Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2735
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu Capitular de Mallorca
Collection: Call number 3400 | Antic LXXVI-I-2
Copied Ciutat de Mallorca: Eloi Garriga, Prevere, Joan Font, Prevere, 1511-09-01 - 1511-11-08

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1-143 + II
Collation I (4 talons que són les restes de dos bifolis arrencats més un foli) 26 3 (2 + 4 talons restes de dos bifolis) 4-56 6-1110 124/2 132/5 14-1710 188 1910 203/2 216 223/1
Page Layout 29 línies (f. 2)
Size pàgina 335 × 240 mm (f. 2)
caixa 250 × 152 mm
Hand gòtico-humanística
Watermark creu amb remats damunt d’un cercle amb croisant inscrit i les lletres “M J”
Pictorial elements Caplletres: de dues o quatre unitats de pauta, en vermell. Al f. lxij caplletra afiligranada en blau i vermell, de quatre unitats de pauta
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell, excepte en el f. lxij en blau
Tocs de color algunes majúscules safranades
Other features Justificació: a mina de plom
Ús de la primera línia de la pauta: no escrita en els primers folis, però en altres sí
Reclams: als quaderns 6-10 reclam vertical descendent a l’anglesa, fent caixa amb el marge exterior de la segona columna, els primers i l’11-12, 17-22 sense reclam
Condition diverses foliacions. La major part del volum està escrita a dues columnes, als folis preliminars s’apleguen altres documents relatius a la Seu que corresponen a dates posteriors. Són en blanc els ff. 71c, cxxxx
Binding antiga, en pell sobre fusta, amb quatre nervis i decoracions geomètriques en pell gofrada; restes de les tanques de cuir i metall; cantoneres de metall amb bollons i peça central de metall que tenia al centre algun material de preu (rodó) que servia com a bolló, avui perdut. Uns bifolis de pergamí reutilitzat, escrits en llatí serveixen de guardes (lliure i captiva, davant i darrera)
References (most recent first) Descrit per: Seguí i Trobat (2015), La consueta de sagristia de 1511 de la Seu de Mallorca. Volum I: estudi crític. Volum II: edició del text 1:65-84 i 91-3
Descrit per: Avenoza (2010), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Note Amb anotacions marginals.

Les guardes són de pergamí,
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 7925
Location in volume ff. IIra prel. -13vb prel. + 1-218vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5458
Eloi Garriga, Prevere. Consueta de la Seu de Mallorca de l'any 1511
Language català
Date escrit 1511-09-01 - 1511-11-08
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 11ra prel.] Aquesta es la taule de totes les coses concernens ala sacristia E prjmerament es Lo Domjnjcal
índex: Lo prjmer disabte dela primera dominica del aduent en cartes .j. … [ 13rb prel.] … Ordinacions noues per sepultura de canonges. Bisba dignjtats e pabordes. cxxiij [sic]
colofó: [ 13va prel.] Aquest orde de aquest libre quant al dominical e Sactoral es per sagujr la consueta el cor ffonch escrit dit libre per lo venerable mossen Johan font ales [?] roig domer. lo qual per set anys tingue la Custodia dela dite sacrastia … E fonch comensat de scrjure lo dit libre lo prjmer de Satembre any Mill Dxj e fonch acabat a viij. de Noembre any dit
rubr.: [ 13vb prel.] Aci comensen les ordjnacions fetas per lo ragent dela sacrastia dela Seu extretas de hun altre libre dit de ordjnacions alasquals dites ordinacions per manament e preguarjes del Rauarent Capitol lo venerable Mossen Aloy Guarrigua preuera lo qual per molt temps hauja pretichat en la dite Sacrastia axi en lanter com en escola … e aquell voluntariament ha donat ala dite sacrastia a xv de dezembre Any Mill D xj
text: [ 1ra] P6Rjmo lo disapte dela prjmera domjnica del aduent tochara na picabarayha per de morts per spay de mige hora … [ 218vb] … a la misa y dos Canonges y dos primatges ala absolucio
Note nombroses anotacions i afegits marginals del s. XVI
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 8984
Location in volume f. 132ra-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10985
Desconegut. Ordinacions sobre les misses matinals de cor de l’any 1513
Language català
Date escrit 1513 - 1514
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 132ra] Ordinacio de les missas matinals
text: Dijous a xvijjj de agost del any M.D.xiij fonch feta determinacio per lo Reuerend capitol per les missas matinals de cor … [ 132va] … y portat en S. francesch per los mateixos frares
Note es copien dues disposicions, una sobre les misses i l’altra sobre la sepultura dels preveres, que té diverses addicions a partir del f. 132vb referents a anys posteriors (1532 et passim)
Record Status Created 2004-06-04
Updated 2018-05-06