Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2746
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles Vida de sant Amador
Incipit & Explicits text: Era un hom en Roma que havia nom Pecominus … Placia à Nostre SEnyor Deu Jhu Crist que molts ne puscam guasanyar à salvament de les nostres animes. Amen
Date / Place traduït 1350 [?] - 1450 [?]
Language català [?]
provençal [?] (orig.)
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
References (most recent first) Lieutaud (1878), La vida de S. Amador. Texte provençal inédit du XVe siècle publié d’après le manuscrit de la Bibliothèque de Marseille
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 2326
City, library, collection & call number Marseille: L'Alcazar. Bibliothèque de Marseille à Vocation Régionale, 1095 (BITECA manid 1679)
Copied València [?] (Brunel): 1301 - 1500 (Brunel, fragments d'èpoques diverses)
1301 - 1400 (ff. 1-4 segons V. Lieutaud)
1401 - 1500 (ff. 27-44, 184-185 i 221-240 segons V. Lieutaud)
1491 - 1510 (ff. 245 i ss. segons V. Lieutaud)
1501 - 1600 (ff. 79-80 i 149 segons V. Lieutaud)
Location in witness ff. 257-273
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Vida de sant Amador, traduït 1350 [?] - 1450 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 257] la vida de sant Amador
text: E5ra vn hom en Roma qui hauja | nom pecomius [?] [hi ha una esmena damunt del mot] e sa muller hauja nom | atrahea e haujen maior riquesa que negun | qui fos en Roma / del emperador enfora … [ 273] … E sapiats que quj hoira a|questes misses ha de part del papa quj lauors | hi dona per cascuna missa xal. dies de perdo | placia anostre senyor deu jhesu christ que molts | ne puscam guasanyar a saluament deles | nostres anjmes Amen
colofó: ffinjto libro sit laus et gloria Christo Amen
Note Les primeres lletres en text en lletra de cos major i destacades en vermell; les dues primeres línies estan subratllades, la primera en negre i vermell i la segona només amb tinta negra. Tot i l’esment final a les “misses”, acaba com el text de la Legenda aurea, no amb l’opuscle Les mises de sant Amador.
ID no. of Witness 2 cnum 11120
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. xxxiiiirb-xxxvvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Vida de sant Amador, traduït 1350 [?] - 1450 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxiiiirb] De sant Amador
text: [e]4Ra vn hom loqual se dehia pacourius: e sa mulller hauia nom ataica … [ xxxvvb] … E edifica aqui vna [c]apella ahonor dela sacratissima verge maria m[a]re de deu senyora nostra:hon serui deu de[uo]tament. fent transladar los ossos de son pare e sa mare. tot em[..] a gloria de [d]eu: q[ui … re]gna per tots temps
ID no. of Witness 3 cnum 10612
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. xxxiiiirb-xxxvvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Vida de sant Amador, traduït 1350 [?] - 1450 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxiiiirb] De sanct Amador
text: E4Ra vn hom lo qual se dehia pacouius: e sa muller hauia nom Ataica e possehien major riquesa que negun home qui fos en Roma … [ xxxvvb] … fent li transladar los ossos de son pare e de sa mare. tot empero a gloria de deu: qui viu e regna per tots temps
Record Status Created 1992-09-02
Updated 2011-12-01