Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2678
Authors Desconegut
Titles Franqueses de Tarragona
Date / Place compilat Tarragona [?] 1289 a quo
traduït 1401 - 1450
Language català
llatí
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Persons Traductor: Desconegut
Persona: Bernat d' Olivella, Arquebisbe de Tarragona [1268-05-02 - 1272-05-24] (en el pròleg es blasma a qui fou arquebisbe de Tarragona i no va defendre les Franqueses de la ciutat com corresponia)
Subject Tarragona
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3095
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca de Palacio, II-3160 (2) (BITECA manid 2423)
Copied 1401 - 1450 (segon text del volum)
1701 - 1800 (primer i darrer textos del volum)
Location in witness ff. 2-24v
Title(s) Desconegut, Franqueses de Tarragona (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1450
Incipit & Explicits rubr.: [ 2] Aquestes son les franqueses e les bones custumes dela Ciutat e Camp de Tarragona
pream.: A2nno domini Millesimo .CC.o .lxxx.o .ix.o. kalendas ffebroarij fo fet aquest memorial en cort de Roma en la Ciutat dorbanet el temps de papa Marti quarto per en .R. sanç qui en la Cort de Roma ere per deffenjment deles ffranqueses e deles bones custumes de Terragona e del Camp Era el temps den Benet ço liuella Archabisbe de Terragona qui no volia deffendre si mateix ne la Esgleya ne la Ciutat … [ 2v] … e hi feu molts de mjlloraments e fahera tots temps mentre hi fos
text: ij. [E]ncara per ço quels homens de Terragona [f. 3] e del Camp sabien en qual temps fo poblada la Ciutat de Terragona ne del Camp ne qui la pobla … [ 24v] … e si negunes daquestes coses affolla ne crema es tengut de esmenar a aquell o aquella da qui sien
Note bona part de les disposicions són numerades al marge en xifres aràbigues; donat que no disposen de foliació, ens referim a la que li hem atribuït, per facilitar-ne les referències, però que no es trobarà si es consulta el còdex. El text presenta dues parts diferenciades: s'obre amb notícies analítiques extretes dels Privilegis de la ciutat, que remunten a la seva fundació per “lo germa de Romulus qui pobla Roma” (f. 3v), fins a un document de Jaume I del 1246 (f. 9); continua amb una síntesi de les franqueses de la ciutat (ff. 9-24v i es clou amb una disposició sobre el pà, afegida al f. 25: “[E]2ncara ha enla quartera del fforment porgada (…) Item com val ix sous uj viiij. onzes”
Record Status Created 1992-06-16
Updated 2016-12-26