Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2746
City and Library Paris BibliothŔque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 4
Title of volume BIBLE EN | PROVENEAL [sic] TOME III ( gravat en lletres daurades damunt del teixell de pell vermella)
BÝblia Peiresc
Copied 1441 - 1460

External description
Writing surface Paper i pergamÝ (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: III + [dlvi]-dccxxiii + [724-730] + VI + III (les guardes inicials i finals sˇn de pergamÝ i les sis que segueixen el text sˇn de paper)
ff.: III + 174 + VI + III (folis reals)
Collation 13/4 2-420 5-622 74 810/9 920
Page Layout 2 columnes
42 lÝnies (a tot el volum)
Size pÓgina 407 Î 285 mm (f. dlvii)
caixa 256 Î 171 mm (f. dlvii)
columna 256 Î 72 mm (f. dlvii)
caixa 257 Î 184 mm (f. dcxxviii segona mÓ)
columna 257 Î 81/80 mm (f. dcxxviii segona mÓ)
caixa 256 Î 182 mm (f. dcci)
columna 256 Î 80/78 mm (f. dcci)
Hand humanÝstica amb molta influŔncia de la g˛tica (als quatre primers quaderns)
lletra amb mÚs carÓcter de g˛tica (a partir del f. dcxxiii, treballa sense reclams)
Watermark flor en forma de tulipa amb dues fulls (a tot el volum)
Pictorial elements Caplletra caplletra historiada i frontispici semblant al del ms. 2, l'escena representa un llibre obert al centre dels quatre evangelistes, acompanyat cadascun del seu sÝmbol (al primer foli)
Altres: la resta de decoraciˇ Ús com la descrita al primer volum de la BÝblia BNF esp. 2
Other features Justificaciˇ: caixa a tinta
Pautat: amb lÝnies de guia per als renglons
Perforacions: no es veuen restes de perforacions assenyalant els lÝmits de la justificaciˇ, per˛ sÝ dues perforacions menudes situades en els marges exteriors superiors de la caixa, separades una o dues unitats de pauta de la primera lÝnia de la caixa, a mÚs d'una tercera, situada mÚs o menys simŔtricament a la superior interna, per˛ al marge inferior
┌s de la primera lÝnia de la pauta: sÝ
Reclams: reclam horitzontal centrat als quatre primers quaderns, la resta sense reclams
Signatures: signatures alfanumŔriques visibles als quaderns 2n i tercer; a partir del cinquŔ canvia el sistema i els quaderns duen numeraciˇ romana situada al centre del marge inferior i no al marge extern com abans (j-iiij), no es pot veure al quadern final
Condition en molt bon estat de conservaciˇ; duu una foliaciˇ antiga en xifres romanes i tinta vermella, que continua a ploma una mÓ posterior (ff. 712-723). Errades a la foliaciˇ: salta el 583, per˛ el text va bÚ, repeteix el f. 607 (esmenat) i no numera el 614. El primer quadern Ús irregular, el plec central no sembla haver tingut originalment coherŔcia car en cap de les dues meitats hi ha filigrana, el text Ús correcte; manca el foli final de pergamÝ del quadern vuitŔ (seguira al 710) i el quadern final nomÚs duu el bifoli exterior de pergamÝ, sense que s'adverteixi manca de text a l'interior
Binding caracterÝstica de la Biblioteca reial, en cuir sobre fusta del s. XVIII
Previous owners (oldest first) Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, erudit (1580-10-01 - 1637-06-24) 1637
Giulio Raimondo Mazzarino, Cardenal Cataloguede Pierrer Carcavy et Franšois de la Poterie, 453 1661
Paris: BibliothŔque Royale 6833 1668
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Continuaciˇ de manid 1063 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 2. 1441 - 1460. Desconegut, BÝblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), tradu´t 1351 a quo - 1375.
manid 1063 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 2. 1441 - 1460. Desconegut, BÝblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), tradu´t 1351 a quo - 1375.
Continuaciˇ de manid 2745 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 3. 1441 - 1460. Desconegut, BÝblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), tradu´t 1351 a quo - 1375.
manid 2745 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 3. 1441 - 1460. Desconegut, BÝblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), tradu´t 1351 a quo - 1375.
