Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2702
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Lul·lisme 11
Title of volume Proces Original deles hobres fetes per diuersos | Trobadors en le hor dela vida doctrina emort | Del Egregi e gran monarcha Mestre Ramon | Lull doctor illumjnat nat Enla Jnsigna | Ciutat de Mallorques ( a la portada)
Copied 1502-03-15 (portada)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1-27 + I (folis numerats al centre del marge dret)
Collation 11+14 24 3-42 52/1+1
Page Layout 24+4 línies (f. 27)
1 columnes
Size pàgina 304 × 220 mm (f. 27)
caixa 205 × 114 mm
Hand humanística diverses mans del s. XVI, alguna poc acurada
Watermark mà (ff. 1-14,) (semblant a Briquet 10768, Genova: 1504-6, var. Genova: 1518;)
mà diferent de l 'anterior (ff. 21-26) (semblant a Briquet 10767, Piamonte: 1542)
croissant en una esfera, amb creu senzilla al capdemunt i lletres "FM" a l'interior (f. 19)
Pictorial elements Altres: sense decoració, excepte que en el f. 1, el títol està disposat formant un triangle amb el vèrtex invertit
Other features Justificació: pauta tabeliònica amb el marge horitzontal superior marcat a punta seca
Perforacions: sense perforacions visibles
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Condition folis trencats pels marges però, en general, bon estat, es pot llegir força bé. Duu una foliació del s. XVI situada al marge dret, centrada en el foli, de dimensions generoses en xifres aràbigues. Són en blanc els ff. 1v, 6v, 7v, 9v, 11v, 14v, 15v, 19v, 20v, 21v, 22v, 24v, 25v i 27v. El segon quadern és d'un paper més fi que el primer, el tercer d'un més gruixut. El foli inicial i final formaven la coberta del lligall, eren un bifoli inicialment, ara trencat. Quatre línies en blanc separen les cobles en el f. 27
Binding sense enquadernació
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2750 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 m. Ciutat de Mallorca: Matias Nadal, 1727-09-03. Col·lectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 32-33 , n. e4
Note per la seva estructura, les diferents mans, el tipus de paper i els folis en blanc, sembla ésser una mena d'original amb les aportacions dels diversos participants en el debat
Subject Manuscrit datat
Internet http://www.biteca.net/filigrana/108croissants/006006.html vist 2014-04-20

Internal Description
Number of texts in volume: 17
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 7480
Location in volume ff. portada-27
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5327
Col·lectiu. Trobes en llahor de Ramon Llull
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ portada] P4roces Original deles hobres fetes per diuersos trobadors en lehor dela vida doctrina emort del Egregi e gran monarcha Mestre Ramon Lull doctor illumjnat nat Enla Jnsigna Ciutat de Mallorques
rubr.: Diumenge a xv de maig any de nostre Senyor deu Jesucrist desta gloriosa de sincogesma Mil Cinch cens e dos
rubr.: Ditor ala honra primer en oides [?] Anthonj maçot. Ditors al premj Joanot manorcha pri [ratllat] Jordi alber notari Gaspar verj
rubr.: [ 2] Libell posat per antonj maçot scriuent dresat alls trobadors Della present ciutat demalorques e de quall sevol altra part sota a jj dell mes de abrill any 1502
rubr.: Antonj macot ascrivent de Vot de aquell tant famosisim compatriota e jnluminat dochtor Mestre Ramon lull per reduyr a memoria la uida doctrina e mort per actes solemnas axarsida posa lo present cartell
text: La rasonant fama // dell compatriota | Ramon lull egregi // veig ques passa muda … [ 27] … Al cors asiusporta // per Joell jnsigna | Hi larma senpuya // enles altas sales
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7481
Location in volume f. 2r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5366
Antoni Massot. La ressonant fama del compatriota
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2] Antonj macot ascrivent de Vot de aquell tant famosisim compatriota e jnluminat dochtor Mestre Ramon lull per reduyr a memoria la uida doctrina e mort per actes solemnas axarsida posa lo present cartell
text: La rasonant fama // dell compatriota … [ 2v] … Seueu nos aquexa // lintencio mja
Poetic Stanza 4 x 8
Note la darrera cobla va precedida d'una llarga rúbrica: “A supliquasio de alguns trobadors lo dit entonj maçot dell seu cartell ffala declarasio seguent”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7874
Location in volume ff. 2v-4v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5451
Antoni Massot. Exhortació a la immaculada verge Maria
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2v] A pres diumenga a xv dell mes de maig dell any delle netiuitat de nostre senyor deu jesus […] Mjll e \ci/ncsens e dos yorn delle sentiscime ffesta de monges me congrauats tots los deydors en semms ab molta gent de honor dins le esglesia dell glorios seant ffran ses etc per salabrar le dite festa a hon apres de aser astats donats alguns clavels per intre duchcio delles obras lo dit antonj maçot comensa afer les grasias e publicar le sira obra exj com se seguex
