Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 2683
Format llibre. edició. imprés
Title Blandin de Cornualla i altres narracions en vers dels segles XIV i XV
Associated persons Arseni Pacheco (Ed.)
Place / Publisher Barcelona: Edicions 62
Date / Location 1983: pp. 404
Held by Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) R. 082.1 MOLC, 9
Source of Data for Works texid 1926 Bernat Serradell, Un jorn, cansat de treballar, escrit 1422-01-22 - 1424
texid 1928 Bernat de So i de Vilaragut, Vescomte d'Evol, Al meu coral amich, escrit 1381-08 - 1382-10
texid 1298 Desconegut, Destret d'emors mi clam a vos, escrit 1390 - 1410
texid 1128 Desconegut, Disputació d'en Buch amb son cavall, escrit 1350 - 1375
texid 1249 Desconegut, Sj tot mi suy pres de la mort, escrit 1350 - 1400
texid 1969 Francesc de la Via, Sots-veguer de Girona, Lay quant los gats van en amor, escrit 1405 ca. - 1425 ca.
texid 1568 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem
Source of Data for Witnesses cnum 179 MS: Desconegut, Disputació d'en Buch amb son cavall, escrit 1350 - 1375. Carpentras: Inguimbertine, 381, 1391 - 1430
cnum 320 MS: Desconegut, Sj tot mi suy pres de la mort, escrit 1350 - 1400. Carpentras: Inguimbertine, 381, 1391 - 1430
Record Status Created 1992-01-19
Updated 2011-04-04