Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2731
City and Library Ciutat de Mallorca Fundació Bartolomé March Severa
Collection: Call number 99-V1-6 | Antic 79-III-32 | Antic 98-B-32
Title of volume FRANCISCO MONTANER | ET FONT | MISCELANEA LULIANA ( al teixell amb ferros daurats)
Copied Francesc Montaner i Font, 1601 [?] - 1620 [?]
1608 [?] - 1614 [?] (Pérez Martínez)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + 1-361 + II (foliació antiga a ploma en xifres aràbigues)
Collation la restauració actual del manuscrit no permet fer la col·lació
Page Layout 1 columnes (f. 73)
2 columnes (f. 337)
33 línies (f. 3)
25 línies (f. 73)
35 línies (f. 337)
Size pàgina 210 × 155 mm (f. 3)
caixa 195 × 138 mm
caixa 182 × 85 mm (f. 73)
caixa 175 × 128 mm (f. 337)
Hand cursiva del s. XVII
Watermark altres no es poden veure degut a la restauració del paper i a la tinta corrosiva
Pictorial elements Altres: sense decoració
Other features Justificació: sense justificació, escrit a línia tirada, en el cas de l'obra en prosa ocupant tot l'espai de la plana; en el cas del vers, s'ha intentat deixar un mínim de marge
Ús de la primera línia de la pauta: considerem la primera línia en blanc per a les mides
Reclams: horitzontals gairebé al verso de cada foli
Condition volum completament restaurat, escrit en tinta molt corrosiva que afecta a la lectura del text (hi ha pàgines impossibles de llegir). Folis en blanc: 35v, 142r, 183v, 186r-v, 198r, 215r, 220r-v, 226r, 281r, 333r, 335v, 339r
Binding moderna, en pell d'un color vermell-marró, cinc nervis i llom amb decoració en ferro daurat, motius vegetals
Previous owners (oldest first) Francesc Montaner i Font (batxiller), jurista (nota al f. 1, en llatí, que acaba amb la data “1608”)
Associated persons Restaurador restaurat i relligat per Devauchelle, relligador
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Descrit per: Pérez Martínez et al. (2004), Els fons manuscrits lul·lians de Mallorca 4:194 , n. 5.1439
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Note just abans de la primera guarda, una papereta enganxada diu: “Restaurado y encuadernado por Devauchelle. Los folios 227-258 y 259-272 se encuentran en dos obras encuadernadas anteriormente a ésta. Vease sign. 70-III-19, 70-III-20”

Internal Description
Number of texts in volume: 22
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 7895
Location in volume ff. 72-94
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5327
Col·lectiu. Trobes en llahor de Ramon Llull
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 72] Proces Original de les Hobres fetes per diuersos Trobadors en lehor de la Vida Doctrina E Mort del Egregi egran monarcha Mestre Ramon Lull Doctor illuminat nat enla Jnsigna Ciutat De Mallorcas
rubr.: Diumenge a xv de Maig any de nostre Senyor Deu Jesuchrist festa gloriosa de Sincogesma. Mill sinch cents e Dos dieh M.D.ij
rubr.: Ditor ala honra primer En orde Anthoni maçot. Ditors al premi Joanot Manorcha | Jordi Albar nothari | Gaspar Vari
rubr.: Libell possat [sic] per Anthoni Maçot Scriuent dresat als trobadors dela present Ciutat de Mallorques e de qual sauol altre part sots a ij de Abrill any 1502
rubr.: Anthoni Maçot scriuent, deVot de aquell tant famosisim Compatriota E Jnluminat Doctor Mestre Ramon Lull per reduyr amemoria la Vida doctrina e mort per actes solemnes axarsida posalo present cartell
text: La rasonant fama del compatriota | Ramon Lull egregi veig ques passe muda … [ 94] … Al cors asi us porta per joell insigna | y lalma senpuja en les altes sales | finis
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7896
Location in volume ff. 72-73
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5366
Antoni Massot. La ressonant fama del compatriota
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 72] Anthoni Maçot scriuent, deVot de aquell tant famosisim Compatriota E Jnluminat Doctor Mestre Ramon Lull per reduyr amemoria la Vida doctrina e mort per actes solemnes axarsida posalo present cartell
text: La rasonant fama del compatriota … [ 73] … Seueu nos aquexa lintencio mia
Poetic Stanza 4 x 8
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “A supliquetio de alguns Trobadors Lo dit Anthoni Maçot del Seu | Cartell fa la de claratio Seguent”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7897
