Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2749
Authors Batlle de Barcelona [?] ((promulgades pel batlle i pel veguer de Barcelona))
Titles Ordinacions sobre els plets
De litti abrevianda (Esc. ç.II.7)
Date / Place promulgat Barcelona 1425
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Note ordenances dictades en temps d'Alfons el Magnànim
Subject Barcelona
DRET
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 1570
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat, 1G ms. 5 (BITECA manid 1927)
Copied Barcelona: 1301 - 1400 (Aguiló)
Location in witness ff. 278-281v
Title(s) Batlle de Barcelona, Ordinacions sobre els plets, promulgat 1425
Incipit & Explicits rubr.: [ 278] Ordinacions fetas sobre los plets quis menen nes meneran en la ciutat de barchna publicades en la dita ciutat en lo mes de noembre .M.CCCC.XXV
text: Ara horats tot hom generalment per manament dels honnorables vaguer et batle … [ 281v] … volran a lur bona conaguda
ID no. of Witness 2 cnum 3007
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1216 (BITECA manid 1022)
Copied Ramon de Planas, 1391 - 1450
Location in witness ff. 248-251v
Title(s) Batlle de Barcelona, Ordinacions sobre els plets, promulgat 1425
Incipit & Explicits rubr.: [ 248] Ordinacions fetes per los Consellers de Barchinona sobre los plets volents daquells esser fets compromessos cessar missions e plets
intr.: Ara hoiats tot hom generalment … e ordonaren les ordinacions seguents
dispositio: Primerament que daci auant en totes les causas o questions ciuils … [ 251v] … se volian a lur bona coneguda
ID no. of Witness 3 cnum 167
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, c.II.7 (BITECA manid 1130)
Copied Barcelona: 1433 a quo - 1475 (per als textos catalans)
1301 - 1400 (Zarco Cuevas per al volum)
Location in witness ff. 142-146v ff. lxxxxv-lxxxxviiij
Title(s) Batlle de Barcelona, Ordinacions sobre els plets, promulgat 1425
Incipit & Explicits rubr.: [ 142] De litti abreuj[anda]
pream.: Die venerjs .xxviiij. mensis Nouembris anno anatiuitate dominj Millessimo .cccc.o .xxv.o
intr.: Ara hoiats tot hom generalment per manament dels honorables veguer e batle dela ciutat de barchinona ço es de cascu dells tant com toca a sa jurisdiccio que com aquells als quals se pertany lo regiment dela cosa publica degen esser attents ab subirana diligencia … als abusos scandals e perills sobre dits feren e ordonaren les ordinacions seguents
dispositio: Primerament que dassi auant en totes les causes o questions ciuils les quals nos poran determenar ala cadira del ordinari en le prjmeres segonas e terças citacions si la dita part requerra que dela questio que ha o haura ab altre part en qual seuol part o punt sia la dita questio sie fet e fermat compromes per les parts … [ 146v] … per ço que sie breu vjsta la fi dels plets los quals vuy son fets jnmortals segons dit es
nota: Retenen se empero los dits consellers e promens que en les dites ordinacions o en alguna de aquelles … les puxen jnterpretar corregir o declarar vna vegada e moltes e tantes com se volran a lur bona coneguda
Record Status Created 1992-09-03
Updated 2008-01-16