Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2751
City and Library Bethlehem Lehigh University Library
Collection: Call number SC R 091 T98 | Antic ms. 57
Title of volume LE TRESOR des Alchimistes ( f. iia, a ploma)
LE | TRESOR | DES | ALCHIMISTES | CompilÚ Par ARNAVD | DE BRUXEL[LES] | A NAPLES | En 1489 ( f. ia, a ploma)
Copied Napoli: Arnaldus de Bruxella, 1473 - 1490

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis f.: 242 (= IV + i-xiii + 1-220 + IV) (fol. moderna i antiga)
Size pÓgina 283 Î 209 mm
Hand cursiva
mÓ possiblement d'origen alemany (ff. 79-101)
Watermark flor de lis amb les inicials L.V.C. (folis de guarda) (semblant a Briquet 7207, 7210-7212, Estrasburg: 1596, Neuwilnau: 1585, Utrecht: 1589, Estrasburg: 1594)
tisores (ff. 79-101) (Briquet 3661, VenŔcia: 1438)
tisores (ff. 49-78) (semblant a Briquet3670, VenŔcia: 1469)
cap de bou (ff. 1-48, 103-118, 129-160) (semblant a Briquet 14323, Proven‡a: 1460 o mÚs probable Palerm: 1467)
corn de caša (ff. 161-196, vi-xiii) (semblant a Briquet 7684, PÓdova: 1416-1420)
corona (ff. 119, 128 i 197-216)
Binding del s. XVII, en mitja pell marrˇ
History of volume Adquirit 1881-06
Previous owners (oldest first) F. Rouhauld (Naixement France) 1584 ca. (price: 6 escuts) (diverses anotacions, al f. iia, al costat de la seva signatura: “Emptus est” i al f. ia “Ce present livre ma coustÚ six escuz”. Sembla ser que fou ell qui va donar el tÝtol al llibre “Le TrÚsor des Alchimistes” al f. iia, qui va fer els Ýndexs alfabŔtics aprofitant els espais en blanc als ff. 202b-203b i 216b, i d'haver completat els dos Ýndexs, afegint al final del segon “Finis, 1584” i “F R”, el seu monograma)
L. S. B. Deshunelieres (Monsenyor), fe cat˛lica romana 1653
Desconegut 1653 (el va rebre com a regal, i fou qui va escriure el tÝtol a tota plana al f. ia. Al f. ib afegÝ “Advertissement a ceux qui verront ce manuscript”, indicant que molts dels tractats continguts no es troben impresos. Va dividir l'obra en dos volums de manera arbitrÓria tot escribint “Volumen primum” al f. ia i “Volumen secundum” al f. 154a)
W. E. Whitman (signatura al f. ia)
Alexander Denham, llibreter 1881
References (most recent first) Tractat a: Calvet (2009), Carta
FacsÝmil: Reproducciˇ parcial del manuscrit SC R 091 T98 de la Biblioteca Bethlehem: Lehigh University (2008)
Catalogat a: Wilson (1939), “Catalogue of Latin and Vernacular Alchemical Manuscripts in the United States and Canada”, Osiris
Tractat a: Wilson (1936), “An Alchemical Manuscript by Arnaldus de Bruxella”, Osiris

