Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2700
City and Library La Seu d'Urgell Biblioteca Capitular
Collection: Call number a.9
Copied 1401 - 1450 (Marquès)

External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 152 (fol. antiga en xifres aràbigues. La irregularitat en l'enquadernació i els nombrosos fulls tallats fa difícil precisar el nombre de folis que contenia originalment cada quadern)
Collation sembla estar format per quaderns de 24 folis
Page Layout 24 línies (f. 4)
Size pàgina 411 × 283 mm (f. 2)
pàgina 406 × 285 mm (f. 4)
caixa 267 × 180 mm (f. 4)
Hand diverses mans, gòtiques (amb influència de la bastarda), semigòtiques (amb cert grau de cursivitat) i humanístiques
Watermark lletra “M” amb creu (semblant a Briquet 8347, Palermo: 1397)
Pictorial elements espais deixats en blanc per a les caplletres. La lletra final dels capítols de tant en tant es perllonga amb una línia, al terme de la qual hi ha la representació d'una flor
State caixa a punta seca, quatre perforacions, primera línia escrita
Condition malmès per la humitat i mutilat per la part superior del marge dret; Marquès assenyala que potser la humitat fou la causa de la mutilació, feta entre la segona meitat del segle XV i la primera meitat del segle XVI, perquè els afegits posteriors es mantenen íntegres. Foliació irregular: del f. 5 salta al 7, del 14 al 16, f. 22 enquadernat fora de lloc i dos ff. 115. Manquen els ff. 47, 61-109, 144-146 i 150, tots tallats. Sovintegen els folis en blanc
Binding antiga, formada per un plec de fulls de paper i un de pergamí, escrits i procedents d'altres llibres, ara encolats i recoberts per una pell de badana descolorida i que, segons Marquès, podia haver estat d'un color marró fosc. El llom el forma un pergamí cosit
References (most recent first) Valls i Taberner (1917), Privilegis i ordinacions de les valls pirinenques, 2. Vall d'Àneu, Vallferrera i Vall de Querol
Soriano (2002), Inspecció personal
Marquès (1999), “El manuscrit d'Espot i la seva col·lació amb el d'Esterri d'Àneu”, L'esperit d'Àneu. Llibre dels costums i ordinacions de les valls d'Àneu
Padilla Lapuente (1999), L'esperit d'Àneu. Llibre de costums i ordinacions de les valls d'Àneu
Marquès (1981), “Ordinacions i privilegis de les valls d'Àneu i d'Espot en un manuscrit del segle XV”, Urgellia

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 7479
Location in volume ff. 1-44v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5326
Desconegut. Ordinacions i privilegis de les valls d'Àneu i d'Espot
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] [s]2on los capitols daual scrits que p. (…) e vsances dela vall daneu .xlviij
índex: L2o primer capitol es quel pare o la mare e quiscu de ells en son testament poden lexar … [ 4v] … I2tem lo xlvij. Capitol es que tot hom que pledey pus que allegar e produhir testimonjs plaça e cartes e totes altres proues
rubr.: [ 9] [s]eguesen si les ffranquees libertats … quels homens stants e h[ab]itants en la val de A[neu] (…) segons se aparen en Cartes publiques
text: [p]2rimerament hy ha vna carta publica feyta per lo senyor Nuch. de mataplana. Comte de Payllars … [ 44v] … E volgueren e ordonaren lo dit senyor Comte e la Cort ara regint e los altres prohomens que la damont [sic] dita carta fos en serta e messa en los presents capitols la tenor dela qual carta se seguex per la forma seguent
Condition incomplet
Note no es copia la carta que, segons l'explicit, hauria de seguir
Record Status Created 2004-01-14
Updated 2014-01-12