Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2697
Authors Gaucher de Dénain [?]
Desconegut [?]
Titles Histoire ancienne
Crònica universal (versió 2) (TMC)
Compendi historial
Histoire ancienne (Versió II) (TCM)
Date / Place traduït 1431 ad quem
escrit 1213 - 1214
Language català
francès (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Traductor: Pere Ribera de Perpinyà (Floruit 1266) [?](Massó)
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 45.1.2
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 45.1.2
Tractat en: Hauf (1993), La Litterature Historiographique des origines a 1500. Iberoromanischer Bereich 174-5 , n. 12672 Hauf
Tractat en: Grente et al. (1994), Dictionnaire des lettres françaises, I. Le Moyen Age. Édition entièrement revue et mise à jour sous la direction de G. H. et M. Z. 684-5
Tractat en: Coll i Alentorn (1971-72), “Les cròniques universals catalanes”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 47
Subject Universal
HISTÒRIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 616
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 13 (BITECA manid 1431)
Copied 1411 [?] - 1430 [?] (primera part)
1431 ad quem (segona part)
Location in witness ff. 1-68v + 80v-82v + 110-111v
Title(s) Gaucher de Dénain… Crònica universal (versió 2) (tr. Desconegut…), traduït 1431 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 1] [t]ostemps [a]quella regio von [sic] hi atrobarets arbres de molts bones [man]eres fru[its] portants los quals hi hac … [ 68v] … E per aço se tragueren arrere aquells de athenes
text: [ 80v] A2quest rey faraho en lo temps del qual josep fo uenut En egipte … [ 82r] … e en axj ho requer lo comte per mjls uenjr als Emperadors de Roma
índex: [ 110] […] Com Thedeus vench deuant lo Rey Ethiodes e dix sa Missatgeria E dela resposta que Ethiocles feu a Thedeus enbaxador dels Grechs en Cartes .xl. … [ 111v] … Com brut stant enlo Templa de Diana per fer li sacrifiçi se adormi / E com durment li fou viyares que la dita deessa Diana li digues hon Deui aanar e poblar la sua gent e ço que li esdeuench / ecom corjneu ab brut prangueren terra ab les Naus enlo ducat de guotarj e li mataren lo missatge per quj sagueren guerra en .cartes .xc.o
Condition acèfal
Associated MSS/editions manid 1432 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 352. 1451 - 1500. Gaucher de Dénain… Compendi historial (versió 1) (tr. Desconegut), traduït 1410 - 1419.
Note manca el primer foli del text i també part de la taula. Segons P. Bohigas, aquesta traducció és independent de la del Mss. BdC 352; es tracta d'una versió amb addicions importants de la Crònica atribuïda a Gautier de Denain. Manca un foli entre els actuals 8 i 10; al f. 8v queda en l'aire el capítol amb la rúbrica “Enchare tornare parlar de Nebrot” amb les paraules “E daquella hora anant ahorarent ells lo foch e si dixeren” i el foli 10 comença amb “ells agren quj era apellat Tros”, d'un capítol que acaba dient “lo derrer fill de Jafet segons que uos hauets hoyt”. La rúbrica del següent capítol és: “Quals gents Janus pobla”. La mà que completà el text ca. 1431 fou la que executà la taula, de la qual només ens roman una part
Record Status Created 1992-07-31
Updated 2017-11-14