Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2697
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number Protocol Notarial Jaume Gimeno, 816
Copied València: 1484

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 2 prel. + 1-188 + VII (fol. moderna a llapis)
Collation la major part dels quaderns tenen vint folis
Page Layout 1 columnes (ff. 184-187)
2 columnes (f. 187v-188)
30 línies (f. 184)
Size pàgina 220 × 145 mm (f. 188)
caixa 205 × 100 mm
columna 175 × 40 mm (f. 188rb)
Hand gòtica cursiva
Watermark muntanya de tres cims dins d'un cercle (f. 184,) (semblant, per les dimensions, a Briquet 11881, Vicenza: 1453)
Pictorial elements Altres: sense decoració
Other features Justificació: tabel·liònica, que només senyala el marge esquerre de cada foli
Reclams: sense reclams visibles
Condition entre els ff. 183 i 184 hi ha sis folis en blanc, no numerats; el f. 183 també és en blanc
Binding antiga, en pergamí. Algunes de les guardes posteriors són escrites
References (most recent first) Tractat a: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Tractat a: Duran et al. (1997), Profecia i poder al Renaixement 346-47
Tractat a: Rodrigo Pertegás (1931), “Efemérides notariales”, Anales del Centro de Cultura Valenciana
Note el número 1484 s'ha escrit sobre el llom com a mínim en tres ocasions. Els textos catalans es troben als ff. 184-188
Subject Volum notarial datat

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 7418
Location in volume ff. 184-187
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1042
Desconegut. Lucidari
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 184] Lo lucidari
text: En nom de la sancta trinitat | enfauor dela feel christiandat | vull fer aquest dictat | per lo Sor Rey sopregat | don ferrando nomenat … [ 187] … per lo turch que passar volia | valent batalla liparava | Lo turch molt lo tembra | E tots partits lin cercara
Poetic Stanza 201 vv.
References (most recent first) Duran et al. (1997), Profecia i poder al Renaixement 347
Rodrigo Pertegás (1931), “Efemérides notariales”, Anales del Centro de Cultura Valenciana
Note Rodrigo Pertegás dóna notícia d'aquest testimoni i l'edita. Duran/Requesens noten com, en relació a la versió del ms. 485 de la BdC, la que ara ens ocupa “presenta llacunes com les dels versos […] 8, 16, 20, 24-26, 28-29, 51-64, 76, 86-89, 91, 105-106, 127, 162, 178, 197-199, 241-245. Alguns altres versos es presenten abreujats, com els 14-15, 96-97, 115-116, reduïts en un de sol; o amb omissió d'un, dos o tres mots, com ara als versos 109, 111, 114, 119, 160, 169 etc.”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7419
Location in volume f. 187v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5361
Pseudo-Arnau de Vilanova. Fenira lo regiment
Pseudo-Johannes de Rupecissa. Fenira lo regiment
Language català
Date escrit 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 187v] Aci comença lo prohemi de mestre arnau de Vilanova compilat per ell e per Rochacissa levat per strologia per la mort del Jnfant don fferrando que mori en castello per lo rey empere
text: Fenira lo regiment | dela cuixa dreta | durara cinquanta anys | apres vendra despaya … [ 187vb] … E avujda | fins que sia | tota barberja | a foch e flama
Poetic Stanza 51 vv.
References (most recent first) Duran et al. (1997), Profecia i poder al Renaixement 346
Rodrigo Pertegás (1931), “Efemérides notariales”, Anales del Centro de Cultura Valenciana
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7433
Location in volume f. 188ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5351
Pseudo-Arnau de Vilanova. En lo any sexanta
Language català
Date escrit 1463 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 188ra] proffecia de mestre arnau de vilanoua En lo any de Mccc lxij fonch leuat per mi arnau de vilanova en lo capell de ceruera del maestrat per strologia lo ques seguira en los nostres Regnes per la mort del jnfant don ferrando que morj en castello
text: En lo any sexanta | ans de iij o de quatre | veureu combatre | la ratapenada … [ 188rb] … erestituyda | tota la terra | finjra la guerra | E sera ab pau la terra
Poetic Stanza 70 vv.
Record Status Created 2003-12-04
Updated 2013-05-28