References (most recent first) FacsÝmil: Microfilm dels mss. esp. 2 i 3 de la BNP. BÝblia (2002)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecciˇ personal
Catalogat a: Copistes et ancienns possesseurs: Fichier de la “Section codicologique” du Institut de Recherche et Histoire des Textes (Paris) (2004)
Tractat a: Puig i TÓrrech (2001), “Les traduccions catalanes medievals de la BÝblia”, El text. Lectures i hist˛ria 140-65
Descrit per: Soriano (1998), Inspecciˇ personal
Tractat a: Izquierdo (1997), “De la lecciˇ de la Sagrada Escriptura en llengua vulgar”, Actas del VI Congreso Internacional de la Asociaciˇn Hispßnica de Literatura Medieval (Alcalß de Henares, 12-16 de septiembre de 1995) 854
Descrit per: Beltran i Pepiˇ (1997), Inspecciˇ personal
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 73-79
Catalogat a: Avril et al. (1982), Manuscrits enluminÚs de la PÚninsule IbÚrique 121-22 , n. 136
Tractat a: Morreale (1958), “Apuntes bibliogrßficos para la iniciaciˇn al estudio de las traducciones bÝblicas medievales en catalßn”, Analecta Sacra Tarraconensia 280 , n. 2
Catalogat a: Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la BibliothŔque Nationale] 1-2 , n. 3
Tractat a: Berger (1890), “Nouvelles recherches sur les Bibles provenšales et catalanes”, Romania 508 , n. 2
Note sense senyals de lectura. Tercer volum de la BÝblia (BNF esp. 2-4)

Internal Description
Number of texts in volume: 30
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 456
Location in volume ff. dlvira-dccxxiiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1049
Desconegut. BÝblia del s. XIV AT i NT
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS text: [ dlvira] L20ibra dela generacio de jhesu christ fill de dauid fill de Abraam Abraam engendra ysach ysach engendra jacob … [ dccxxiiiva] … vjna senyor ihesus la grašia de nostre senyor sia ab tots vosaltres amen
colofˇ: Ffinito libro sit laus gloria christo amen
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 8222
Location in volume ff. 556ra-578ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5670
Mattheus. BÝblia del s. XIV NT: Evangeli segons sant Mateu
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 556ra] L20ibra dela generacio de jhesu christ fill de dauid fill de Abraam Abraam engendra ysach ysach engendra jacob … [ 578ra] … eyo sere ab vos tostemps entro alla fi del setgle
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 8223
Location in volume ff. 578ra-592vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5671
Marcus. BÝblia del s. XIV NT: Evangeli segons sant Marc
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 578ra] Aši se acaba lauangeli De Sent matheu Euangelista en lo qual ha .xxviij. capitols. Comensa lo prolech De sobra [sic] la uangeli de sent march
prol.: [ 578rb] M4arch auan Galista alet de deu … [ 578va] … Mas deu es aquell qui dona Creximent
tit.: Aši se acaba lo prolech sobra la uangeli de sent march E comenša lo primer capitol del auangeli
text: E4 aquest Auan Gelj de Jhesu Crist fill de deu … [ 592vb] … eells anaran per tot lo mon preicant ab la aiuda de deu ab bones paraules e ab mjracles
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 8224
Location in volume ff. 592vb-615va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2636
Lucas. BÝblia NT: Evangeli segons sant Lluc
Language catalÓ
Date tradu´t 1417 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 592vb] Aši se acba lo auangeli de sent march auangaliste comenša lo prolech de sent luch auangaliste
prol.: S5ant luch sagons našio … [ 595ra] … fon tresladada en antioxa
tit.: Aši se acaba lo prolech de lauangeli de sen luch Comenša lauangeli de sent luch Auangelista. Prjmer capitol
text: F4ON En lso dies de Erodes rey de Juda … [ 615va] … e eran en lo temple loant he banaynt deu
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 8225
Location in volume ff. 615va-631rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2143
Johannes. BÝblia del s. XIV NT: Evangeli segons sant Joan
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 615va] Ašo es lo prolech sobra lo auangeli de sent Johan apostol E auangaliste
prol.: A4Quest es Joan euen Galista dels dotze apostols … [ 616ra] … agen guardo en lur traball ab la grašia he doctrinament De Deu
tit.: Aši comenša Lo primer Capitol del Auengeli de sent Johan euengeliste
text: E4Nlo comenšament Era paraula Ela paraule era ab deu … [ 631rb] … que en lo mon poguessen caber los libres que sen porien escriure
epÝleg: aci son complides les sposicions dels euuangelis [sic] E comenca lo prolech sobre la epistola que sent pau trames als Romans
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 8245
