Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2750
City and Library Mainz Martinus-Bibliothek
Collection: Call number 220 m | Antic B. II. H 5
Title of volume Documenta authentica super Mira|culis Ó B. Raymundo patrastis in | lingua Majoricensi ( al centre de la coberta, a ploma)
Copied Ciutat de Mallorca: Matias Nadal, 1727-09-03 (f. 419)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 419
Collation 114 212 314 4-812 914 10-1312 1414 15-2212 2314 24-3312 3414; reclams horitzontals a prop del marge inferior dret, a cada pÓgina
Page Layout 33 lÝnies (f. 3)
28/34 lÝnies (varien al llarg del volum)
Size pÓgina 325 Î 212 mm (f. 3)
caixa 292 Î 150 mm
Hand itÓlica del s. XVIII (a tot el volum)
Watermark creu dins d'un cercle un xic ovalat (a tot el volum)
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoraciˇ
Other features Justificaciˇ: pautat tabeli˛nic, fet amb dos plecs verticals
Pautat: l'escriptura aprofita tot l'espai possible a la part dreta
Perforacions: no hi ha restes de perforacions
┌s de la primera lÝnia de la pauta: considerem escrita la primera lÝnia
Condition en bon estat, malgrat que la tinta traspassa una mica el paper, provocant dificultats de lectura
Binding del s. XVIII?, cartrˇ reforšat interiorment amb paper, despresa, el llom tÚ els extrems trencats
Previous owners (oldest first) Priesterseminar Mainz (ex-libris imprŔs enganxat a l'interior de la coberta anterior: “BIBLIOTHECA Seminarii Episcopalis Maguntini”)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions C˛pia de manid 2702 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, LulĚlisme 11. 1502-03-15. ColĚlectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem.
References (most recent first) Tractat a: Hinkel (2005), “Llull im Priesterseminar”, Raimundus Lullus in Mainz. Annńherung an einen Universalgelehrten
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecciˇ personal
Catalogat a: Badia et al. (2003), Ramon Llull Database = Llull DB
Tractat a: Gottron (1915), L'ediciˇ maguntina de R. Llull. Amb un apŔndix bibliogrÓfic dels manuscrits i impresos lulians de Mag˙ncia 87 , n. 9
Note Ús c˛pia del ms. Mallorca, Arxiu del Regne, LulĚlisme, 11
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 13
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 6022
Location in volume ff. 385-400v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5327
ColĚlectiu. Trobes en llahor de Ramon Llull
Language catalÓ
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 385] Copia de Prošes Original de les obres fetes per diuersos trobadors en lahor de le Vida Doctrina e Mort del Egregi e gran Monarca M. R. Llull Dr. Illuminat, en la insigne Ciutat de Mallorca. Certamen Poeticum Majoricijs factum in honorem Beati Raymundi Lulli Martirys anno 1502 Diumenge ß 15 de Maig Any de Nostre Sr. Deu JesuChrist festa gloriosa de Sinquagesma 1502
rubr.: Ditor ßla honrre primer en orde Anth. Massot. Ditors al premi Juanod Menorca. Jordi Albert Notari. Gaspar Veri. Llibell posat per Antoni Massot scrivent dressat als trobadors dela present Ciutat de Mallorques e de qualsevol altre part sota a 2 del Mes de Abril any 1502
rubr.: Libell posat per Antoni Massot scriuent dresat als trobadors dela present Ciutat de Malorques e de qualsevol altre part sota a 2 del Mes de Abril any 1502
rubr.: Antoni Massot scrivent devot de aquell tant famosissim Compatriota Illuminat Dochtor Mestre Ramon Llull … pose lo present Cartell
text: La Rasonant fama del Compatriota … [ 400] … dat ala Verge Maria
subscr.: Fr. Franciscus Perera Santa Theologia Professor, et ad hoc alter Judicum assignatus et Deputatus. Gaspar Calaff altre conjutje. Data lesta, e publicada fonch le demunt dita Sentencia de manament dels molt Reverends e honor [sic] Jutjes per mi Ramon Llull notari scriba dela present Cause [sic] Diumenge a 5 de Ju˝y a˝y dela Nativitat de Nostre Redemptor 1502 hore, e lloch desus asignats presents les dites parts, e prenents per testimonjs los Reverends, e Magnifichs Mestre Francesch Cassa, Mestre en Santa Theologia [f. 400v] del Orde de Frares Menors, e Guillem de Puig dorfila Donsell de Mallorca e molts altres
