Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 2692
Format llibre. edició. imprés
Title Recull de textes catalans antichs. Aplech ij., 7. Lo libre de tres - 8. Inventari dels libres de la Senyora Dona Maria Reyna d'Arago e de les Sicilies - 9. Epistola que Sent Geroni trames a Sancta Eustoxi filla de Sancta Paula - 10. Planys del Caualler Matero - 11. Rahonament fet per Mestre Arnau de Vilanova en Auinyo - 12. Libre dell nudriment he de la cura dels ocels los quals se pertanyen ha cassa
Associated persons Lluís Faraudo de Saint Germain (Dir.)
Ignasi de Janer i Milà de la Roca (Dir.)
Ernest Moliné i Brasés (Dir.)
Place / Publisher Barcelona: La Académica - L'Avenç
Date / Location 7-12 1907-10:
References (most recent first) altres: Riquer Permanyer (1987), “Alba trobadoresca inédita”, Studia in honorem prof. M. de Riquer , n. vol. x d'aquest aplec
citat per: Vilanova et al. (1947), Obres catalanes, I. Escrits religiosos - 2. Escrits mèdics 1:89
Note cada fascicle duu foliació diferent
Held by Barcelona: Biblioteca de Catalunya 3-III-54 II
Source of Data for Works texid 1975 Arnau de Vilanova, Raonament d'Avinyó, escrit 1310-01
texid 2440 Desconegut, Llibre de tres, escrit 1380 - 1396
texid 1249 Desconegut, Sj tot mi suy pres de la mort, escrit 1350 - 1400
texid 1206 Desconegut… Pístola a Tolomeu Emperador d'Egipte (tr. Desconegut…), traduït 1301 [?] - 1350 [?]
texid 1943 Hieronymus, Epístola de sant Jeroni a santa Eustoxi (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Source of Data for Witnesses cnum 203 MS: Desconegut, La filla de l'Emperador Constantí, escrit 1440 - 1460 [?]. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 475, 1476 - 1500
cnum 205 MS: Desconegut, La filla del rei d'Ungria, escrit 1330 - 1350. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1421, 1341 - 1360
cnum 1982 MS: Desconegut, Llibre de tres, escrit 1380 - 1396. Carpentras: Inguimbertine, 381, 1391 - 1430
cnum 1390 MS: Hieronymus, Epístola de sant Jeroni a santa Eustoxi (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]. Tarragona: Pública, Santes Creus 49, 1391 - 1410
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1150 MS: Tarragona: Pública, Santes Creus 49. 1391 - 1410. Gregorius I, Papa, Diàlegs (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300.
Source of Data for Persons bioid 1501 Maria de Castella, Reina de Corona d'Aragó [1415 - 1458]
Source of Data for References bibid 1329 Faraudo de Saint-Germain (1910), Libre dell nvdriment he de la cvra dels ocels los quals se pertanyen ha cassa. Ara novament stampat
bibid 3445 Inventari dels libres de la senyora donna María, reina de les Sicilies e de Aragó (1872)
Record Status Created 1992-01-20
Updated 2013-03-07