Location in volume ff. 631rb-723va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5675
Desconegut. Fets dels ap˛stols
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 631rb] Paulus appostollus. Aši son Complides les espossicions dels Euangelis Comensa lo Prolech sobre la Epistola que Sent Paul trames als Romans
text: … [ 723va] … la grašia de nostre senyor sia ab tots vosaltres amen
colofˇ: ffinito libro sit laus gloria christo amen
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 8246
Location in volume ff. 631rb-639vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5677
Paulus. Epistola ad Romanos
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 631rb] aci son complides les sposišions dels euuangelis E comenša Lo prolech sobre la Epistola que Sent paul trames als Romans
prol.: L4os romans son en les parts de ytalia … [ 631va] … la tenor dela qual es aytal. Asi comenša lo primer capitol
text: P5aul serpf de ihesu christ apellat apostol … [ 639vb] … a sol deu quj es sauj per nostre senyor Jhesu christ quj viu E Regna perdurablement Amen
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 8247
Location in volume ff. 639vb-648rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5678
Paulus. Biblia Novum Testamentum: Epistola ad Corinthios I
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 639vb] Ets aplegat es la Epistola que sent paul trames als Romans E comenssa lo prolech sobre la Primera Epistola que sent paul trames als Cornitians [sic]
prol.: L5os cornitians [sic] son grechs de vna Ciutat qui ha nom corintj … [ 640ra] … E seruj aells de affers per chimotheu [sic] son dexeble
tit.: Aci comenssa lo primer capitol dela primera Epistola que sent paul trames als cornitjans
text: P5au apellat apostol de jhesu christ per la volentat de deu … [ 648rb] … ab vosla mja Caritat sia en tots vos en Jhesu christ
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 8248
Location in volume ff. 648rb-653vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5679
Paulus. Epistola ad Corinthios II
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 648rb] Esplegat es la primera epistola als cornitians [sic]. Comensa lo prolech sobre la segona Epistola
prol.: E3 quant els agueren ffeta penjtencia … [ 648va] … mas que eren smenats
tit.: Esplegat es lo prolech comensa lo primer capitol dela segona Epistola que trames aaquells de cornjtjos [sic]
text: P3aul apostol de jhesu christ per la voluntat de deu / o tjmotheu frare … [ 653vb] … E la companyia del sant sperit sia tots temps ab vos Amen
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 8249
Location in volume ff. 653vb-656vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5680
Paulus. Epistola ad Galatas
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 653vb] Aci canenca [sic] lo prolech sobre la Epistola que sent paul trames als galatans [sic]
prol.: [ 654ra] L5os salatans [sic] son grechs e son de una regio que anom galatia … axi com aauant sen segueix
tit.: Aci comenca [sic] la epistola que sent paul trames als galatans
text: P4aul apostol no dels homens masa per ihesu christ … [ 656vb] … sia sobre lo vostre sperit Amen
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 8250
Location in volume ff. 656vb-659vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5681
Paulus. Epistola ad Ephesios
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 656vb] Aci es esplegada la Epistola de sent paul que trames als galatans Comenssa lo prolech sobre la Epistola que trames als ephisienchs
prol.: L5os ephesienchs son dassia … E trames los aquesta Epistola per titum dicha
text: P4aul apostol de christ per la volentat de deu a tots los sants qui son en ephes … [ 659vb] … sens corruptio Amen
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 8251
Location in volume ff. 659vb-661vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5682
Paulus. Epistola ad Philippenses
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 659vb] Esplegat es la epistola dels ephissienchs Comenssa lo prolech sobre la Epistola que sent paul trames als Ephissienchs [sic]
prol.: L4os philipenšes son dela regio de macadonja [sic] … del caršre on ell era pres
tit.: [ 659vb] Aši comenša lo primer capitol de la epistola que sent paul trames als Ephissienchs [sic]
text: P4aul e thimoteu serf de ihesu christ … [ 661vb] … sia ab tot lo vostre sperit amen
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 8252
Location in volume ff. 661vb-663vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5684
Paulus. Epistola ad Thessalonicenses I
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 661vb] Esplegada es la Epistola dels philipensses [sic] Comensa lo prolech dela Epistola de sent paul que trames aaquells de tesolonjca [sic]
