Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2701
Name Theodoricus, clergue regular (1205? - 1298?)
Sex H
Milestones Naixement 1205 [?]
Floruit 1242 - 1280
Mort 1298 [?]
Associated Persons alumne de/d': Ugo Borgognoni da Lucca, metge (1160? - 1258 ca.)
Affiliation clergue regular 1205 ? - 1298 ?
OP
metge
fe catòlica romana
Author of texid 1448 Teodorico Borgognoni di Lucca, Bisbe de Cèrvia… Llibre de cirurgia (tr. Guillem Corretger), traduït 1302 - 1304
texid 3079 Theodoricus… Libre dels cavayls que compós Ypocras (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1450 Gili
texid 2487 Theodoricus… Manescalia (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1500
texid 1352 Theodoricus… Tractat de l'art de manescalia, escrit 1266 a quo
References (most recent first) Tractat a Sharrer (1997), Carta
Tractat a Karl (1929), “Théodoric de l'Ordre des Prêcheurs et sa Chirurgie: Contribution à l'histoire de la médecine en Italie au XIIIe siècle”, Bulletin de la Société Française d'Histoire de la Médecine
Tractat a Vedrani (1921-23), “Ugo Borgognoni e Teodorico Borgognoni”, Gli scienziati italiani dall'inizio del Medio Evo ai nostri giorni. Repertorio biobibliografico
Tractat a Quétif et al. (1719-21), Scriptores ordinis praedicatorum recensiti notisque historicis et criticis illustrati…
Note Cirurgià, identificat sovint amb el fill bisbe d'Ugo Borgognoni
Record Status Created 1997-10-03
Updated 2018-04-11