Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2691
Name Joan Vilar, jurista
Sex H
Milestones Naixement Barcelona
Floruit 1440 [?] - 1475 [?]
Lloc vinculat Bologna 1459 - 1461
Affiliation jurista
Institutional Affiliation Professor Bologna: Universitat (1459 - 1461)
Other Associations with Works texid 3540 Valescus de Taranta, Tractat de l'epidèmia e de pestilència (tr. Joan Vilar), traduït 1475 a quo
References (most recent first) Tractat a Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 108
Tractat a Gran Enciclopèdia catalana (1988) 23:121 , n. sv
Record Status Created 1997-08-30
Updated 2018-04-06