subscr.: [ 400v] Que Omnia per dictum Syndicum exhibita et designata, (…) fuerunt in presenti processu transcripta, fuerunt per me dictum Antonium Solivelles huys Causa scribam … Pedro Ribot Notarii ac syndico pronominato et Michaele Serra Scriptore Quare ett.a
Note el darrer parÓgraf Ús en llatÝ. No s'inclouen les cobles de resposta dels participants en el certÓmen
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 6023
Location in volume ff. 385-386
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5366
Antoni Massot. La ressonant fama del compatriota
Language catalÓ
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 385] Antoni Massot scrivent devot de aquell tan famosissim Competriotal Illuminat Doctor Mestre Ramon Llull … pose lo present Cartell
text: [ 385v] La Resonant fama del compatriota … [ 386] … se veu nos aquexa intencio mia
Poetic Stanza 4 x 8
Note la darrera cobla va precedida de la segŘent r˙brica: “A suplicacio de Alguns Trobadors lo dit Anth. Massot dell seu Cartell fa le declaracio seguent”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 6024
Location in volume ff. 386-388
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5451
Antoni Massot. Exhortaciˇ a la immaculada verge Maria
Language catalÓ
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS pream.: [ 386] Apres Diumenge a 15 del Mes de Maig del Any dela Nativitat del S. Deu Jesuchrist 1502 Jorn dela Santissima festa de Sincogesma Congregats tots los deydors ensemps ab molta gent de honor … apres de esser estatz donats alguns clevells per introduccio deles obres, lo dit Ant. Massot comenša afer les gracies e publicar le sue obre axi com se seguex
rubr.: Exortacio a la Immaculada V. M. feta per lo dit Ant. Massot prostatz lo genolls en terra dreyats los vlls al Cel
intr.: Ave Santissima Maria Mater Dei, Regina Coli, Porta Paradisi, Domina Mundi … et ora pro peccato meo Amen
text: O tu Verge Santa sies favorable … [ 388] … car fer bones obres ningu nos desjecta
Poetic Stanza 11 x 8
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7939
Location in volume ff. 388-389v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5443
Antoni Massot. Llaors del reverd mestre Ramon Llull
Language catalÓ
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 388] Comensa la obra feta per lo dit Anth Massot scrivent en laors del R. M. Ramon Lull per la qual no enten esser gua˝ador
text: Los actes famosos qui dir los poria … [ 389v] … abcruel martjri finy vostre vida
Poetic Stanza 9 x 8
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 7940
Location in volume ff. 389v-390
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5444
Joan Odˇ de Menorca. Obtesa licentia del reverent pare
Language catalÓ
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 389v] Joanot de Manorca ditor a la joya segon en orde
rubr.: Cobles sparses
text: Obtesa llisensia del R. Pare … [ 390] … Mare de Deu, dressau lo devot Vostro
Poetic Stanza 3 x 8
Note la tercera cobla va precedida de la r˙brica “Oracio ala Sagrada Mare de Deu”
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 7949
Location in volume ff. 390-391v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5445
Joan Odˇ de Menorca. Jes˙s, DÚu e home, o Ramon Lull nostre
Language catalÓ
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 390] Cobles en Laor del Illuminat y Patriota Nostra Ramon Llull fetas per Joanot Menorca minim dels qui desitjen seguir la professio y doctrina de Aquell. Tirant ala Joya
text: Jesus Deu Ú home, o Ramon Llull nostre … [ 391v] … quis fa morir Martyr per gran Merevella
Poetic Stanza 9 x 8
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 7942
Location in volume ff. 391v-393v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5439
Jordi Miquel Alber. Ab metres condignes, per fama vulgada
Language catalÓ
Date escrit 1502 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 391v] Jordi Alber teršer en Orde Jesus Christus Marie filiiy [sic] Obre en Llaor del Dr. Illuminat Mestre Ramon Llull Mallorqui corresponent al Cartell den Antoni Massot scrivent seguint lo Modo del estil compas y terme per ell posat per introduccio dela Obra comensen dos cobles esparses