Location in volume ff. 73v-75v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5451
Antoni Massot. Exhortació a la immaculada verge Maria
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 73v] Apres Diumenge a xv del mes de Maig del any dela Natiuitat de nostre Señor Deu Jesucrist Mill e Sinchcents e dos Jorn della sentissima festa de sincogesme Congregats tots los deydors en semps ab molta gent de honor dins la esglesia del glorios S. fransech [sic] per salabrar [sic] ladita festa a hon apres de esser estats donats alguns Cleuells per Jn treductio deles obres lo dit Anthoni Maçot Comensa a fer les graties E publicar le sua obre axi com se seguex
rubr.: Exortatio ala Jn maculada Verge Maria fete per lo dit Anthoni Maçot prostrats los Jonolls enterra dresats los hulls al Cel
rubr.: Aue Santissima Maria mater Dei Regina celli porta paradisi domina mundi pura singularis tues Virgo Tu concepisti Jesum sine peccato tu peperisti creatorem et saluatorem mundi Jn quis non dubito Libera me Dei genitrix Virgo ab omni malo et ora pro peccato meo a Men [sic]
text: O tu Verge santa sies fauorable … [ 75v] … Car fent bones obres ningu nos dejecta
Poetic Stanza 11 x 8
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7898
Location in volume ff. 75v-77
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5443
Antoni Massot. Llaors del reverd mestre Ramon Llull
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 75v] Comensa le obre feta perlo dit Anthoni Maçot escriuent En laors del Reuerent Mestre Ramon Lull Per la qual no enten esser Guanyador
text: [ 76] Los actes famosos qui dir losporia … [ 77] … Ab cruell Martyri finis vostre vida | ffi
Poetic Stanza 9 x 8
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 7899
Location in volume f. 77v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5444
Joan Odó de Menorca. Obtesa licentia del reverent pare
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 77v] Joanot de Manorcha ditor ala Joya Segon en orde
rubr.: Cobles sparces
text: Obtesa licentia del Reuerent pare … Mare de Deu dresau lo deuot vostre
Poetic Stanza 3 x 8
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Oratio a la Sagrade Mare de Deu”
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 7901
Location in volume ff. 78-79v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5445
Joan Odó de Menorca. Jesús, Déu e home, o Ramon Lull nostre
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 78] Cobles en laor del Jlluminat y patriota Mestre Ramon Lull fetes per Joanot Manorcha minim dels qui desigen saguir la proffeçio y doctrina de aquell Tirant ala Joya
text: Jesus Deu e home o Ramon Lull nostre … [ 79v] … Quius fa morir Martyr per gran marauella | ffj
Poetic Stanza 9 x 8
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 7902
Location in volume ff. 79v-81v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5439
Jordi Miquel Alber. Ab metres condignes, per fama vulgada
Language català
Date escrit 1502 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 79v] Jordi Alber tercer en orde Jhesus christus Marie filius
rubr.: Obre en lahor del Doctor Jlluminat mestre Ramon Lull Mallorqui corresponent al cartell den Anthoni Maçot scriuent seguint lo modo del still compas y terma per ell possat per Jntroductio dela obra Comensa dos cobles sparçes
rubr.: Exordi
text: Ab matras condignes per fama Vulgada … [ 81v] … Sols canonitzarlo altre Ja no resta | ffi
Poetic Stanza 11 x 8
Note la segona cobla va precedida de la rúbrica “Inuocatio”, i la tercera de “Comensa la obra feta per Jordi Michel Alber nothari dihent al premi”
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 7903
Location in volume ff. 81v-83
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5446
Gaspar de Verí. Meditant jo del gran Ramon scriure
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 81v] Gaspar Veri ala Joya en orde quart Per introductio dela Obra a honor del Jrrefragable Doctor Mestre Ramon ab set Cobles sparçes resita la Visio seguent
text: Meditant Jo del gran Ramon scriure … [ 83] … Y lo defalt ami si mal leuora
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “En dressa”
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 7904
