Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2727
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number R-1/127 (2) | Antic 92-4-22
Title of volume […] | Valencia ( a ploma, despintat, al teixell)
CONSOLAT DELS FETS MARÍTIMS ( a tinta, al llom, per mà més moderna)
Copied 1591 [?] - 1640 [?]

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1-15 + II (segona part)
Collation 11-15
Page Layout 38 línies (f. 2)
Size pàgina 280 × 200 mm (f. 2)
caixa 261 × 130 mm
Hand itàlica ss. XVI-XVII
Pictorial elements Altres: sense decoració
Other features Justificació: tabel·liònica
Ús de la primera línia de la pauta: considerem la primera línia com a escrita
Condition seria originalment un plec de vuit bifolis, del qual s'ha desprès el foli final
Binding antiga, en pergamí flexible amb restes de les tanques de cordill
Previous owners (oldest first) Ribes (Floruit 1592 [?] - 1650 [?]) (nom escrit per dos cops a la portada)
Francisco Javier Borrull, Bisbe de Tortosa [1757] 1758 ad quem (ex-libris imprès enganxat a l'interior de la coberta anterior)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions copid 1777 Ed.: València: Universitària, R-1/127 (1). Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Note plec manuscrit relligat al final d'un imprès del Consolat, edició de Barcelona, S. Cormellas, 1592. Als ff. 1-3v es troba el text llatí d'una disposició de 1362 “De electione et Jurisdictione Consulum Maris et de judicibus appellationum” ; als ff. 9-10 es transcriu una disposició del rei Martí, revocant les provisions fetes a favor de Gonçalvo Alvares D'Avila (28-9-1400) amb el text en llatí; als ff. 10-15 una altra sobre un privilegi atorgat pel rei Ferran també en llatí; al f. 15v un fur del rei Martí en català que incloem i al mateix f. 15v una disposició sobre els canvis de la cort de Montsó de 1532, incompleta (manca almenys un foli)

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 7833
Location in volume ff. 3v-9
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1546
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Furs d'Oriola
Language català
Date promulgat 1488-07-31
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 3v] Trellat dels furs fets en la Ciutat de oriola per lo molt alt e Catholich rej don ferrando de alta recordacio en lo any mil quatrecents vujtantayvuit
tit.: Delsofficis
text: Prouehim e ordena per arte [?] de la present Cort que la prachma-tica [f. 4] feta per lo alt senyor Rey Don Alfonso oncle nostre sobre la electio dels officis de la Ciutat de Valencia ço es Justicia Jurats e Cancellers de la dita Ciutat, dada en la Ciutat de Valencia a quatre del mes de Maig del any mil quatrecents e diuuit del tenor seguent … [ 9] … manam axi al dit portantveus de Gouernador am altres qualseuolofficials prouehesquen tostemps que requests ne sera que chalendari sia possat en dites scriptures sots grans poenes [sic] a nostre real arbitre impossadores
Note inclou els epígrafs: “Dels officis”, “Dels juhins”, “Dels jutges e de les comissions”, “De la Cort del consolat”, “Rubrica de juhins”, “Rubrica de les appellations”, “Rubrica de les relacions de porters e, misatges” i “Rubrica que los scriuans sian tinguts possar chalendari en les scriptures”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7837
Location in volume f. 15v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5454
Martí I, Rei de Corona d'Aragó. Fur sobre les apelacions dels consols
Language català
Date promulgat 1403
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 15v] Fur del Rey en Marti situat en Rubrica de appellaccions a cartes cent setanta quatre en lo principi de la tercera columna fols. 150 fur 17. Prima Columpna
text: De sentencia que sera promulgada per los jutges de les appellacions dels consols … qui ni age cabut en acordar alguna de les sentencies qui de la dita appellaccio conegue. Do. ma. Vicecanceller
References (most recent first) Minchiotti (2004), Inspecció personal
Record Status Created 2004-05-26
Updated 2014-01-04