Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2681
Authors Desconegut
Titles De perea auer parlat
Llibre de geomància popular
Incipit & Explicits text: De perea auer parlat … mas sofera i pauch de peril
Date / Place escrit 1201 - 1250 (Carreras Candi)
Language català
Text Type: Vers
Metrics 8 8 8 8 8 8 8 8…: aabbccdd…
References (most recent first) Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 52-59 , n. 8-29
Carreras i Candi (1902), “Un libre de geomancia popular del segle XIII”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 332-338 (ed. ref.)
Subject ASTROLOGIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2355
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Capitular de Barcelona, (BITECA manid 2238)
Copied 1201 [?] - 1250 [?] (Carreras Candi)
Location in witness ff. 1-8
Title(s) Desconegut, De perea auer parlat, escrit 1201 - 1250 1-14
Incipit & Explicits índex: Darmes… vay al caualer … Desperance… vay al Greton
text: De perea auer parlat | si no liurol maluestat … Esta dona aura I. fil | Mas sofera I. pauch de peril
Condition incomplet
Poetic Stanza 13 x 40, 1 x 20
Language of Copy català provençalitzat
Note l'índex duu 20 capítols de 40 versos cadascun i el text arriba fins al capítol 14, del qual només se'n conserven 20 versos. Donat que el parador del manuscrit és desconegut, transcrivim el text de l'edició de Carreras Candi
Record Status Created 1992-07-15
Updated 2008-05-08