Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 2708
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2933
Consell de Cent. Ordinacions sobre seguretats marítimes
Language català
Date promulgat 1484-06-03
City, library, collection, & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana ( Stamp. Barb.:), AAA.I.12
Imprint Barcelona: Pere Posa, 1494-07-14
Location in witness ff. n ira-n vvb
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ n ira] Ordinacions de consellers de Barcelona derrerament fetes sobre les seguretats maritimes
pream.: A2Ra oiats tot hom generalment per manament del honorable mossen Antoni pere de rocacrespa caualler regent de la vegueria / e de mossen Guillem ponçgen batle dela present ciutat de Barchinona. ço es de quascun dells tant com ha esguart a sa iuridiccio
text: Ordenaren los consellers e promens dela dita ciutat: que com en temps passat sien stades fetes diuerses ordinacions sobre les seguretats maritimes … [ n vva] … Retenen se empero los dits consellers e promens poder de interpretar corregir e esmenar tot ço que en les dites coses los parra escur o dubtos tota vegada: que ben vist los sera a lur bona coneguda
colofó: [ n vvb] Fonch feta la present crida per Anthoni strada corredor dela dita ciutat a tres de Juny Any Milcccc. vuytanta quatre. Aci acaben les ordinacions dererament fetas sobre les seguretats maritimes
Note oferim l'expl. a partir de l'exemplar de la Vaticana
Record Status Created 1996-03-29
Updated 2012-01-28