prol.: L4os thesolonisens son dela proujntia de macedonja … [ 662ra] … E trames la a ells per titum e per honessim acolit
tit.: Aci comenssa lo primer capitol dela Epistola que sent paul trames aquells de thesolonjca
text: P4aul e silua e timotheu … [ 663vb] … ssia ab tots vos Amen
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 8253
Location in volume ff. 663vb-665ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5685
Paulus. Epistola ad Thessalonicenses II
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 663vb] Aci comenca [sic] lo prolech sobre la segona Epistola que sent paul trames als thesolonjssensses
prol.: C4on lo apostol viu … [ 664ra] … per titum diacha E per honosim acolit
tit.: Aci comenca lo primer capitol dela segona epistola que sent paul trames als thesolonjsensses
text: P4aul e silua e timotheu ala sgleya dels thesolonisenchs … [ 665ra] … sia ab tots son amen
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 8254
Location in volume ff. 665ra-667ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5683
Paulus. Epistola ad Colossenses
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 665ra] Aci comenša lo prolech dela Epistola que sent paul trames als colocensses
prol.: L4os cološenses son dassia … E per honessim acollit
tit.: Aci comenca lo primer capitol dela Epistola que sent paul trames als Colocensses
text: P3aul apostol de ihesu christ … [ 667ra] … sia ab tots vosaltres. Amen
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 8255
Location in volume f. 667ra-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5699
Desconegut. BÝblia NT: EpÝstola als laodicencs
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 667ra] Aci comenca lo prolech sobre la Epistola que sent paul trames als leodotienchs
prol.: L4os leodošienchs son datia [sic] … [ 667rb] … que vagen dretament ala fe vera de jhesu christ
tit.: Aci comenca lo primer capitol dela Epistola que sent paul trames als leodotienchs
text: P4aul apostol no dels homens … [ 667va] … ffets legir vos la epistola dels cološenšes
Associated Persons Atribuciˇ autoria: Paulus (S.)
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 8256
Location in volume ff. 667va-670ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5686
Paulus. Epistola ad Timotheum I
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 667va] Aci comenca lo prolech sobre la Epistola que sent paul trames ad tjmotheu
prol.: L5apostol sent paul jnstruhi e enseya … que sent paul tramet ad tjmotheu
text: P5aul apostol de ihesu christ segons lo menement de deu … [ 670ra] … son cants dela fe Grašia de deu sia ab tu amen
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 8257
Location in volume ff. 670ra-671vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5687
Paulus. Epistola ad Timotheum II
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 670ra] Esplegat es la primera Epistola que sent paul trames ad tjmotheu E comenša lo prolech sobra la segona Epistola
prol.: C5om lo apostol sent paul ach hordinat tjmotheu [ E scriuj a ell de leodatia dela sua preson]
tit.: Aci comenca lo primer Capitol de la segona Epistola que sent paul trames ad tjmotheu
text: P5aul apostol de ihesu christ per volentat de deu … [ 671vb] … la gratia de deu sia ab tu
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 8258
Location in volume ff. 671vb-672vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5688
Paulus. Epistola ad Titum
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 671vb] Assi [comenca ratllat] se acaba la Epistola que sent paul trames ad tjmotheu E comenca lo prolech sobre la Epistola que sent paul trames ad titum
prol.: S5ent paul amonesta titum e jnstrhui ell … E scriuj aell de uichopel
tit.: Aci comenca lo primer capitol dela epistola que sent paul trames ad titum
text: P3aul serf de deu e apostol … [ 672vb] … Tu saluda aquells quj amen nos en ffe de gracia de deu sia ab tots vosaltres Amen
colofˇ: Aci es spleguada la Epistola que sent paul trames ad titum E comenca lo prolech sobre la Epistola que Sent paul trames als philomens
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 8259
Location in volume f. 673ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5689
Paulus. Epistola ad Philemonem
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 673ra] S5ent paul trames als philomennes letres priuades per honesi son serf E scriuj dela Ciutat de Roma del Carcre hon ell era pres. Comenca capitol primer
text: P6aul ligat dela amor de deu … [ 673rb] … sia ab lo vostre sperit Amen
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 8260
Location in volume f. 673rb-680ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5690