Location in volume ff. 83-84v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5447
Gaspar de Verí. Dels actes la fama Ramon Lull qui resta
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 83] Jesus
rubr.: Obre ad premium en leors de Mestre Ramon feta per Gaspar de Veri
text: Dels actes la fama Ramon Lull qui resta … [ 84v] … fruhints assi gratia y en laltre mon Gloria | Amen
Poetic Stanza 9 x 8
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Jn vocacio y acaba”
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 7905
Location in volume f. 84v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5442
Ramon Llull. Per poder ben judicar
Language català
Date escrit 1502
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 84v] Jesus
rubr.: E los dits dia e any publicades les dites obres de manament dels dits Venerables Jutges fonch publicada En lo dit loch per mi Ramon Lull nothari e scriua dela present Causa la assignatio a hoir Sententia Mitgen Sant la coble seguent
rubr.: Coble sparse de Signatiua deldie dela Publicatio dela Sententia del present Pris
text: Per poder ben Judicar | Las obres Vuy publicades … Se Judicarab [sic] amor | Apres Vespres hon som ara
Poetic Stanza 2 x 5
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 7906
Location in volume f. 85r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5440
Gaspar Calaf. En l'arbre de cedre, tenint mos hulls ara
Language català
Date escrit 1502 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 85] E apres diumenge a v de Juny any de la natiuitat de nostre Redemptor M.D. e dos hora de Vespres ala publicatio dela dita sententia assignada ans de procehir a promulgatio de aquella fonch publicade per lo dit Mossen Gaspar Calaff altres dels dits Jutges la obra seguent en Lahor e Veneratio del dit Jlluminat Doctor mestre Ramon Lull
rubr.: [ 85v] Jesus
rubr.: Dues cobles sparses de compas major per exhordi e Jn Vocatio fa Gaspar Calaff altre Con Jutge Per Jntro ductio dela present obra
text: En larbre decedre tenint mos hulls ara … Per so ques despulla, y rest dels crims nua
Poetic Stanza 2 x 10
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 7907
Location in volume ff. 86-88v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5441
Gaspar Calaf. Narrar vostra vida monarcha Lull nostre
Language català
Date escrit 1502 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 86] Jesus
rubr.: Obre del glorios e gran Doctor Saraphic dela Ciutat de Mallorque mestre Ramon Lull fete per Gaspar Calaff altre Con Jutge del present Premi
text: Narrar Vostre Vida Monarcha Lull nostre … [ 88v] … Sies metu guarde Ramon Lull benigne | ffj
Poetic Stanza 14 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tor nada”
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 7908
Location in volume ff. 88v-89
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5461
Antoni Massot. Lo nom de Déu invocat
Language català
Date escrit 1502
Incipits & explicits in MS acc.: [ 88v] Jesus
rubr.: Sententia donade sobre lopris en lahors del Jlluminat Egregi E gran Doctor mestre Ramon Lull posat perlo discret Nanthoni Maçot scriuent
text: Lo nom de Deu Jnvocat | Pare Fill sant sperit | Quis hu en Trinitat … [ 89] … Del qui content non sera | La part sua Volem sia | Da dela Verge Maria
colofó: Frater Franciscus Perera sacre Theologiae professor et ad hoc altum Judicium assignatus et deputatus | Gaspar Calaff altre conjutge
colofó: Dada lesta e publicade fonch la demunt dita sententia demanament dels dits molt Reuerends E honorables Jutges per mi Ramon Lull nothari scriua dela present Causa diumenge á sinch de Juny any dela natiuitat de nostre Redemptor Mil Sinch cents y dos hora e loch dessus assignats presents les dites parts e presents per testimonis los Reuerend\s/ e Magnifich [sic] Mestre Fransesh cassa mestre en sacra Theologia del Orde de frares menors E Guillem de Puigdorfila donzell de Mallorque E molts altres
Poetic Stanza 7 x 4, 1 x 3
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 7909
Location in volume ff. 89-90
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5448
Gaspar de Verí. No prengau a vici si ara m'apella
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 89] Primer en orde apres de primer
rubr.: [ 89v] Apellacio per Gaspar de Veri encerta part Jnterposada de la sentencia de present publicade
