Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2738
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles Llegenda de santa Caterina
Incipit & Explicits text: Beata santa Caterina al carcer fou messa … e aqui jau lo seu cos, e aqui es la sua sepultura
Date / Place traduït 1260 [?] - 1272 [?]
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts part de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 2445
City, library, collection & call number Marseille: L'Alcazar. Bibliothèque de Marseille à Vocation Régionale, 1095 (BITECA manid 1679)
Copied València [?] (Brunel): 1301 - 1500 (Brunel, fragments d'èpoques diverses)
1301 - 1400 (ff. 1-4 segons V. Lieutaud)
1401 - 1500 (ff. 27-44, 184-185 i 221-240 segons V. Lieutaud)
1491 - 1510 (ff. 245 i ss. segons V. Lieutaud)
1501 - 1600 (ff. 79-80 i 149 segons V. Lieutaud)
Location in witness pp. 44-48 ff. cxxiiiv–cxxvv ff. clxvv– clxviiv ff. xviiiiv–xxiv
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda de santa Caterina (tr. Desconegut), traduït 1260 [?] - 1272 [?]
Incipit & Explicits text: [ 44] Beata santa Catarjna al carser fou messa e len|perador maximisi feu son manament que no lj fos | donat pa nj vj nj socos que al mon sia … [ 48] … langel del cel deualla e pres | lo seu precios cap ello seu precios cos | e portal al mont desenaj e a qui jau lo su [sic] cos | e a qui es la sua sopultjra [sic] fenjta estorja | de sant [sic] carjna [sic] sjt laus glorja amen
References Editat a: Lieutaud (1879-80), “Estudi literari d'un manuscrit catalá conservat en la Biblioteca de Marsella”, Lo Gay Saber 49-50 (ed.)
Note Mateixa mà maldrestra que ha copiat l’oració anterior aprofitant un espai en blanc al manuscrit.
ID no. of Witness 2 cnum 7991
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 854 (BITECA manid 1268)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 21-23v
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda de santa Caterina (tr. Desconegut), traduït 1260 [?] - 1272 [?]
Incipit & Explicits text: [ 21] verge sancta caterjna car en carçer fos posada En viat lem perador que alj fosses ben guardada que not donassen pa nj vj … [ 23v] … los angells del cell deuallaren portaren sen lo cors de madona sancta caterjna all mont de sinahj ala fou soterrada
Record Status Created 1992-09-02
Updated 2008-03-14