Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2731
Authors Desconegut
Titles Textos piadosos
Incipit & Explicits text: Beneyt es senyor deu dels pares nostres … e al loable e al glorios en los segles beneyt
text: Deus vnitat trinitat virtus vnitat de essencia … simplicitat e noblesa
text: O regina mare de deu verge gloriosa … obediencia aiuda e alba
Date / Place compilat 1400 [?] - 1500 [?]
Language català
Text Type: Prosa
Subject RELIGIÓ
TRACTATS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2435
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2017 (BITECA manid 1560)
Copied 1301 - 1350 (cos del volum, catàleg)
1451 - 1500 (f. prel. catàleg)
Location in witness f. 119v f. 118v
Title(s) Desconegut, Textos piadosos, compilat 1400 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits text: [ 118v] B2Eneyt es senyo deu dels pares nostres … e al glorios en los segles beneyt etch
text: D2Eus vnitat trinitat virtus … pacientia simplicitat e noblesa
text: O2 Regina mare de deu verge gloriosa lou e benesch la tua bondat … almoyna obediencia aiuda e alba
Note es tracta de tres breus textos religiosos, el darrer és una oració a la Mare de Déu
Record Status Created 1992-08-28
Updated 1993-11-27