text: No prengau a Vici si are mepella … [ 90] … Tostemps appellant me Simes denegada
Poetic Stanza 3 x 8
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 7910
Location in volume f. 90r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5449
Gaspar de Verí. Levau forçes mies e celebrau festa
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 90] Gracies fetes al [sic] Reverents Jutges per Gaspar de Vari
text: Leuau forces mies E Selebrau festa … [ 90v] … Y Jo pach sils mancha res quills afretura
Poetic Stanza 3 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endresa”
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 7911
Location in volume ff. 90v-92
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5450
Gaspar de Verí. Nöm basta l'ingeni, decauen les forces
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 90v] Segon en orde Venturos
rubr.: [ 91] Obre a lahor de Mestre Ramon Lull
text: Nom baste lingeni de cauen les forçes … [ 92] … En aquest sanct Templa del loch hon nasqueres | ffj
Poetic Stanza 9 x 8
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 7912
Location in volume ff. 92v-94
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5460
Desconegut. Ab devota pensa en la dura terra
Language català
Date escrit 1502
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 92v] Tercer Venturos
text: Ab dauota pensa enla dura terra … [ 94] … y lalma senpuja en les altes sales | finis
Poetic Stanza 12 x 8
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 7913
Location in volume ff. 203-205v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3403
Francesc Prats. Are confés / que so maraxedor
Language català
Date escrit 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 203] Jhesus Maria
rubr.: Ves o, confessio feta deuant la ymatge del Crucifix en exordi de vnes Leos dela sella de gracia del munt de Rande e dela uida del Doctor inspirat en aquella Mestra Ramon Lull per vn trobador nomenat mossen francesch Prats Preuere
rubr.: Coble
text: Are confes, que so maraxedor … [ 205v] … diga per mi aue dolce maria
Poetic Stanza 22 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa a nostra Dona”
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 7914
Location in volume f. 206r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3404
Francesc Prats. Callin aquells invidiosos cans
Language català
Date escrit 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 206] Altre ves endressat al inspirat Doctor mestre Remon Lull
text: Callen aquells | Inuidiosos cans … [ 206v] … hon los saluats, Deu glorios a cull | Lo pobre de virtuts francesch Prats preuere
Poetic Stanza 6 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endresa a nostre dona”
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 12659
Location in volume ff. 217-222
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1721
Ramon Llull. Vida coetània
Language català
Date escrit 1311-08 - 1311-09
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 7915
Location in volume f. 336va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1661
Ramon Llull. Cant de Ramon
Language català
Date escrit 1299
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 336va] Cant de Mestre Ramon Lull
text: Son creat, e esser mes dat | a seruir Deu que fos honrat … [ 336vb] … deuots lleyals humils temens | a procurar sos honrements
colofó: Laus et honor essentie Dei et diuinis personis et dignitatibus earum et recordemur et amemus ihesus Nazarenum et Mariam virginem matrem eius
Poetic Stanza 14 x 6
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 7916
Location in volume ff. 337ra-338vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1666
Ramon Llull. Del Concili
Language català
Date escrit 1309 - 1311
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 337ra] Del Consilij que ffeu Maestre Ramon Lull Mallorqui
text: Vn consilij vull començar | en mon coratge e xantar | perço que faça enamorar | tots cells quio poden far … [ 338vb] … Senyors Prelats no es Leo | qui no faça tembrel molto | e diets hoc e pujs diu no | de ço enqui ha gran rayso
Condition fragment
Poetic Stanza 47 x 7, 1 x 4
Note vv. 1-333 de l'edició de Galmés
Record Status Created 2004-06-03
Updated 2018-05-23