parcial de l'exemplar C/23/503 de l'Archivio Storico Comunale de l'Alguer (2009)
Catalogat a: Inventari de l'Arxiu Municipal de l'Alguer (2007) 79 , n. Ms. 503
Descrit per: Mahiques Climent (2005), Inspecciˇ personal
Tractat a: Bover i Font (1993), “Relaciˇ i Cobles de la conquista dels fransesos: textos an˛nims algueresos del segle XV”, Catalan Review 13
Note al f. 1 es veuen proves de ploma: “Jnscr”, “Jo scr”, “Jo scriuent”, “Jn suitsin ‘[?]”. Als ff. 44v-46v i 54-55v tambÚ es transcriuen diverses ordinacions
Subject Volum notarial datat

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2038
Location in volume ff. 32-34v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2500
Consell de Cent. Forma de jurament que fan els Consellers (cap. 227-268)
Language catalÓ
Date promulgat 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 32] ASSI APPAREN TOTS los sagraments que los Consellers de la šiutat de Baršelona fan quiscun any
tit.: LOS Juraments que los consellers de La ciutat de Barcelona han a fer lo sendema que son estat elegits e vinguts de Missa
text: PRIMERAMENT Juren los consellers que seruaran e seruar faran vna ordinatio feta a quatre de nohembre del any Mil quatrešents quaranta set … [ 34v] … ne parlar Ó part entre ells de aquella sino segons la forma en la dita ordinatio contenguda
Condition fragment
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 8720
Location in volume ff. 56-72v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2089
Consell de Cent. Cerim˛nies extraordinÓries
Language catalÓ
Date promulgat 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 56] SERIMONIES extraordinaries
tit.: Si mor Rey o, Reyna
text: Si algun conseller mor la casa de la ciutat sta tancada fins lo dit conseller es soterrat … [ 71v] … perque los Consellers puixen prouehir en les coses nešessaries per la sua entrada
auten.: Copiam suius modi aliena manu fideliter scriptam … [ 72v] … Et Jn foleo xxxiij. pagina prima linea decima vbi legitur de la mare e no
Note c˛pia extreta el 1566 (f. 72)
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 8123
Location in volume ff. 77-78v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5597
Desconegut. Relaciˇ de la vict˛ria que los algueresos tingueren en lo any 1412
Language catalÓ
Date escrit 1412 a quo
Incipits & explicits in MS acc.: [ 77] En nom del Onipotent Deu Y de la gloriosa Verge Maria y dels Benaventurats Ar Cangeel Sant Miquel y Apostol y Euangelista Sant Juan Patrons desta ciutat de Alguer
text: Memoria sia per lo es de venidor com en lo ayn 1412. en semblant die de Vui essent esta Ciutat Com Vui es dels serenissims Reis de Arago de Imortal recordassio y gouernant … [ 78v] … y dant llaour al se˝or y al Apostol y Euangelista Sant Juan per hauerla Lliurada en tal dia de la inuasio, suplicant lo humilment nos Vulga ser Aduocat y Intersesor deuant la Divina Magestad que la vulla guardar a ella, y tots los Ciutadans de tot perill y sinistre. Amen
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 8124
Location in volume ff. 81-83
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4860
Desconegut. O visconte de Narbona
Language catalÓ
Date escrit 1412 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 81] Cobles dela Conquista dels fransesos
text: O visconte de narbona | BBe haueu mala Raho | deuos escalar la terra | del molt alt Rey de Arago … [ 83] … Muiran muiran los francesos| yls traidors de sassaresos | que han fet la traicio | al molt alt Rey de Arago | Finis
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 9, 1 x 11, 4 x 9, 1 x 11, 1 x 12, 1 x 9, 1 x 12
Note tret de la primera cobla de quatre versos i de la pen˙ltima, precedida per una “C”, totes les altres van precedides de “Co”
Record Status Created 2004-10-18
Updated 2013-05-28