Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2745
City and Library Paris BibliothŔque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 3
Title of volume BIBLE EN | PROVENEAL [sic] TOME II ( gravat en lletres daurades damunt del teixell de pell vermella)
BÝblia Peiresc
Copied 1441 - 1460

External description
Writing surface Paper i pergamÝ (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: VI + cclxxxvj-dlv + V
ff.: VI + 273 + V (folis reals)
Collation 1-1022 11-1220 1310/3t
Page Layout 2 columnes
42 lÝnies (f. cclxxxvii)
Size pÓgina 406 Î 290 mm (f. cclxxxvii)
caixa 257 Î 180/178 mm
columna 257 Î 77/76 mm
Hand humanÝstica amb molta influŔncia de la g˛tica
Watermark flor en frorma de tulipa amb dues fulles (al cos del volum)
tisores obertes (al cos del volum)
Pictorial elements Orla orla amb motius vegetals i antropom˛rfics (primer foli)
Caplletra la caplletra historiada acull el judici de Salomˇ
Altres: la resta de la decoraciˇ Ús com la del primer dels manuscrits de la BÝblia BNF esp. 2
State caixa a tinta amb lÝnies de guia per als renglons i la primera lÝnia escrita; no es veuen restes de perforacions assenyalant els lÝmits de la justificaciˇ, per˛ sí dues perforacions menudes situades en els marges exteriors superiors de la caixa, separades una o dues unitats de pauta de la primera lÝnia de la caixa
Other features Reclams: reclams horitzontals centrats al peu de la segona columna, arrenglerats amb el marge interior fins al quadern 4t, des del cinquŔ al setŔ el duen vertical i descendent, arrenglerat amb el marge exterior i a partir del quadern 8Ŕ Ús horitzontal i centrat al marge inferior
Signatures: signatures alfanumŔriques de quadern no sempre visibles (quaderns a-e, g-o i sense cap indicaciˇ el darrer)
Condition en molt bon estat de conservaciˇ; duu una foliaciˇ antiga en xifres romanes i tinta vermella. Errades a la foliaciˇ: comenša al 286 en lloc de al 296 que seria el que correspondria comptant els folis escrits del primer volum mÚs el foli final en blanc; salta el dxxii, per˛ el text segueix bÚ
Binding caracterÝstica de la Biblioteca reial, en cuir sobre fusta del s. XVIII
Previous owners (oldest first) Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, erudit (1580-10-01 - 1637-06-24) 1637
Giulio Raimondo Mazzarino, Cardenal Catalogue de Pierrer Carcavy et Franšois de la Poterie, 45 1661
Paris: BibliothŔque Royale 6832 1668
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Continuaciˇ de manid 1063 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 2. 1441 - 1460. Desconegut, BÝblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), tradu´t 1351 a quo - 1375.
manid 1063 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 2. 1441 - 1460. Desconegut, BÝblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), tradu´t 1351 a quo - 1375.
Continuat en manid 2746 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 4. 1441 - 1460. Desconegut, BÝblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), tradu´t 1351 a quo - 1375.
manid 2746 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 4. 1441 - 1460. Desconegut, BÝblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), tradu´t 1351 a quo - 1375.
