Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results



ID no. of Specific Copy

BITECA cnum 268
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1203
Desconegut. Llibre del Consolat dels mercaders catalans de Bruges
Language català
Date promulgat 1330-08-15 - 1355-04-21
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Severa, 70-IV-8 | Antic 102-V2-5 | Antic 103-V2-1 | Antic 104-I-2
Title(s) in volume Aquests son los capitols fets e conffermats per tots los mercaders catalans sotmesos del senyor Rey darago
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. j-[?]
Title(s) in witness Aquests son los capitols fets e conffermats per tots los mercaders catalans sotmesos del senyor Rey darago
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ j] Aço es robricha dels Capitols que començen auant en .xi. cartes daquest libre
índex: Lo primer capitoll parla dela electio dels conçols con los elegexen … [ jv] … Lo xxxiij capitoll parle que tot mercader quj sie ne vendre abruges quj sia Cathala haia ajurar los capitolls seguens
pream.: [ iiij] [A]3quests son los capitols fets e conffermats per tots los mercaders catalans sotmeses del senyor Rey darago quj en lo daual escat [?] die eren en la uila de bruges los quals han ordenat en ber en proffit comu de tots los mercaders en especial per hauer … aquesta ordenaçio ffon ffeta dichmenge xij del me dagost del any de nostre senyor m ccc xxx ffon conffermat a xxi del mes dabal del any m ccc lv
text: [P]3rimerament ordenaren que sien y sobreposats per endrecar [sic] los ffets dels mercaders axi que degen seruir .iiij. messes e que ells per ells mateixs ne degen elegir altres ij quj per aquella matexa raho degen serujr altres
References (Most recent first) Fotocòpia del Llibre del consolat dels mercaders catalans de Bruges (1990)
Paz y Melià (1915-22), Series de los más importantes documentos del archivo y biblioteca del Excelentísimo Señor Duque de Medinaceli. Elegidos por su encargo y publicados a sus expensas por A. P. M. I. 1. Serie Histórica 860-1814 - 2. Serie Bibliográfica 433-87
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28