Paulus. Epistola ad Hebraeos
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 673rb] Esplegada es la epistola que sent paul trames als philomenes Comenca la epistola que sent paul trames als Ebreus
text: P5rimerament deu hom saber qual apostol … [ 680ra] … E tots los sant Saluden vos los frares de ytalia Gratia atots vos sia Amen
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 8261
Location in volume ff. 680ra-702rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5675
Desconegut. Fets dels ap˛stols
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 680ra] Esplegades son totes le epistoles de sent paul Aci comenša lo prolech sobre lo libre dels fets dels apostols lo qual scrich sent luch Euuangelista
prol.: S3ent luch fo dentioxa … [ 681rb] … no tant solament als corssos mas ales anjmes
tit.: Comensa lo primer capitol
text: O4 teofil yo he primerament … [ 701rb] … Comensara tot lo mon esser Jutgat Amen
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 8262
Location in volume ff. 702rb-705ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5691
Iacobus. Epistola Iacobi
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 702rb] Esplegat es lo libre del fet dels apostols lo qual scrich sent luch Comenssa lo prolech sobre lorde deles epistoles Canonjcals
prol.: L5aorde dels .vij. apystoles les quals son apellades Canonjcals … [ 702vb] … A aquells quj la demanen
tit.: Esplegat es lo prolech deles Epistoles Canonjcals Comenssa la primera Epistola de sent Jachme apostol Capitol primer
text: I5achme serff de deu e de nostre Senyor … [ 705ra] … E cobrera la multitud desos pecats
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 8263
Location in volume ff. 705ra-707rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5692
Petrus. Epistola Petri I
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 705ra] Esplegada es la Epistola de sant Jachme apostol Comenca la prjmera Epistola de sent .P. Capitol primer
text: P5ere Apostol de jhesu christ als elets … [ 707rb] … sia atots vosaltres quj estats en ihesu christ
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 8264
Location in volume ff. 707va-708vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5693
Petrus. Epistola Petri II
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 707va] Esplegada es la primera Epistola de sent .P. Ecomenca la segona Epistola
text: S4imon. P. serff E apostol … [ 708vb] … ell haia perdurablement Amen
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 8265
Location in volume ff. 708vb-711ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5694
Johannes. Epistola Iohannis I
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 708vb] Assi comenša la primera Epistola de sent Johan apostol Euangelista prjmer Capitol
text: [ 709ra] N4os anuntiam e testjmonjegam a vos … [ 711ra] … deles falsses ymatges
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 8266
Location in volume f. 711ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5695
Johannes. Epistola Iohannis II
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 711ra] Esplegada es la Epistola primera de sent Johan apostol euangelista Comenca la segona
text: L4o bell Ela eleta donare als nats della los quals yo am en veritat … [ 711rb] … saluden tu Gratia sia atu Amen
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 8267
Location in volume f. 711rb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5696
Johannes. Epistola Iohannis III
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 711rb] Esplegada es la sagona Epistola E comenša la terša capitol primer
text: L5o bell agany mon car amjch lo qual yo am En veritat O tu molt Car yo faš Orations de totes cosses … [ 711va] … Saluda nostres amjchs cascun per son nom
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 8268
Location in volume ff. 711va-712ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5697
Judas. Epistola Iudae
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 711va] Esplegada es la terša epistola de sent johan apostol Euangelista E comenša la epistola de sent judes apostol E frare de sent Jachme
text: I5des serf de jhesu christ E frare de jachme … [ 712ra] … quj viu E Regna perdurablement Amen
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 8269
Location in volume ff. 712rb-723va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2334
Johannes. BÝblia del s. XIV NT: Apocalipsi
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 712rb] A4xi con diu lo apostol tots aquells qui volen piadosament viure … [ 723va] … vjna senyor ihesus la grašia de nostre senyor sia ab tots vosaltres amen
Record Status Created 2004-07-07
Updated 2014-04-27