References (most recent first) FacsÝmil: Microfilm dels mss. esp. 2 i 3 de la BNP. BÝblia (2002)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecciˇ personal
Catalogat a: Copistes et ancienns possesseurs: Fichier de la “Section codicologique” du Institut de Recherche et Histoire des Textes (Paris) (2004)
Tractat a: Puig i TÓrrech (2001), “Les traduccions catalanes medievals de la BÝblia”, El text. Lectures i hist˛ria 140-65
Descrit per: Soriano (1998), Inspecciˇ personal
Tractat a: Izquierdo (1997), “De la lecciˇ de la Sagrada Escriptura en llengua vulgar”, Actas del VI Congreso Internacional de la Asociaciˇn Hispßnica de Literatura Medieval (Alcalß de Henares, 12-16 de septiembre de 1995) 854
Descrit per: Beltran i Pepiˇ (1997), Inspecciˇ personal
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 73-79
Catalogat a: Avril et al. (1982), Manuscrits enluminÚs de la PÚninsule IbÚrique 121-22 , n. 136
Tractat a: Morreale (1958), “Apuntes bibliogrßficos para la iniciaciˇn al estudio de las traducciones bÝblicas medievales en catalßn”, Analecta Sacra Tarraconensia 280 , n. 2
Catalogat a: Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la BibliothŔque Nationale] 1-2 , n. 1-3
Tractat a: Berger (1890), “Nouvelles recherches sur les Bibles provenšales et catalanes”, Romania 508 , n. 2
Note sense senyals de lectura, segon dels tres manuscrits que formen la BÝblia

Internal Description
Number of texts in volume: 27
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1644
Location in volume ff. cclxxxvira-dlvvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1049
Desconegut. BÝblia del s. XIV AT i NT (AT)
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS text: [ cclxxxvira] L16es paraules de Salamo fill de davjd Rey de Israel a saber sauiesa e dišiplina … [ dlvvb] … Regisima Aguilla lo sagrament dela natiujtat
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 8206
Location in volume ff. 286ra-300vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1929
Desconegut. Proverbis del rei Salamˇ
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS text: [ 286ra] L16es paraules de Salamo fill de davjd Rey de Israel a saber sauiesa e dišiplina … [ 300vb] … donats en aquells dell fruyt delles sues mans e les sues obres loen ella en les portes
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2818
Location in volume ff. 300vb-305vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3184
Desconegut. BÝblia AT: EclesiastŔs
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 300vb] Aci se acaba lo libre Dells Prouerbis De Salamo lo quall Los Jueus Apellan Mosle E comenca lo libre de aclesiastes quells Jueus Apellan cochlet Capitol Primer
text: L5Es paraules Declesiastes fill de Daujd … [ 305vb] … sia mal ho sia bo
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2819
Location in volume ff. 305vb-308rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4248
Desconegut. BÝblia AT: CÓntic dels cÓntics
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 305vb] Aši se acaba lo libre qui es dit eclesiastes que los Jueus apellan chochellet E comenca lo libre qui es dit Cants dels cants que los Jueus apellan širašjrjm Capitol Prjmer
text: E5ll mebes del besar dela sua bocha car Mjllor son les tues memelles que vi … [ 308rb] … Delles bones odors
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2820
Location in volume ff. 308rb-318vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2737
Desconegut. BÝblia AT: Saviesa
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 308rb] Aši se acaba lo libre Dells cants Dells cants quelo sjueus Apellan Siraciri E comensa lo libre de Sauiesa que Los Jueus apellan Coxmagadolla Capitol Prjmer
text: A3Esmats Justišia vos quj Jutiats … [ 318vb] … entostemps e hen tot loch fiust abells
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2821
Location in volume ff. 318vb-347va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5598
Desconegut. BÝblia AT: EclesiÓstic
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 318vb] Aši se acaba lo libre de Sauiesa qui es dit en abrauch oxmaguadolla E comensa lo libre de Jhesu fill de sidrach qui es dit eclesiastich He en Abraych es dit bensira Capitol Prjmer
text: T5Ota saujesa Es de nostre senyor deu E ab ell foch Tostemps … [ 347va] … e dar vos ha lo vostre loguer en son temps
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 2822
Location in volume ff. 347va-383va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3098
Desconegut. BÝblia AT: Isa´es
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 347va] Aši se acaba lo libre del aclesiastich lo quall los Jueus apellan bašjre E comensa lo prolech de ysayes
prol.: N5Egun com Haira ujst los profetes … [ 348rb] … en lurs esglesies longuament no salegran
tit.: Aši fenex lo Prolech de ysayes E comensa lo libre de ysayes profeta capitol primer
text: U6Jsio de Jsayes fill de Hamos la qual vju sobra Judea … [ 383va] … entro al sadollament De uisio en tota Carn