rubr.: [ 3] Jesus
rubr.: Ex ortesio ala Jnmaculada verga maria feta per lo dit antonj maçot prostats los jonolls antera dresats los hulls al sell
rubr.: Aue santissima maria mater dei regina selli porta paradissi domina mundi pura singularis tu es virguo tu consepisti jesum sine pecato tu peperisti creatorem et saluatorem mundi jn quo non dubito libera me dei gentrix virguo ab omni mallo et ora proteccato meo amen
text: O tu verga santa // sies fauorable … [ 4v] … Car fent bones obras // njgu nos dejeta
Poetic Stanza 11 x 8
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2954
Location in volume ff. 5-6
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5443
Antoni Massot. Llaors del reverd mestre Ramon Llull
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 5] Jesus
rubr.: Comensa la obra feta per lo dit antonj maçot ascriuent enlaors Dell ravarent mestre Ramon lull per la qual no enten ser guanyador
text: Los actes famosos // qui dir los poria … [ 6] … ab cruel martjrj // finis vostra vjda
Poetic Stanza 9 x 8
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 7868
Location in volume f. 7
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5444
Joan Odó de Menorca. Obtesa licentia del reverent pare
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 7] Cobles sparces
text: Obtesa licencia / del Reuerent pare … Mare de deu // dreçau lo deuot vostre
Poetic Form cobles esparses
Poetic Stanza 3 x 8
Note una mà posterior a la que copia l'obra a ha escrit al damunt de la rúbrica inicial: “Joanot de manorcha ditor ala Joya segon en orde”. La cobla tercera va precedida de la rúbrica “Oracio ala Sagrada Mare de deu”
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 7865
Location in volume ff. 8-9
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5445
Joan Odó de Menorca. Jesús, Déu e home, o Ramon Lull nostre
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 8] Cobbles en laor del illuminat e patriota mestre Ramon Lull fetes per joanot manorcha mjnim dels qui desigen saguir la proffecio y doctrina de aquell tirant ala joya
text: Jesus deu e home // o Ramon Llull nostre … [ 9] … Quius fa morir martir // per gran marauella
Poetic Form cobles
Poetic Stanza 9 x 8
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 7867
Location in volume ff. 10-11
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5439
Jordi Miquel Alber. Ab metres condignes, per fama vulgada
Language català
Date escrit 1502 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 10] Jhesus christus matre filius
rubr.: Obre en lahor del doctor jlluminat mestre Ramon lull mallorqui Corresponent al cartell den Antoni massot scriuent segunint lo model dell still compas y tema per ell possat per introductio dela obra comensen dos cobles sparses
tit.: Exordi
text: Ab metras condignes : per fama vulguada … [ 11] … Sols canonitzarlo : altre ja no resta
Poetic Stanza 11 x 8
Note una mà posterior a la que copia l'obra a ha escrit al damunt de la rúbrica inicial: “Jordj alber tercer en orde”. La segona cobla va precedida de la rúbrica “Jnuocatio”, i la tercera de “Comensa la obra feta per Jordi Miquel alber nothari dient al premi”
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 7873
Location in volume f. 12r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5446
Gaspar de Verí i Desbac. Meditant jo del gran Ramon scriure
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 12] Per introduccio dela obre ahonor del jrrefragable doctor mestre Ramon ab set cobles sparses recite la visio seguent
text: Meditant yo : del gran Ramon scriure … [ 12v] … Y lo defalt : amj si mal leuora
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 7869
Location in volume ff. 13-14
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5447
Gaspar de Verí i Desbac. Dels actes la fama Ramon Lull qui resta
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 13] Jesus
rubr.: Obre ad premjum en laors de mestre Ramon feta per Gaspar de verj
text: Dels actes la fama : Ramon lull qui resta … [ 14] … ffruhjnts assi gracia : yn laltre mon gloria
Poetic Stanza 9 x 8
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Jnuocacio y acabe”
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 7875
Location in volume f. 15
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5442
Ramon Llull. Per poder ben judicar
Language català
Date escrit 1502
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 15] Jesus
rubr.: E los dits dia e any publicades les dites obras de manament dels dits venerables jutges fonch publicada en lo dit loch per mj Ramon notari e scriua dela present causa la assignacio a hoir sentencia mjgensant la cobla seguent
