Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2733
Authors Desconegut
Titles Epístola caiguda del cel (prosa)
Incipit & Explicits intr.: In nomine Domini Nostri Jesu Christi qui fecit celum et terram. Aquesta Epistola es de Nostre SEnyor Jesucrist … E come lo poble ho viu girarense sobre l'altara aginollons per lo miracle que veheren
text: La epistola de nostre Senyor diu enaxi com hoyrets o ffills d'omes. Sobre totes coses guardats lo meu sant dimenge … e haurets a la fi repos ab los angels en lo regne de Deu qui es vida perdurable. Amen. Qui vivit et regnat per omnia secula seculorum. Amen
Date / Place traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 0.13.2
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.13.2
Tractat en: Lieutaud (1879-80), “Estudi literari d'un manuscrit catalá conservat en la Biblioteca de Marsella”, Lo Gay Saber 51-53
Subject RELIGIÓ
EPÍSTOLES
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 2334
City, library, collection & call number Marseille: L'Alcazar. Bibliothèque de Marseille à Vocation Régionale, 1095 (BITECA manid 1679)
Copied València [?] (Brunel): 1301 - 1500 (Brunel, fragments d'èpoques diverses)
1301 - 1400 (ff. 1-4 segons V. Lieutaud)
1401 - 1500 (ff. 27-44, 184-185 i 221-240 segons V. Lieutaud)
1491 - 1510 (ff. 245 i ss. segons V. Lieutaud)
1501 - 1600 (ff. 79-80 i 149 segons V. Lieutaud)
Location in witness pp. 88-98 ff. cxlixv-cliiiv ff. cxxviiv-cxliv ff. xxxxiiv-xxxxviiv
Title(s) Desconegut, Epístola caiguda del cel (prosa) (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits acc.: [ 88] J3n nomine domini nostri Jhesu Christi | Quj fecit celum et terram
rubr.: Aquesta epistola es | de nostre senyor ihesu christ quj es feyta per mana|ment del seu pare / en jherusalem de sobre laltar | de sent .P. es scrita en taules de marbre E | ab lum spiritual E lo lum exi della axi coma | lamp El angel de nostre senyor tenja la en les | sues benehites mans / E com lo poble ho vju gira|ren se sobre laltar aginollons per lo mjracle que veheren
text: La Epistola de nostre Senyor diu en axi com hoyrets | o ffills domens sobre totes coses guardats lo | meu sant djmenge quj es la mja resurrectio E | penedits vos de vostres peccats … [ 98] … e entenets la paraula daquesta epistola djns | vostres cors. e en vostres aurelles e fets bo|nes obres. en tal gujsa que adeus placia | e haurets ala fi Repos ab los angels en | lo Regne de Deu quj es vida perdurable | Amen Quj viujt et Regnat per omnia secula | seculorum | A M E N
References Tractat a: Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 362 , n. 52
Tractat a: Brunel (1934), “Notice et extrait du Manuscrit 1095 de la Bibliothèque de Marseille contenant des sermons catalans”, Bibliothèque de l'École des Chartes 7
Tractat a: Daniel de Molins de Rei (1931), “Notes sobre la Lletra caiguda del cel. Les versions catalanes en prosa”, Estudis Franciscans 68-9 , n. M
Editat a: Lieutaud (1879-80), “Estudi literari d'un manuscrit catalá conservat en la Biblioteca de Marsella”, Lo Gay Saber 51-3 (ed.)
