Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2691
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 10-III-36
Title of volume Ordinari | Parruco ( al llom a ploma)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1568

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 14 prel. + 1-258 + [1]-43 + 1 post. + I
Collation +8 ++6 A-P8 Q10 R-Z8 a-h8 i10 a-d8 e2t f10
Page Layout 1 columnes (f. 258)
2 columnes (f. 258v)
33 línies (f. 258)
Size pàgina 190 × 142 mm (f. 258)
caixa 164 × 114 mm
Font humanística
Pictorial elements en la primera obra: títol en vermell al f. 1 preliminar; quaderns +, c, F iiii-X viii i a-final, tot a una tinta, la resta, alternen tinta negra i vermella; en el text a una tinta, la majoria de caplletres són de dues unitats de pauta senzilles; en la taula, la primera caplletra és de quatre unitats de pautai hi ha representats un home i una dona sentats de costat, la segona i la tercera caplletres són afiligranades, alguns títols han estat emmarcats amb tinta; en la part a dues tintes, pentagrames en vermell i notes en negra, la majoria de caplletres són en vermell de dues unitats de pauta, o amb motius vegetals en negra; en el f. 150v, emmarcat per una senefa de motius vegetals, apareix Crist crucificat amb un sant i una santa; en el f. 241r, ocupant el lloc natural de la caplletra, que està més centrada, representació de deu unitats de pauta de Crist crucificat amb els dos lladres rodejats d'àngels i dones per davant, i de homes armats a cavall per darrera. La segona obra és tota a una tinta; a la portada apareix el nen Jesús amb un reliquiari a la mà i sentat sobre una àguila; caplletres de cinc, quatre, tres i dues unitats de pauta amb motius vegetals; en el f. 35r, caplletra de quatre unitats de pauta amb un home sentat alimentant uns ocells estranys
Condition bon estat. Errades a les signatures de quadern: * iiii (per + iiii), h i en blanc, C iii (per c iii) i C iiii (per c iiii) en el segon grup de minúscules; errades a la foliació: salta el 45, 71 (per 74), 71 (per 76), 93 (per 89); 82 (per 92), 90 (per 103), 108 (per 106), entre els ff. 124 i 125 dos folis sense foliar però amb signatures Q v i Q vi, 134 (per 133), 134 (per 137), 189 (per 149), 159 (per 161), 153 (per 165), del 100 salta al 201 i continua a partir d'aquí, entre els ff. 215 i 216 un foli sense foliar però amb la signatura correcta. En la segona obra, f. 29 sense foliar
Binding antiga, en pergamí, amb talls tintats
Previous owners (oldest first) Maurici Andreu (al primerescrit a ploma sobre el primer foli imprès: “Est Mauritij Andreu p. S.S.J”)
Francisco Maldonado (Fr.), OdeM
Marià Aguiló i Fuster, poeta (ex-libris a l'interior de la coberta davantera)
References (most recent first) Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note el segon cos tipogràfic inclou, en quaranta-tres folis, un breu catecisme en català. Al revers del darrer foli imprès es s'ha copiat a ploma una llarga nota. Una part d'aquest Ordinari està escrita en llatí, i l'altra en català

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 7297
Location in volume ff. 1 prel.-43
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5284
Desconegut. Ordinari o Manual per als curats de la diòcesi de Vic
Language català [?]
Date escrit 1568 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] ORDINARI o Manual perals Curats, qui ab diligencia voldran entendre tot lo necessari dels Sagraments, y la administracio de aquells: lo qual mana imprimir lo Reuerendissimo Senyor D. F. Benet de Tocco Bisbe de Vic. En Barcelona. En casa de Claudes Bornat. 1568.
colofó: [ 43] Fonch acabada de imprimir la present obra (a honrra y gloria de deu) a .28. de Iuny vigilia de sant Pere patro de nostra cathedral, en lo any de la natiuitat del Señor. 1568. EN BARCELONA. En casa de Claudio Bornat.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7298
Location in volume f. 258va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1061
Desconegut. Al jorn del judici
Language català
Date escrit 1332 a quo
Incipits & explicits in MS text: [ 258va] Al jorn del judici | parra qui aura fet seruici | V2N Rey vindra perpetual | vestit de nostra carn mortal … [ 258vb] … de cor ab gran deuocio | quens aport a saluacio. | Amen. Laus Deo
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 2, 12 x 4
Note aquest testimoni es correspon amb els vv. 1-14, 19-22, 15-18 i 23-50 de la versió C editada per Baucells i Reig. Els dos primers versos, que constitueixen el refrany, no es repeteixen després de cada cobla. Tampoc hi ha notació musical
Number of additional copies of edition 1
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1979
City and Library Barcelona Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar
Collection: Call number 264-15 Rit
External description
Writing surface Paper
Condition manca la portada
Binding mitja relligadura, molt malmesa
References (most recent first) Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Note relligat juntament amb la “Doctrina Christiana”

Record Status Created 2003-11-25
Updated 2012-01-28