rubr.: Coble sparse designatura del die de la publicacio de la sentencia del present pris
text: Per poder ben judicar | Las obras vuy publicadas … Se judicarab amor | Apres vespres on som ara
Poetic Form cobla sparsa
Poetic Stanza 2 x 5
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 7863
Location in volume f. 16r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5440
Gaspar Calaf. En l'arbre de cedre, tenint mos hulls ara
Language català
Date escrit 1502 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 16] mossen Gaspar calaff conjutge en laor primer en orde diumenge a v de juny MD y dos hora dela p. [?] dela joya
rubr.: E apres diumenge a v de juny any dela natiuitat de nostre redemptor Mil D / e dos hora de vespres ala publicacio dela dita sentencia assignada ans de procehir a promulgacio de aquella fonch publicada per mossen Gaspar calaff altres dels dits jutges la obra seguent en laor e veneracio del dit illumjnat doctor mestre Ramon lull
rubr.: [ 16v] Jesus
rubr.: Duas cobles sparses de compas major per exordi e jnuocasio fa guaspar calaff altre dels conjutges per jntroduchcio de la present obra
text: En larbre de cedre // tenjnt mos ulls are … Perso ques despulla // y rest dels crims nua
Poetic Form cobles esparses
Poetic Stanza 2 x 10
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 7876
Location in volume ff. 17-19
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5441
Gaspar Calaf. Narrar vostra vida monarcha Lull nostre
Language català
Date escrit 1502 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 17] Jesus
rubr.: Obre del glorios // e gran doctor seraphich dela ciutat de mallorque mestre ramon lull fet per guaspar calaff altre conjutge del present premj
text: Narrar vostra uida // monarca lull nostre … [ 19] … Sies me tu guarde // Ramon lull benigne
Poetic Stanza 14 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tor”
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 7872
Location in volume f. 19v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5461
Antoni Massot. Lo nom de Déu invocat
Language català
Date escrit 1502
Incipits & explicits in MS acc.: [ 19v] Jesus
rubr.: Sentencia donade sobre lo pris en lahors del jnluminat egregi e gran doctor mestre Ramon lull posat per lo discret nantonj masot scriuent
text: [ 19va] Lo nom de deu jnuocat | pare fill sant sperit | Qui es hu en trinitat … [ 19vb] … Del qui content non sara | La part sua volem sia | Dadala verga maria
colofó: [ 19v] ffrater francciscus perera sacre theologie professor et ad hoc altus judicum assignatuus et deputatus | guaspar calaff altre conjutge
colofó: Dada lesta e publicada fonch la demunt dita sentencia de manament dels dits molt Reuerend [sic] e honorables jutges per mj Ramon lull nothari e scriua dela present causa diumenge a cinch de Juny any dela natiuitat de nostre redemptor Mil sinch cents dos hora e loch dels assignats presents les dites pats e presents per testimonjs los Reuerend e magnifich mestre francesch cassa mestre en sacra theologia del orde de frares menors e Guillem de puigdorfila donzell de Mallorca e molts altres
Poetic Stanza 7 x 4, 1 x 3
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 7871
Location in volume f. 20
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5448
Gaspar de Verí i Desbac. No prengau a vici si ara m'apella
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 20] Apellacio per Gaspar verj en certa part jnterposada dela sentencia de present publicada
text: No prengau a vici : si aremapella … Tostemps appellant me : sjm es denegada
Poetic Stanza 3 x 8
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 965
Location in volume f. 22
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5449
Gaspar de Verí i Desbac. Levau forçes mies e celebrau festa
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 22] gracias fetas als reuerents jutges per gaspar de veri
text: Leuau forses mies : e celebrau festa … y yo pach sills manca : res quils afretura
Poetic Stanza 3 x 8, 2 x 4
Note le dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 7862
Location in volume ff. 23-24
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5450
Gaspar de Verí i Desbac. Nöm basta l'ingeni, decauen les forces
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 23] Obre a lahor de mestre Ramon lull
text: Nom basta lingenj : decahuen les forçes … [ 24] … En aquest sant templa : del loch hon nasqueres
Poetic Stanza 9 x 8
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 7817
Location in volume ff. 25-27
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5460
Desconegut. Ab devota pensa en la dura terra
Language català
Date escrit 1502
Incipits & explicits in MS text: [ 25] Ab dauota pensa // enla dura terra … [ 27] … Hi larma senpuya // enles altas Sales | ffj
Poetic Stanza 12 x 8
Record Status Created 2004-01-27
Updated 2016-05-13