Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2699
Name Vicent Salvà i Pérez, llibreter
Sex H
Milestones Naixement València 1786
Lloc vinculat Ciutat de Mallorca 1812 - 1813
Mort Paris 1849
Associated Persons pare de/d': Pere Salvà i Mallén, llibreter
altre: Eduardo Fernández de San Roman Ruiz y Goya, Marqués de San Román
Affiliation llibreter
bibliòfil
fe catòlica romana
Owner of copid 1003 Ed.: London: British Library, IA.52052 (1493-02-25). Desconegut, Confessional, escrit 1400 - 1500 .
copid 1013 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable 49 (1495-02-20). Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1098 Ed.: London: British Library, IA.52093 (1499-01-28). Francesc Eiximenis, Regiment de la cosa pública, escrit 1383 .
copid 1103 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/535 (1494-10-27). Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
copid 1143 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/1312 (1482). Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446 .
copid 1157 Ed.: San Marino: H. E. Huntington, 84486 (1495 ca.). Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424 .
copid 1170 Ed.: San Marino: H. E. Huntington, 84482 (1494-04-24). Publius Ovidius Naso, Transformacions (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1450 - 1500 .
copid 1194 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/1369 (1495-02-16). Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1272 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/1368 (1500). Ludolf de Saxònia, Segon del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1684 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. P.YG.10 (1531). Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem .
copid 1709 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. P.YG.11 (1561). Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem .
copid 1710 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. P.YG.11 (1561). Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 1711 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. P.YG.11 (1561). Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem .
copid 1712 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. P.YG.9 (1561). Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem .
copid 1716 Ed.: Chantilly: Institut de France, IIIE/18 (1543-12-22). Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459 .
copid 1824 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/31722 (1515-10-30). Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274 .
copid 1870 Ed.: New York: Hispanic Society (History), sense signatura (1502-09-14). Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400 .
copid 1885 Ed.: London: British Library, T.97*(1*) (1515 ca.). Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23 .
copid 1915 Ed.: New York: Hispanic Society (Natural History), sense signatura (1523-06-18). Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450 .
copid 2029 Ed.: Santander: Menéndez y Pelayo, (730) (1573). Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps .
copid 2200 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/1313 (2) (1518-12-22). Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510 .
copid 3111 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. D-80205 (1529-07-29). Desconegut… Spill de la vida religiosa, escrit 1515 a quo .
copid 3119 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/31721 (1547 - 1548-07-30). Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488 .
manid 1092 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (4). Barcelona: Carles Amorós [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
manid 1328 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 3. València:, 1491 - 1500.
manid 1328 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 3. València:, 1491 - 1500.
manid 1356 Ed.: London: British Library, IA.52554. Barcelona: Diego de Gumiel, 1495-01-03. Desconegut… Flors de virtuts i de costums (tr. Francesc de Santcliment…), traduït 1401 - 1489 ad quem.
manid 1386 Ed.: London: British Library, IA.52546. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1495-11-27. Antoni Boteler, Escala de paradis, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
manid 1556 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/1313üINC/1313. València: Pedro Hagenbach, et al., 1493-09-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
manid 1563 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (2). Barcelona: Jaume de Vingles [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
manid 1577 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/1471. València: Pere Tringer, 1489-02-03 [?]. Desconegut, Obra a llaors del benaventurat lo senyor sant Cristòfol, editat 1488-08-31.
manid 1757 MS: Madrid: Palacio, II-3096. Barcelona[?]: Barcelona: Cancelleria reial [?], 1391 ca. - 1425 ca. Lucius Annaeus Seneca, Tragèdies de Sèneca (tr. Antoni de Vilaragut…), traduït 1396 ad quem.
manid 2036 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (6 i 7). Jaume de Vingles, per a Barthomeu Aguilar, 1510-11-02. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 2237 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (3). Barcelona: Diego de Gumiel, et al., 1496 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
manid 2371 MS: Cambridge: Harvard. Houghton, Cat. 11. Ciutat de Mallorca: Gabriel Llull, 1591 - 1695. Col·lectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem.
manid 2411 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/3676. València: Joan Jofré, per a Gabriel Pellicer, 1505. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Ab tot que tant, ab tan autèntics actes, escrit 1496.
manid 2457 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (5). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-15. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
manid 2461 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (8). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
manid 2462 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (9). Barcelona: Jaume de Vingles, 1520 ca. Germana de Foix, Reina de Corona d'Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
Other associations with MSS, printed editions, or copies of editions manid 1757 MS: Madrid: Palacio, II-3096. Barcelona[?]: Barcelona: Cancelleria reial [?], 1391 ca. - 1425 ca. Lucius Annaeus Seneca, Tragèdies de Sèneca (tr. Antoni de Vilaragut…), traduït 1396 ad quem.
References (most recent first) Tractat a Rodríguez Álvarez (1998), Tesoros Bibliográficos de Asturias 218 (reprod. rellig.)
Tractat a Vindel (1934), Los bibliófilos y sus bibliotecas. Desde la introducción de la imprenta en España hasta nuestros días (Conferencia dada en la Unión Ibero-Americana el día 26 de octubre de 1934) 32
Tractat a Molina Navarro (1913), Índice para facilitar el manejo y consulta de los catálogos de Salvá y Heredia
Tractat a Salvá y Mallén (1872), Catálogo de la Biblioteca Salvá, escrito por D. Pedro Salvá y Mallén, enriquecido con la descripción de otras muchas obras, de sus ediciones
Tractat a Salvà i Pérez (1826), A Catalogue of Spanish and Portuguese Books, with occasional literary and biographical remarks
Note part de la seva biblioteca l'adquirí el Marquès d'Heredia. A la RAH hi ha una col·lecció anomenada “Salvá”, que sembla ser no procedeix de la biblioteca del llibreter, sinó que fou comprada per la “Junta de Aranceles” i ingressà a l'Academia en gener de 1835
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q3816870 vist 2023-09-20
https://database.factgrid.de/wiki/Item:Q418373 vist 2023-09-20
Record Status Created 1997-09-14
Updated 2023-09-21