Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2678
City and Library Palermo Biblioteca Comunale
Collection: Call number Qq A 13 | Núm. de registre 80.012
Title of volume TRATTATO | DELL’ERBE || MS. | SEC. XV ( gravat en lletres d’or damunt dos teixells daurats)
Trattato della virtù dell’Erbe | con un Elogio, o sia Trattato | della Famiglia XXª. | de Conti di Geraci in principio ( a tinta al primer foli de guarda actual)
ERBUARIA. TRATTATO della virtù dell’erbe ( inventari de la biblioteca)
Copied Joan Llopis (f. 32 mod.: la mà que copia el text escriu "dit man que mon cosingerma mestre pere lopis…", Joan Lopis apareix com responsable del recull a l'inici de la taula), 1491 [?] - 1500 [?] (segons la lletra del receptari i el fet que algunes notes afegides posteriors a 1495 (f. 83v) data esmentada per a la difusió d’una malaltia per Europa, amb lletra diferent a la còpia, en un espai que quedava en blanc)
1501 - 1600 ca. (ff. 1-10, lletra)

External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: III + 10 s/n + 13-86 + 2 s/n (amb la taula) + 1-12 + I (fol. antiga)
ff.: III guardes de paper posterior al volum, en blanc + 1-10 + 11-98 + I en blanc de paper posterior (fol. mod.)
Collation 110 28 35 412 5-710 8-106 1114
Page Layout 1 columnes (a tot el volum)
20 línies (f. 12 mod.)
24 línies (f. 2 mod.)
22 línies (f. 83v)
26 línies (f. 91)
28 línies (f. 92v)
Size relligadura 170 × 115 x 25 mm (pla anterior)
pàgina 155 × 107 mm (f. 12 mod.)
caixa 90 × 57 mm (f. 12 mod.)
caixa 118 × 80 mm (f. 2 mod.)
caixa 132 × 70 mm (f. 83v mod.)
caixa 120 × 75 mm (f. 91 mod.)
caixa 125 × 85 mm (f. 92v mod.)
Hand itàlica cursiva força acurada
humanística al text català i altra d'execució més o menys cursiva als marges, afegint textos
humanística cursiva (ff. 91-92v)
itàlica cursiva (de diverses mans?) (als marges inferiors dels ff. 46v-47r)
Watermark mà amb els dits separats amb flor de sis pètals de forma ovalada o arrodonida (només es veu la part superior del motiu) (ff. 6, 8 mod.)
mà amb la part inferior, recta; part sup. amb els dits junts, flor de 5? pètals, de forma recta (ff. 16 inf.,17 sup.)
anell amb diamant i un altre motiu? només es veu parcialment (ff. 28, 47 inf., 38 sup. amb diamant i algun motiu al damunt que no es distingeix bé)
Pictorial elements Caplletres: en vermell (ff. 1-10 i al text català)
Il·lustracions a tinta, en colors vermell, groc i blau (f. 1r dos escuts a la part superior; f. 5r llança amb estendard vermell i groc al marge extern; f. 5v escut blau, vermell i blanc al marge ext.)
Il·lustracions en la mateixa tinta del text representen les fulles de les plantes esmentades (ff. 58v, 68v)
Il·lustració que representa un diagrama circular en tinta marró clara i vermella sobre qüestions de medicina (ff. 91v-92r)
Rúbriques en vermell (al text català)
Calderons en vermell (al text català)
Other features Justificació: no es veu clarament, al f.12 es distingeix una lín. vertical descendent al marge dret que no arriba fins al marge inf. del foli, però la distribució de l’escriptura demostra que el copista disposava d’algun tipus de justificació (al text del receptari)
Justificació: sembla pauta feta a punta seca, molt fina, gairebé no es veu (al text italià)
Justificació: probablement a punta de plom (ff. 26-28)
Justificació: punta seca, probablement feta amb un intrument metàl·lic que a penas ha deixat traç (ff. 83v-84)
Pautat: esquema bàsic per als textos a una columna, tipus 13 Derolez; sense línies de guia per a l'escriptura
Perforacions: visibles als angles de la caixa a partir del f. 11, menudes i rodones
Reclams: horitzontals situats cap a la dreta, fent caixa amb la línia exterior de justificció sense decorar o amb un traç vermell (de foli al verso dels ff. 11-12, 15-17, 19, 21, 33, 39, 57, 63, 79)
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Signatures: sense signatures de quadern visibles
Condition Volum en bon estat, llevat dels angles i marge ext. dels primers folis que estan deteriorats; a la part final també estan desgastats els marges inferiors dels fulls. Són en blanc els folis de guarda contemporanis a la relligadura i els ff. 43r, 81v-84v, 91r, l’espai en blanc als marges externs del diagrama que ocupa els ff. 91v i 92r, i també el f. 92v foren omplerts posteriorment per altres mans. Volum mal relligat. El quadern onzè anava originalment davant del segon, sense reclams. Problemes al descriure l'estrutura dels quaderns: no es pot afirmar quina és l’estructura dels plecs 2-3, primers del text català; podria tractar-se d’un únic plec acèfal, car manquen 12 folis al començament. El bifoli 91-92 és un bifoli afegit al volum, d’una altra mà, tot i que té el mateix tipus de decoració. Així doncs el quadern 11 seria un senió al que se li ha encartat un binió al centre i hauria de ser el segon del volum i, per tant, el primer de l’obra de medicina. Les condicions actuals no permeten examinar bé les figures de les filigranes.
Binding en pell marró sobre cartó, amb les cobertes folrades de paper d’aigües (en colors marrons, negres i vermells tirant a morat); llom amb daurats senzills (dobles filets i sanefes); sense nervis, llom dividit en sis seccions, la inferior més petita que les altres; la segona i la quarta tenen enganxat un bocí de pell marró amb el títol gravat en daurats
History of volume Adquirit desamortització dels béns eclesiàstics 1860
Previous owners (oldest first) Casa Ventimiglia Marchese di Girari (família) (La primera obra del volum tracta d'aquesta família, pot procedir de la seva biblioteca)
Associated persons Nom de Pere Llopis, metge (esmentat com autor de les receptes més antigues del recull al f. 85)
Associated Texts Conté als ff. 1-10 texid 11336 Desconegut, Trattato della Famillia XXa de Condi di Geraci, escrit 1501 ? - 1600 ? italià
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2014), Inspecció personal
Tractat a: Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 120
Tractat a: Cornagliotti (1994), “Il trattato delle erbe della Biblioteca Comunale di Palermo (ms. Qq A 13): un ricettario catalano”, La cultura tra l'Umanesimo e il Barocco. Atti del V Convegno dell'Associazione Italiana di Studi Catalani (Venezia, 24-27 marzo 1992)
Catalogat a: Boglino (1884-1900), I manoscritti della Biblioteca Comunale di Palermo. Indicati secondo le varie materie dal sac. Luigi Boglino 2:90
Note Volum en curs d'estudi.

