Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2734
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number Ms. Cort, 42 | Antic 834 248.2.Llull
Title of volume De contemplation ( al llom a l'anglesa, a ploma)
Copied Ciutat de Mallorca: 1701 - 1732 ca.
1701 [?] - 1799 [?]

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis pp.: X + 4 prel. + 1-744 + 12 (paginació del mateix copista)
Collation no fem la col·lació en tractar-se d'un manuscrit del s. XVIII; reclams a cada foli
Page Layout 22 línies (f. 18)
Size pàgina 210 × 148 mm (f. 17)
caixa 180 × 110 mm
Hand del s. XVIII
Watermark altres no es controlen a causa del plegat
Pictorial elements Altres: el primer foli no numerat està escrit parcialment en daurat sobre verd, o en daurat. Aquest mateix foli també té una part escrita amb la mateixa tinta de la resta del volum, i al revers porta enganxat una estampa impresa on Ramon Llull, mentre llegia un llibre, observa com se li apareix Jesús crucificat. El segon foli sense numeració està escrit a dues tintes, en negre i en vermell.
State sense justificació però es respecta la taca d'escriptura regular; considerem la primera línia com escrita; sense senyals de perforació
Condition en bon estat
Binding antiga, en pergamí reutilitzat, amb escriptura en llatí
Previous owners (oldest first) Josep Desbrull i Boïl d'Arenós, genealogista (a la segona guarda a ploma: “Es de Josef Desbrull”)
Gabriel Garau (Naixement Ciutat de Mallorca)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Catalogat a: Biblioteca Municipal (Palma de Mallorca) (1990), Relació dels manuscrits de la Biblioteca Municipal de Palma
Catalogat a: Pérez Martínez (1960), “Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca”, Estudios Lulianos 98 , n. n. 758
Catalogat a: Biblioteca Municipal (Palma de Mallorca) (1800), Catálogo de la Biblioteca del Sr. Garau [con la indicación de los libros de este fondo que han pasado a la Biblioteca Municipal de Palma]
Note a la primera guarda: “die 23 abril hem parti de llum major any 1732”, “Al 18 juliol 1736 Rv. Fr. Benito Pañellas doná la rectoria de Puigpuñent al Rv. Nicolau y als 20 del dit ley colla”. Una etiqueta enganxada a dins de la coberta posterior amb antiga signatura: “BIBLIOTECA MUNICIPAL Reg. 834 Sig. 248-2 Lull”

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 7924
Location in volume pp. [1-2] prel. + 1-744 + [1-6] post.
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1687
Ramon Llull. Llibre de contemplació (I-II)
Language català
Date escrit 1271 - 1273
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [1] prel.] BEATI RAJMUNdi Lulli Doctoris illuminati et Martyris. Primum volumen, Contemplationum
acc.: [ [3] prel.] Deus, unit en trinitat (…) comensam Señor aquest libre lo qual appellam Libre de Contemplacio en Deu
rubr.: [ 1] Comensa el Prolech
prol.: A Jesu Christ Señor Nostre en axi com vos sots en dualitat Deitat e Humanitat en axi Señor nos comensam … [ 4-5] … ne que a mi sia atribuida esta Obra perque jo mon nom exil [p. 5] e delesch desta obra e do á vos qui sots nostre Senyor deu e ella atribuesch
rubr.: [ 6] Dela primera Distinccio Qui tracta de alegre
rubr.: Capitol primer. Com hom se deu alegrar per ço com Deu es en esser
text: Deu pare Señor de totquant ees si lome qui atroba la pedra preciosa salegra molt per lo atrobament … [ 744] … als homens pechs e als homens Religiosos e als homens seglars e als homens richs e als homens pobres e cascu pot contemplar Senyor segons sa manera e disposicio per est libre en la vostra Gloriosa Essencia Divina | Deo gratias
rubr.: [ [1] post.] Taula de aquest libre
índex: Comensa el Prolech. fol. 1 … [ [12] post.] … Cap. 102. Com tot lo nostro acabament esta en acabament de Nostre Senyor deus. 737
Condition incomplet, acaba en el cap. 102 Record Status Created 2004-06-04
Updated 2018-05-04