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 2823
Location in volume ff. 383va-428ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1291
Desconegut. BÝblia AT: Jeremies
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 383va] Aši se acaba lo libre De Ysayes profeta E comensa lo pprolech sobre lo libre de Geremjes profeta
prol.: G5Eremjes profeta al qual es scrit aquest prolech en vers … [ 383rb] … gran honor he de gran Reuerenšia
tit.: Aši se acaba lo lo [sic] prolech de Jeremjes E comensa lo libre de geremjes propheta capitol Prjmer
text: L6Es de Jeremjes fill de Ezerchiel dels preueres … [ 428ra] … contra nos fortment
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 2824
Location in volume ff. 428ra-431rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4183
Desconegut. BÝblia AT: Baruc
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 428ra] Comenša lo prolech en lo libre de baruch
prol.: A3quest libre es notat en nom de baruch … temps de crist
tit.: Aci comensa lo libra de baruch
text: A3questes son les paraules del ljbre … [ 431rb] … ab misericordia e ab iustišia qui es en ell
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 8207
Location in volume ff. 431va-432rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5669
Desconegut. BÝblia AT: Lamentacions
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 431va] Comenša la letra que trames Jaramjes en aquels qui foran amanats catius en Babilonia per lo Rey de Babilonia que aminšias a ell segons que foch aell manat per Deus
text: P5Er los pecats que vos … [ 342rb] … E qual manera donchs estimador que sien Deus
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 2825
Location in volume ff. 432rb-469rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1300
Desconegut. BÝblia AT: Ezequiel
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 432rb] Comenša Lo prolech en lo libre De ezetxiel
prol.: E4zetxiel profeta foch amanat pres hen babilonia … [ 432va] … segons nos menjans senjsons
tit.: Aši se acaba lo Prolech e comenša lo libre De ezetxiel Capitol prjmer
text: F5Et fonch en lo tranten Any en lo quart Mes … [ 469rb] … elo nom dela ciutat daquell dia ensa es nostra senyor aqui matex
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 2832
Location in volume 469rb-485rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1059
Desconegut. BÝblia AT: Daniel
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 469rb] Aši se acaba lo libre Del profeta Exetxiel Comenša Lo libre De Daniel capitol prjmer. Comensa lo prolech
prol.: [ 469va] D5anjel uol aytant dir Com Juy de deu … entro al temps del Rey Dari de peršia .cx. ayns
tit.: Aši se acaba lo prolech De Danjel profeta Comensa lo libra de DanieL profeta Capitol Prjmer
text: [ 469vb] E5n lo Terš any dell Regna de Johaqujm Rey de iuda … [ 485rb] … qui desliura danjel del loch dells lehons
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 2173
Location in volume ff. 485rb-490va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5655
Desconegut. BÝblia AT: Osees
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 485rb] Aši se acaba lo libre de Danjel profeta He Comenša Lo libre de Hosee profeta Capitol Prjmer fill de Berj Capitol Primer [sic]
text: L6a paraula fonch feta ha ose fill de been en los djes de ozies e de Johatan … [ 490va] … Mas qui son vanes en vers deu e trabucaran en ellas
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 8208
Location in volume ff. 490va-492vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5656
Desconegut. BÝblia AT: Joel
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 490va] Aši se acaba lo libre de Hosee Profeta Comenša Lo libre de Johel Profeta Capitol Prjmer
text: L6a paraula de nostre senyor quj fonch feta Ha Joel hoyts vos … [ 492vb] … la quall yo no hauia denajada enostra senyor stara en sion
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 8209
Location in volume ff. 492vb-497ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5657
Desconegut. BÝblia AT: Amˇs
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 492vb] Aci fina lo libre de Jahel profeta Comenša lo libre De Amos profeta qui fonch en los pastorals
text: L6es paraules de amos que fonch en los pastorals … [ 497ra] … e conuertire La captiuitat Del meu poble de israell
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 8210
Location in volume f. 497ra-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5658
Desconegut. BÝblia AT: Abdies
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 497ra] Aši fina lo libre De amos profeta Comensa lo libre de Abdies profeta
text: L4a ujsio De abdjes profeta aquestes coses dju lo senyor deu … [ 497vb] … al mont de sion e sera Regna ha nostra senyor
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 8211
Location in volume ff. 497vb-499rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5659
Desconegut. BÝblia AT: JonÓs
