Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 2750
Format llibre. edició. imprés
Author Ramon Llull
Title Llibre de virtuts e de pecats
Associated persons Fernando Domínguez Reboiras (Ed.)
Series Nova Edició de les Obres de Ramon Llull, 1
Place / Publisher Palma de Mallorca: Patronat Ramon Llull
Date / Location 1990: pp. xxxvi + 309
Held by Barcelona: Biblioteca de treball GAV
Source of Data for Works texid 1699 Ramon Llull, Llibre de virtuts i de pecats, escrit 1313-01
Source of Data for Witnesses cnum 1044 MS: Ramon Llull, Llibre de virtuts i de pecats, escrit 1313-01. Barcelona: Catalunya (BNC), 2021, 1401 - 1450
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1643 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2021. 1401 - 1450. Ramon Llull, Art abreujada de predicació, escrit 1313-02 a quo.
Record Status Created 1992-04-23
Updated 2004-11-21