Note Segueixen diversos sermons
ID no. of Witness 2 cnum 185
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 486 (BITECA manid 1140)
Copied Catalunya (principat) (Avril et alia): 1351 - 1400 (P. Bohigas i Avril et alia)
1350 ca. (Izquierdo)
Location in witness ff. 307ra-309va
Title(s) Desconegut, Epístola caiguda del cel (prosa) (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits acc.: [ 307ra] In nomine domini nostri jhesu christi
rubr.: A4questa es la epistola que nostro senyor deu ihesu crist trames sobre lautar [sic] de sant Pere en la cjutat de iherusalem ascrita en huna taula de pedra marbre … E tot lo poble com lo ujren per tamor e per aspauentament caygeren en terra cridant: Xryeleyson
text: [ 307ra] Ela pistola de nostro Senyor deya en axi O fils de deu uist auets eoit lo manament que deu uos feu … [ 309vb] … E ab tots lo sants de deu en paradis abjtara ab deu lo pare eab deu lo fil e ab deu lo sant sperit Quj uju eregna ab deu lo para per tots tems perdurablement sens fin per omnia secula seculorum. amen. Amen. Amen
colofó: Finito libro sit laus et gloria Christo. Amen
References Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 362 , n. 49
Daniel de Molins de Rei (1931), “Notes sobre la Lletra caiguda del cel. Les versions catalanes en prosa”, Estudis Franciscans 81-94 (ed.) , n. Pb
Aramon i Serra (1929), “Dos textos versificats en català de la Carta tramesa del cel”, Estudis Universitaris Catalans 279-86
Note text en prosa amb alguns fragments que semblen versificats
ID no. of Witness 3 cnum 2437
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca del Col·legi de sant Ignasi, (BITECA manid 2280)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 5-28v
Title(s) Desconegut, Epístola caiguda del cel (prosa) (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 5] Asi comença la pistola del diumenge … caech espaventat en terra cridant Senyor Deus merce E la pistolla de[y]a axi
text: O fills delles gents vosaltres avets vists he hoits tots los meus menaments … [ 28v] … he quens meta al regna dels seus faells amics. Qui vivis et regnas in secula seculorum. Amen. Deo gracias
colofó: Finito libro sit laus gloria Christo
References Daniel de Molins de Rei (1931), “Notes sobre la Lletra caiguda del cel. Les versions catalanes en prosa”, Estudis Franciscans 83-94 (ed.) , n. S
Note té un fragment assonant
ID no. of Witness 4 cnum 2120
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1504 (BITECA manid 1107)
Copied Joan de Vallo (f. 79: “Quj scripsit scribat semper secum domino vjuat. Johannes de Vallo vocatur semper cum domino viuat”), 1441 - 1460 (J. Riera)
Location in witness ff. 82v-85v
Title(s) Desconegut, Epístola caiguda del cel (prosa) (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 82v] La pisto[la] del djumenge
rubr.: A2Questa es la pistola de nostre Senyor Deus qui primerament vench del cel en Jherusalem sobre l'altar de sent Pere … gjtarense sobre la tera ha jenoyllons per los mjracles que veyen en la pistola de nostre Senyor Deu, axj com hoyrets
text: O fills d'omens, sobre totes coses guardat lo meu sant djumenge … [ 85v] … lo meu sant dicmenge sy saurets vida perdurable. Amen
colofó: Finito libro sit laus et gloria Christo. Amen
References Daniel de Molins de Rei (1931), “Notes sobre la Lletra caiguda del cel. Les versions catalanes en prosa”, Estudis Franciscans 81-94 (ed.) , n. Vb
ID no. of Witness 5 cnum 2333
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 151 (BITECA manid 1033)
Copied Narcís Gual, 1486
Location in witness ff. 255-263
Title(s) Desconegut, Epístola caiguda del cel (prosa) (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 255] Epistola del sant Diumenge … caygeren en terra et cridaren Deus ay Deus
text: En la qual pistola sa contania. Per ço com no avets cresegut ço que jo us avia menat, que vosaltres que colguessets et honrassets lo dia dell meu sant diumenge … ho donera la mia benedicsio aura per tots temps. In secula seculorum. Amen
colofó: Cui scripsit scribat semper cum domino vivat. Amen
References Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 362 , n. 50
Daniel de Molins de Rei (1931), “Notes sobre la Lletra caiguda del cel. Les versions catalanes en prosa”, Estudis Franciscans 83-94 (ed.) , n. U
Note Entre aquest text i l'anterior de la foliació moderna es perderen uns folis, el contingut del qual coneixem gràcies a les fotografies de Miquel i Planas
ID no. of Witness 6 cnum 1963
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 10-V-11 (BITECA manid 2017)
Imprint Tolosa de Llenguadoc [?]: Heinrich Mayer [?], 1486 (Exposició)
Girona [?]: Desconegut [?], 1486
Barcelona [?]: Pere Posa [?], 1486
Location in witness ff. 50va-53ra
Title(s) Desconegut, Epístola caiguda del cel (prosa) (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Carta de Christo Pare nostre remesa del cel, al altar de St. Pere dela sglesia de Gerusalem, a ploma, per mà posterior, al capdemunt del foli
Incipit & Explicits rubr.: [ 50va] [a]3Questa epistola de nostre senyhor Jhesucrist fo tremesa per virtut de Deu … per los miracles que veyen en la epistola de nostre senyor Jhesu crist la qual deya axi
text: ho homens folls sobre totes coses guardau lo meu sant diumenga qui es la mia resurrectio he repos de vida perdurable … [ 53ra] … e ayxi aureu repos ab los angels he en lo regna de deu qui es vida perdurable. qui viuit et regnat deus per omnia. secula seculorum. amen
colofó: Acabada es la pistola del molt alt he sobiran senyhor de Jhesu crist ver deu he ver hom loat e glorificat sia per tostemps lo seu sant he molt glorios nom e dela sua beneyta maria [sic] verge sagrada madona santa Maria Amen
References Daniel de Molins de Rei (1931), “Notes sobre la Lletra caiguda del cel. Les versions catalanes en prosa”, Estudis Franciscans 81-94 (ed.) , n. I
Record Status Created 1992-08-28
Updated 2017-10-30