Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2724
Authors Alfons de Gandia i de Foix, Marquès de Villena
Titles Carta a la seva filla per a càstic i bons nodriments
Incipit & Explicits text: Cara filla. Yo fas gràcies a Déu com a ell ha plagut que yo, axí com a pare vostre, … E prec-vos, ma filla, que gardetz bé aquesta letra, la qual ab gran amor vos é feyta, e la vullats sovín llegir e decorar, e pendre·n lo bé que y és, e ab tant lo Sant Sperit vos tingua en sa guarda. Amén
Date / Place escrit 1387 a quo
Language català
Text Type: Carta
Associated Persons Corresponsal: Joana de Gandia, fe catòlica romana
Subject EPÍSTOLES
FILOSOFIA MORAL
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2415
City, library, collection & call number Barcelona: Acadèmia Bones Lletres, 3-I-7 (BITECA manid 1943)
Copied 1401 - 1450
Location in witness ff. xxxviiiva-xxxixra
Title(s) Alfons de Gandia i de Foix, Marquès de Villena, Carta a la seva filla per a càstic i bons nodriments, escrit 1387 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxviiiva] La letra deual scrita feu lo marques de uillena e compte de Ribagortça qui apres fo intitulat duch de Gandia per dona Johana filla sua quant la marida ab don johan fill del compte de cardona. per la qual li scriuj castich e bons nodrimentz dient axi
text: C4ARA filla yo fas Gracies adeu com a ell ha plagut que yo axi com a pare vostre … [ xxxixra] … e ab tant lo Sant Sperit uos tingua en sa guarda. Amen
References Cantavella (1991), “L'educació femenina per al matrimoni: dos opuscles catalans medievals”, Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de Llengua i Literatura 55-7 (ed.)
Record Status Created 1992-08-27
Updated 2012-01-28