Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2749
City and Library Carpentras Bibliothèque Inguimbertine
Collection: Call number 951 (segona part)
Title of volume Traité du ieu des Eschets ( a ploma, al full enganxat a l'interior de la coberta anterior, de mà del Dr. Barbajel)
Copied 1431 - 1500 (J. Riera)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 96 (= 1-27 + 27bis + 28-94 + [1]) (el foli final, 95, està enganxat a la coberta posterior, com a guarda cautiva)
ff.: 52 (segona part)
Collation 1-412 54/; el primer plec té una constitució irregular, car entre el primer i el segon bifolis, a la segona part (entre els ff. 53 i 56), duu intercalat un bifoli plegat (els ff. 54-55) amb la costura ben visible; reclams horitzontals al peu de la segona columna, més aviat cap a la dreta, decorats amb un calderó vermell, manquen a partir del quart plec, que és on s'acaba l'obra; signatures de quadern alfanumèriques que només trobem als quatre primers quaderns (a-d)
Page Layout 2 columnes
39 línies (f. 4)
40/38 línies (f. 47ra-rb)
36 línies (f. 93rb amb la primera línia escrita i una altra per damunt de la pauta traçada)
Size pàgina 295 × 220 mm (f. 47)
caixa 195 × 124 mm (f. 47)
columna 195 × 52/54 mm (f. 47ra-rb)
caixa 205 × 146 mm (f. 93 folis afegits al final)
columna 205 × 64 mm (f. 93rb)
Hand semigòtica de la primera meitat del s. XV o de mitjans de segle
Watermark tisores obertes (ff. 45-91)
cap de bou de mal distingir (ff. 92-95, folis afegits)
Pictorial elements calderons al text i acompanyant als reclams en vermell, inicials en vermell, més senzilles que les de la primera part del volum i sense decoració, llevat de la primera, que duu ornamentació afiligranada en tinta negra; els inicis de capítol estan fets en gòtica fracta de mòdul més gran, feta un cop acabada la còpia, trencant el model que era en l'origen, car el copista va deixar un espai que permetia copiar-los en lletra de mòdul petit i tinta vermella, però que no era suficient per a la gòtica de mida gran, i així al començament del primer capítol hi manca una síl·laba; les obres afegides al final duen calderons i una rúbrica en vermell, però cap inicial decorada
State hem de distingir dues unitats, la del text principal i la dels folis afegits al final, el text duu justificació a punta seca que no es respecta tant regulament com ho feia el copista de la primera unitat del volum, amb la primera línia en blanc i perforacions fetes amb un punxó a tots els angles de les columnes; el text final duu pautat a punta seca, amb la primera línia escrita i perforacions també visibles als angles de les caixes, aquesta pauta, però no es respecta gaire i l'escriptura sobresurt una o dues línies per damunt de la marca de la pauta
Condition en bon estat, foliació posterior a la còpia
Binding antiga, en pell molt fina sobre fusta amb tanques de cuiro i metall
Previous owners (oldest first) Casimir-François-Henri Barjavel (Doctor), metge (1803-04-04 - 1868-09-26) 1868 ad quem
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2024 MS: Carpentras: Inguimbertine, 951 (primera part). 1431 - 1460. Jacobus de Cessulis, Llibre de bones costumes dels homens e dels oficis dels nobles (tr. Desconegut), traduït 1380 - 1400.
References (most recent first) Reproducció parcial (CD) dels manuscrits d'Avignon Municipale, Archives Départamental i Carpentras Inguimbertine And Library (2006)
Avenoza (2004), Inspecció personal
Riera i Sans (2003-04), “Paraules del Rey Salamó. Versió fragmentària del llibre dels Proverbis, del segle XIV”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 144
Duhamel et al. (1901-03), Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques en France. Départements. Carpentras 34:530
Note es tracta d'un volum factici, que acull dues unitats, ara relligades juntes. El volum és definit com un “recueil” al catàleg de la biblioteca. Al f. 92rb, primer dels afegits al final, s'ha transcrit un text en llatí que acaba amb una benedicció de l'aigua : “Ad sciendum veritatem de rebus futuris (…) et djces supraditam aquam om qia erunt totuli sequentes orariones benedictio aque”, seguida per una anotació en català: “Edita la benediction delayga diras .v.¦ vegadas Aques [sic] salms quis segueyssen sobrelos Royllos sobre layga edits los salms la ueritat sera mostrada en la .j¦. dels dits Royllons lo qual puiara sobre aygua E son aquets los salms. Audite popule meum. Deus quis similis. Audite celi. Exurgat deus

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1909
Location in volume ff. 45ra-91vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1804
Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén. Llibre del bisbe de Jaén
Desconegut. Llibre del bisbe de Jaén
Language català
Date escrit 1430 - 1450 ca.
Incipits & explicits in MS prol.: [ 45ra] C12om yo dit religios e bisbe per la gracia de deu dela ciutat de jahent del Regne de castella ayxi nomenat hagues hoyt trenta ayns [sic] theologia … [ 45rb] … Esi en lo present libre atrobaran coses qujls plasien reten ne gracjes adeu quj tramet la sua gracia all hon li plau ar ayxi ho diu sant jacme sant paul Senyor so que yo son per gracia tua son
text: Comensa lo libre dema [sic] axy abans del comensament o cretio del mon que era … [ 91vb] … Aquest es lo [primer ratllat] plant que lucifer feu epoch fer lodia quela santa najma de jhesuchrist deualla en los jnferns
colofó: Ayssi es acabat lo libre appellat del bisbe de jahent deo gracias amen jhesus
Note al marge, al final del pròleg, una anotació dóna el text llatí de la cita: “paulus. Gracia dei sum idem quod sum”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 8100
Location in volume f. 92rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5571
Desconegut. Virtuts de l'erba lunària
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 92rb] Alguns appellan aquesta erba lunaria erba de pigot e es semblant ala majorana en las fuillas enpero color celestina so es daur he segueys lo mouiment de la luna … Item sies possada sota las axellas seras en vixible
Language of witness català provençalitzat
Note el text es perllonga pel marge inferior del foli; amb provençalismes gràfics
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 8101
Location in volume ff. 92va-93ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5570
Desconegut. Castigament que una honorable regina feu a sa filha quan li donà marit
Language català
Date escrit 1350 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 92va] Ara Aujats vn bell castiguament que vna honorabla Regina feu assa filha quant li dona marit Ecant separti della
text: F3ilha e ten be ço que heu coman prechte que tu Retengues aquestz .x. manamentz per los quals la prous dona es Amada eper aquestz teseran obediens si los els guardes … [ 93ra] … Ela filha promes li que axi ho faria et ab tant bayssa la Regina sa filha ecomanala adeus
Language of witness català provençalitzat
Note amb provençalismes gràfics
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 8102
Location in volume ff. 93rb-95ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4191
Desconegut. Proverbis
Language català
Date compilat 1351 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 93rb] Assi comensa doctrina e ensenyament del saui salamon lome
text: L2ome en qual manera deu es forçar de viure que ser que E fer causas … [ 95ra] … Al leuar dela taula fay gracies a deus qui ta bastat tro al dia de ta fi Amen
Record Status Created 2004-09-18
Updated 2014-01-04