Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2706
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. B-27943
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1509-05-20

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 8 + 2 s/n i-vi, v-xxvi + 6 s/n + xxvii-xxxii + xxxii-xxxviii + xli, xlii [?], lxiii-lxxviii, lxix-lxxxi, lxxvii [7], ii-xix [i]
Collation A8 A2 a10 b8 c8 d2 A6 e8 f6 g8 h6 i4 k-m6 aa6 bb6 cc8; extret de Norton
Page Layout 21 línies (f. cii)
línies
Size pàgina 212 × 145 mm (f. ccii)
caixa 144 × 94 mm
Font gòtica
Pictorial elements Il·lustració gravat de santa Eulàlia en dues tintes, vermella i negra, a la contraportada
Music S
Condition en molt bon estat de conservació. Errades a la foliació: iiii (per v), del vi torna al v i això fa anar malament tota la foliació a partir d'aquest punt v-xxvi (per vii-xxciii esmenat a llapis), xxvii-xxxviii (esmenats a llapis xix-xl) repeteix el xxxii, salta el xl, lxiii (per xliii), lxx (per xliiii), lxv-lxix (per xlv-lviii), lxix-lxxi), lxxxvii (perlxxi) + 6 sense numerar + i-xx (primer i darrer sense numerar, que duen els textos en català (també en llatí)
Binding moderna ¨s. XIX? Artística, pell gravada amb molta cura i relleu delicat, llom amb tres nervis. En molt bon estat. Talls tintats de vermell
References (most recent first) Catalogat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Vist per: Avenoza (2006), Inspecció personal
Catalogat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 405 , n. 1156
Catalogat a: Norton (1978), A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal. 1501-1520 43-44 , n. 105
Note fragments en català almenys als ff. 45 i ss., 87 i ss., 98 i ss.

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 7713
Location in volume ff. 1-100
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5388
Desconegut. Missal d'Elna
Language català
Date compilat 1509 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 1] Ordinarium sacramentorum secundum ritum diocesis. Elnensis valde copiosum : et per expertos viros bene ordinatum : ideo sacerdotibus maxime curatis est valde vtilissimum cum suis additamentis … [ 100] … Finit ordinarium sacramentorum secum rithum ec|clesie cathedral. Elnae. Nouicijs vtilissi|mum cum multis additionibus: sacerdotibus ma|xime curatis necessarijs: sicuti in tabula | patz. Maxima cum dligencia correctum. Jm|pressumque arte et industria magistri. Jo|annis. Rosembach Alamani in inclina ciui|tate Barchinoe. Anno domini. Millesimo | quingentesimo nono. Die vero .xx. mensis Aprilis
Note al peu del colofó: la marca de Rosenbach
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 6814
Location in volume ff. xxvii-xxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10036
Desconegut. Ritual per transportar el cos de Crist
Language català
Date traduït 1509 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxvii] Ordo tradendi corpus domini
text I: O5Rdo seu ritus tradendi corpus christi … [ xxxv] … si aligua iusta causa exigerit
text II: [ xxvii] Recordar vos hien ningunes altres coses que volguesseu confessar ni dir … [ xxxv] … Placia a nostre senyor deus vos faça dignes de hauer los guanyats
Poetic Stanza 3 x 12, 1 x 8
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3797
Location in volume f. LXXXI-LXXXII
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10037
Desconegut. Sobre les últimes voluntats
Language català
Date traduït 1509 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ LXXXI] Sepultura
text: T5Estimoni con als morts Nostre senyor ha fetes les voluntats de aquest home o de aquesta dona del qual … [ LXXXII] … Merits de la sua sancta passio elli hage merçe e pietat. E huy en aquest sanct dia li do la sua gloria E açi faça de nosaltres quant nos appellara desta present vida. Amen
Poetic Stanza 1 x 10
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 8867
Location in volume ff. aa i- iiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10038
Desconegut. Oracions dominicals
Language català
Date traduït 1509 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ aa i] Preces dominicales
rubr.: [ aa iv] Preces dominicales
text: Quando reuersus fueris de offertori versus ad populum dicas Uosaltres senyors e dones qui sou veguts a visitar aquest sant loch aueu guayats molts perdos … [ iiii] … La gracia del pare e del fill e del sant spirit sia ab vosaltres e ab mi. Amen
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 8868
Location in volume ff. v-ixv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10039
Desconegut. Sobre la festa de Nadal
Language català
Date traduït 1509 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ v] Modus laudabilis et instructio curatis denunciandi populo festa sequentia Nadal
text: Tal dia primer vinet de part de sancta mare segle Sia man a tot cristia qui de edat e disposicio si: de Dejunar la natiuitat del fill de deu … [ ixv] … Jtem per totes les octaues als qui seran en los dits diuinals officis per cascun dia cent dies de perdo
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 8869
Location in volume ff. x-xiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10040
Desconegut. Constitucions quis deuen publicar en les festes anyals devant lo poble en les esglésies parroquials
Language català
Date traduït 1509 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ x] Constitucions quis deuen publicar enles feste anyals deuant lo poble enles esglesies parroquials
text: S5Enyors e dones per manament del Senyor bisbe: o de son Reuerent Uicari. vos deuem denunciar los articles … [ xiv] … Si donchs no han vera excusacio per corporal malaltia. o altre legitim cas
Number of additional copies of edition 1
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 2169
City and Library Paris Bibliothèque de Sainte Geneviève [?]
External description
State fragment
Previous owners (oldest first) Perpignan: Bibliothèque Diocésaine 1950 [?]
References (most recent first) Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 405 , n. 1156
Norton (1978), A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal. 1501-1520 43-44 , n. 106
Note a la Biblioteca Diocesana de Perpinyà ens informaren del trasllat d'aquests fons a la Municipal (Perpinyà), on no els vam trobar, indicant-nos que probablement es trobarien a Sainte-Geneviève, on no els hem pogut localitzar (darrera visita el juliol de 2006)

Record Status Created 2004-02-20
Updated 2011-11-18