Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2748
City and Library Eivissa Arxiu Històric Municipal
Title of volume Llibre de la cadena
Llibre de les franqueses i els privilegis de la Universitat d'Eivissa
Copied Eivissa (illa / illes): Joan Muntasola, 1456 a quo
Eivissa (illa / illes): 1696 ad quem

External description
Binding del s. XVI, en pell gravada, reforços al llom típics d'arxiu, de cartera, tancada amb presilla
References (most recent first) Facsímil: Reproducció parcial de Biblioteca de Catalunya M 2748 (2015-10)
Tractat a: Ferrer Abárzuza (2004), Les salines i la sal en el “Llibre de la cadena” 1261-1696
Tractat a: Costa et al. (1999), 10 anys d'Arxiu. [Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa. Arxiu Històric Municipal] 7
Tractat a: Costa Costa et al. (1994), La Universitat i els seus càrrecs (1299-1461)
Descrit per: Costa Costa et al. (1992), El regiment de sac (transcripció), 1454-1456
Note volum que aplega documents relatius a l'organització política, administrativa i comercial de l'illa, de mans i èpoques molt diverses

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3983
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5569
Jaume I, Comte de Barcelona. Franqueses i privilegis de la Universitat d'Eivissa
Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de la Universitat d'Eivissa
Jaume II, Rei de Mallorca. Franqueses i privilegis de la Universitat d'Eivissa
Sanç I, 1r. Rei de Mallorca. Franqueses i privilegis de la Universitat d'Eivissa
Jaume III, Rei de Mallorca. Franqueses i privilegis de la Universitat d'Eivissa
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de la Universitat d'Eivissa
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de la Universitat d'Eivissa
Joan II, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de la Universitat d'Eivissa
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de la Universitat d'Eivissa
Felipe II, Rei d'Espanya. Franqueses i privilegis de la Universitat d'Eivissa
Felipe III, Rei d'Espanya. Franqueses i privilegis de la Universitat d'Eivissa
Felipe IV, Rei d'Espanya. Franqueses i privilegis de la Universitat d'Eivissa
Carlos II, Rei d'Espanya. Franqueses i privilegis de la Universitat d'Eivissa
Language català
Date promulgat 1261 - 1696
Note a més de les franqueses i privilegis el volum conté un important grup de disposicions de caire documental
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10709
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10967
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Regiment de sort i de sac d'Eïvissa
Language català
Date promulgat 1454 - 1456
Incipits & explicits in MS rubr.: Regiment del sach atorgat a la Universitat de Eviça
intitulatio: Nos En Johan per la gracia de deu Rey de Navarra … Loctinent general del Serenissim senyor Rey frare nostre molt honrador
intr.: havem esposat a nos humilment vos pere guillem mercader missatger dels jurats … en via de supplicacio per vos exhibits la tenor quis segueix continents
pream.: Com per provehir extirpar e foragitar molta materia de dans e sinistres que als habitants de la ylla vila e castell de yviça … han fet concordats e ordonats los capitols de la tenor seguent
dispositio: Primo que los homens de cascuna Cinquantena de les Cinch Cinquantenas de la present ylla … acostumaven e acostumen fer sens entreveniment dels demunt dits officials ne algu de aquells
conf.: A en axi Nos vists e regoneguts los dits capitols e aquells ben mirats … La present havem manada fer. amb lo sagell Reyal comu en pendent guarnidas
datatio: Dades en barchelona a onze de Noembre any de la nativitat de nostre Senyor Mil CCCCL quatre … el Rey Juan
References (most recent first) Editat a: Costa Costa et al. (1992), El regiment de sac (transcripció), 1454-1456 7-14
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 10710
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10967
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Regiment de sort i de sac d'Eïvissa
Language català
Date promulgat 1454 - 1456
Incipits & explicits in MS rubr.: Addicio feta al dit regiment de sach amb cortes declaracions
intitulatio: Nos en Johan Rey de Navarra … frare nostre molt honrador
intr.: Per humil exposicio a la nostra honrada Magestat feta … presentats e exhibits de la tenor subseguent
pream.: Molt excellent e just loctinent … a la forma dessus dita e regiment segons se conthe en la scriptura del tenor seguent
dispositio: Primerament es estat ordenat e determenat per tot lo Consell special e general que si en lo dia de la eleccio … havem manada fer amb lo sagell Reyall en pendent guarnida
datatio: Dade en Barchalona a XXVIIII de maig any de la nativitat de nostre Senyor MCCCCLVI … e dels altres Regnes seus lany XXXXI
References (most recent first) Editat a: Costa Costa et al. (1992), El regiment de sac (transcripció), 1454-1456 17-18
Record Status Created 2004-09-10
Updated 2015-10-20