rubr.: Exordi
text: Ab metros condignes, per fama vulgada … [ 393v] … sols Canonizarlo altre ja no resta
Poetic Stanza 11 x 8
Note la segona cobla va precedida de la r˙brica “Invocacio”; la tercera cobla va precedida de la r˙brica “Comensa le [sic] obre feta per Jordi Miquel Alber Notari dihent al premi”
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 7944
Location in volume ff. 393v-394v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5446
Gaspar de VerÝ i Desbac. Meditant jo del gran Ramon scriure
Language catalÓ
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 393v] Gaspar Veri ala Joya en Orde quart Per introduccio dela obre … Dr. Mestre R. Lull en set cobles espartes reuta la visio seguent
text: Meditant lo del gran Ramon escriure … [ 394v] … y lo defallt a mi si mal lleuora
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note set cobles seguides de tornada i endreša
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 7945
Location in volume ff. 395-396
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5447
Gaspar de VerÝ i Desbac. Dels actes la fama Ramon Lull qui resta
Language catalÓ
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 395] Jesus. Obra ad premium en laors de Mestre R. feta per Gaspar de Veri
text: Dels Actes la fama Ramon Llull qui resta … [ 396] … fruhint assigracia, y en laltre mon gloria. Amen
Poetic Stanza 9 x 8
Note la darrera cobla va precedida de la r˙brica “Invocacio y acabe”
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 7946
Location in volume f. 396r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5442
Ramon Llull. Per poder ben judicar
Language catalÓ
Date escrit 1502
Incipits & explicits in MS intr.: [ 396] Jesus. Alsdits die y Any publicades les dites obres de Manament dels dits venents Jutjes, fonch publicada enlo dit lloch per mi Ramon Llull Notari scriba dela present causa le [sic] asignacio a ohir sentencia mitjensant le [sic] Coble seguent … [ 396v] … Coble esparse designativa del die dela publicacio dela sentencia del present premj
text: Per poder ben judicar … apres vespres hon som ara
Poetic Stanza 2 x 5
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 7947
Location in volume ff. 396v-397
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5440
Gaspar Calaf. En l'arbre de cedre, tenint mos hulls ara
Language catalÓ
Date escrit 1502 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 396v] E apres Diumenge a 5 de Ju˝y a˝y dela Nativitat de Nostre Redemptor 1502. hora de Vespres … en lahor, e Veneracio del dit Illuminat Dr. Mestre R. Llull. Jesus
rubr.: Dues cobles esparses de compas Major per exordi, e invocacio fa Gaspar Calaff altre conjutje per introduccio dela present obra
text: En larbe de Cedra tenint mos vulls are … [ 397] … peršo ques despulle, y Rest dels Crims nua
Poetic Stanza 2 x 10
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 7948
Location in volume ff. 397-399v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5441
Gaspar Calaf. Narrar vostra vida monarcha Lull nostre
Language catalÓ
Date escrit 1502 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 397v] Jesus. Obre del Glorios e gran Dr. Serafich dela Ciutat de Mallorca Mestre R. Llull, feta per Gaspar Calaff altre Conjutge del present Premi
text: Narrar vostre Vida, Monarca Llull nostre … [ 399v] … siesme tu guarde Ramon Llull Benigne
Poetic Stanza 14 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la r˙brica “tornada”
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 7951
Location in volume ff. 399v-400
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5461
Antoni Massot. Lo nom de DÚu invocat
Language catalÓ
Date escrit 1502
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 399v] Jesus. Sentancia donada sobre lo premj enlaors del IlluminatEgregi, e gran Dr. Mestre R. Llull posat per lo Dit Nantoni Massot scrivent
text: Lo nom De Deu invocat … [ 400] … dat ala Verge Maria
Poetic Stanza 7 x 4, 1 x 3
Record Status Created 2004-09-30
Updated 2024-01-18