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 497vb] Aši fina lo libre de abdies profeta Comenša lo libre de Jonas profeta
text: L5a paraula de nostra senyor foch feta ha Jonas fill de amati … [ 499rb] … no saben qual cosa sia enfre la destra part ela sinestra sua emoltes besties
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 8212
Location in volume ff. 499rb-502va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5660
Desconegut. BÝblia AT: Miquees
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 499rb] Aši fina lo libre de Jonas profeta e Comenša lo libre de Michies profeta
text: L4a paraula de nostra senyor foch feta amachies profeta … [ 502va] … que tu jurest alls pares nostres dells dies antichs
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 8213
Location in volume ff. 502va-503vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5661
Desconegut. BÝblia AT: Nahum
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 502va] Aši fina lo libre de mahias profeta comenša lo libra de nahum profeta Capitol Prjmer
text: E4ofech [sic] De Nirque ell libre dela visio de nahum elchesi nostre senyor envaiador e venjador … [ 503vb] … Ca sobra aquell no traspesa la tua malesa tostemps
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 8214
Location in volume ff. 504ra-505va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4183
Desconegut. BÝblia AT: Baruc
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 504ra] Aši fina lo libre de Nahum Profeta Comenša lo libre de Bacuch Capitol Primer
text: L4o Carech que vahe abacuch profeta senyor … [ 505va] … sobra les mies alteses hen sabras cantant
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 8215
Location in volume ff. 505va-507rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5663
Desconegut. BÝblia AT: Sofonies
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 505va] Aši fina lo libre de Abacuch profeta Comensa lo libre De Sofonies profeta Capitol Prjmer
text: L4a paraula de nostra senyor quj fonch feta Ha asofonies fill de cusi … [ 507rb] … dauant los vostres uulls [sic] ašo diu nostre senyor
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 8216
Location in volume ff. 507rb-508va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5664
Desconegut. BÝblia AT: Ageu
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 507rb] Aši fina lo libre de Sofonnjes profeta Comenša lo libre de egeas profeta Capitol Primer
text: E4N lo sagon any den darj Rey de Persia … [ 508va] … corte alegi ašo diu nostre senyor
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 8217
Location in volume ff. 508va-514va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5665
Desconegut. BÝblia AT: Zacaries
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 508va] Aci fina lo Libre de Ageas profeta Comenša Lo libre de zaquarjas profeta Capitol primer
text: E4N lo nouen Mes he en lo sagon any den darj fonch feta la paraula de nostre senyor … [ 514va] … de nostre senyor en aquell dia
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 8218
Location in volume ff. 514va-516rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5666
Desconegut. BÝblia AT: Malaquies
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 514va] Aši fina lo libre de zaquarjes profeta fill de baretxies he comenša Lo libre De maletxies profeta Capitol primer
text: L5O carech della paraula de nostra senyor que fonch dita … [ 516rb] … que yo no venga per aventura e que no fira la terra de descomergament [sic]
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 8219
Location in volume ff. 516rb-539vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5667
Desconegut. BÝblia AT: 1 Macabeus
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 516rb] Aci fina lo libre de maletxies profeta e comenša lo Prjmer Ljbre Dells macabeus Capitol Prjmer
text: F4Et fonch despuys que alexandrj fill de falip Rey de mašadonia … [ 539vb] … per lo qual es fet princep dells preueres Apres lo seu pare en simon
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 8220
Location in volume ff. 539vb-555va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5668
Desconegut. BÝblia AT: 2 Macabeus
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 539vb] Aši se acaba lo Primer libre dels Macabeus Comenša lo Segon libre Dels Macabeus Capitol Primer
text: A4lls frares quj son … [ 555va] … Aci donques sera definida la mia paraulla
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 8221
Location in volume f. 555va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5670
Mattheus. BÝblia del s. XIV NT: Evangeli segons sant Mateu
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 555va] Aši se acaba lo Sagon libre de macabeus Comensa lo prolech de Sant Matheu Co es del Auangelli De sant Matheu
prol.: M4atheu Com ach prehicat primerament … [ 555vb] … lo sagrament dela natiujtat
Condition incomplet
Note nomÚs es copia el pr˛leg, el text segueix al manuscrit esp. 4
Record Status Created 2004-07-07
Updated 2014-04-27