Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2712
Name Thomas Grenville, bibliòfil (1755-12-31 - 1846-12-17)
Sex H
Milestones Naixement London 1755-12-31
Lloc vinculat London
Lloc vinculat Paris 1782 - 1790
Lloc vinculat Wien 1794 - 1796
Mort London 1846-12-17
Affiliation bibliòfil 1755-12-31 - 1846-12-17
diplomàtic
Owner of copid 1148 Ed.: London: British Library, IA.52047 (1491-02-16). Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo .
copid 1193 Ed.: London: British Library, IB.52065 (1495-02-16). Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1238 Ed.: London: British Library, IB.52510 (1482 - 1484). Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400 .
copid 1498 Ed.: London: British Library, G.11361 (1539-03-10). Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459 .
copid 1662 Ed.: London: British Library, G.11031 (1531). Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem .
copid 1663 Ed.: London: British Library, G.10950 (1557). Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps .
copid 1664 Ed.: London: British Library, G.10951 (1573). Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps .
copid 1703 Ed.: London: British Library, G.11359 (1527-05-12). Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps .
copid 1737 Ed.: London: British Library, G.10953(1) (1561). Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem .
copid 1738 Ed.: London: British Library, G.10953(2) (1561). Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 1739 Ed.: London: British Library, G.10953(3) (1561). Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem .
copid 1749 Ed.: London: British Library, G.10912 (1545-12-22). Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459 .
copid 1750 Ed.: London: British Library, G.10913 (1555). Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459 .
copid 1752 Ed.: London: British Library, G.6398 (1562). Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328 .
copid 1753 Ed.: London: British Library, G.6397 (1558). Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328 .
copid 1754 Ed.: London: British Library, G.6248 (1546-11-15). Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem .
copid 1756 Ed.: London: British Library, G.10914 (1560). Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459 .
copid 1921 Ed.: London: British Library, G.6396 (1534-03-12). Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10 .
manid 1754 Ed.: London: British Library, G.11383. València: Nicholas Spindeler, 1490-11-20. Joanot Martorell, Cavaller, Tirant lo Blanc, escrit 1460-01-02 a quo - 1490 ad quem.
manid 1830 Ed.: London: British Library, IA.52542. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1493-09-18. Diego de San Pedro, Càrcer d'amor (tr. Bernardí de Vallmanya), traduït 1490 ca. - 1493 ad quem.
References (most recent first) Tractat a Stephen et al. (1903), The Dictionary of National Biography Founded in 1882 by George Smith 8:575-76
Record Status Created 1998-02-09
Updated 2018-04-11