Internal Description
Number of texts in volume: 9
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 8947
Location in volume ff. 30vb-48v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10065
Desconegut. Obra d'alquÝmia d'Hermes
Language catalÓ
Date tradu´t 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 30vb] Aši comenša la obra dela Alkimia de hermes e parla primerament dela pedra que ell apella adebesi e comenša en aquesta manera Ad Rubeum elixir faciendum
text: Primerament Recipe dela pedra que es apella Adebesi e sia piccada forment
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 8963
Location in volume ff. 129va-131vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10600
John Dastin, Vicari Bringhurst. Libell de les set proposicions sobre la composiciˇ de la pedra filosofal
Language catalÓ
Date tradu´t 1390 [?] - 1410 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 129va] De la compositio de la pedra philosofal com e de qual materia se fa segons Mestre Arnau de Vilanoua Lo prohemi
pream.: En testimoni es a mi Deu, al qual yo no ment que en aquestes .vii. propositions son los artificis dela alkimia … E axi finiš lo prohemj e segueixen les .vij. propositions […]
intr.: [ 130] La prima propositio De resolutionecorporis magnesie in aquam seu argentum vivum
text: La solutio del cors es fundament delart E ašo es la primera paraula de aquesta obra … [ 131vb] … La pedra on les vij. propositions dessus dites esser contenguda. E loam deu glorios per infinita secula seculorum amen
colofˇ: Explicit libellus septem propositionum Arnaldi de villanoua super compositione lapidis philosophorum
Note colofˇ afegit posteriorment per una altra mÓ
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 8964
Location in volume ff. 132ra-144ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10068
Pseudo-Arnau de Vilanova. Llibre dels dotze capÝtols
Language catalÓ
Date tradu´t 1401 a quo
Incipits & explicits in MS intr.: [ 132ra] Aquests .xij. capitols que segueixen areu feu e ordena lo gran philosof Mestre Arnau vilanoua lo qual fon natural del loch de Ceruera del Marquesat de montesa deles parts de cathalunya
pream.: E4N nom de deu Rey de gloria componam aquest libre e comenšem a parlar aši enla molt noble e molt alta scientia … lo be e la merše que los fa que yo Mestre Arnau de Vila noua a honor dell la pos per capitols ordonadament
tit.: Distinctio dels capitols
Ýndex: Capitol primer de les costumes e de vida que deu fer lo mestre … [ 132rb] … Capitol tretze En qual manera (…) en qual manera gittaras ta medicina ni com deus tenir los vaxells en lo foch
tit.: Comenša lo primer capitol deles costumes e de vida que deu fer lo mestre
text: A3quell qui fill voldra esser de aquesta scientia coue que sia infra los bons … [ 143va] … Empero aquells qui las obren per qui han pau pertat e noy saben altra cosa fer
colofˇ: [ 143va] Apetitio de qui fonch composar lo libre Aquest libre es fet a honor de nostre Senyor deus e dels amats complit e explanat per mestre Arnau de Vila noua … [ 144ra] … li dona quant fonc apres dela sua fin per quen fes be als pobres per amor de Deus
References (most recent first) Tractat a: Calvet (2009), Carta
Note Segons A. Calvet:

"Il semble que les XII capitols contenus dans le ms. de Lehig, 57 (dÚcrit par Wilson, 1939) soit une version catalane du texte latin transmis par le Paris, BnF, nouvel. acqu. lat., 1293 (dÚcrit dans Corbett, I, n) 64, p. 211), Ó savoir : Opus magistri Arinaldi de Villa nova per capitulla 13."

“Le passage du fol. 144 (Lehig, 57) est de toute Úvidence un ajout du scribe catalan : “aquest jove a qui elle dona aquesta sciensia era stat fill d'un rich hom qui havia molt gran riquesa”. De mŕme, le prologue des XII capitols, fo1. 132 : “En nom de deu Rey de gloria, componam aquest libre e comenšem a parlar aši en la molt noble e molt altra scientia, etc.”.
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 8965
Location in volume ff. 145ra-149ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10070
Joan de Peratallada. Llibre de la llum del gran magisteri de la composiciˇ de l'autŔntica pedra filosofal
Language catalÓ
Date escrit 1350 ante quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 145ra] Aši comensa la obra que composa Frare Johan roccatagliada Dela pedra philosophal la qual volgut mostrar als elects de deu dela sancta sglesia Romana
text: E3N nom de deu comens a scriure e dela gloriosa Verge Maria e de tota la cort celestial del paradis … [ 149ra] … E axi ho pots moltiplicar entro a .10. vegades que de 1 lb ne pots der 10lb gratias moltas ne sian donades a deus Ara e tostemps. Amen
colofˇ: complida la obra en Napols per Arnau de lishout de bruxella Any 1473 primo die kalendas Januarij
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 8120
Location in volume f. 151rb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5594
Desconegut. En nom de DÚu lo rei del cel
Language catalÓ
Date escrit 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 151rb] En nom de deu lo Rey del cel e del Angel sant Gabriel … [ 151va] … Portant nos en parachs Amen
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 8121
Location in volume ff. 151vb-152rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5595
Desconegut. O! vosaltres honrats senyors
Language catalÓ
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 151vb] O vos altres honrats senyors … [ 152rb] … Que aytal tincta mostre a nos
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 7870
Location in volume f. 152va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3641
Desconegut. Aujats, senyors, complits de saviesa
Language catalÓ
Date escrit 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 152va] Auiats senyors complits de sauiesa … [ 153] … Del sofre feu fer los enguents
Poetic Stanza 66 vv.
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 7257
Location in volume ff. 152vb-153ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5591
Desconegut. Vejats que diu nostre pare Adam
Language catalÓ
Date escrit 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 152vb] Veiats que diu nostre pare Adam … [ 153ra] … ni qual es lur payre stat
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 8966
Location in volume f. 199r-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10072
Desconegut. Recepta per fer oli d'arsŔnic
Language catalÓ
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 199] … [ 199va] … e es fet lo dit oli de arsenich. E aquest tal oli metras en la obra dela fortelaga per alargent que diu atras en laltra carta
Record Status Created 2004-10-08
Updated 2019-12-23