Registrat a la Biblioteca el 2-12-1959 (anotació a ploma al peu de la primera guarda posterior); a la guarda subjecta al pla posterior, també a ploma “14 / 12-3-1958”. Probablement es tracta del núm. que li corresponia en una relació o inventari fets en aquesta data. Segons ens van informar els responsables de la Biblioteca Nazionale (Palermo), els mss. i llibres antics que eren als convents van passar per ordre de l’estat al 1860 a biblioteques públiques, entre elles especialment la Nazionale (ara Centrale) i la Comunale. Aquest manuscrit entraria llavors a la biblioteca i seria revisat o catalogat o fins i tot restaurat al final de la dècada dels cinquanta del s. XX.

Foliació moderna, a llapis, a l’angle inferior intern dels folis. A partir del f. 11 modern hi ha restes d’una antiga foliació en xifres aràbigues al centre del marge superior, que permet reconstruir l’estructura original del volum. L’ordre de lectura del receptari seguint la foliació moderna és ff. 85-98 + 11-81r (= ff. 2 s/n + 1-83r). Alguns núm. de la foliació antiga estan subratllats en vermell, i aquestes marques solen coincidir amb una rúbrica rellevant.

El receptari acabava al f. 83 antic (= 81 mod.) i el volum s’acabava amb tres folis en blanc, que foren omplerts més tard amb receptes i altres textos de característiques semblants. La taula fa referència a la foliació antiga i compta com a foli 29, p. e. el que serien el f. 28v-29v antics. No sempre les entrades de la taula corresponen a rúbriques al text, p. e. taula (f. 85 mod.) “Demall de coll e vexigues 40” no té rúbrica al f. 39v que és on comencen les receptes, però la primera línia comença: "A mal decoll e vexigues…”, etc. Hi ha alguns afegits a la taula posteriors, que ajuden a trobar receptes per a diverses malalties.

L’índex només esmenta la presència d’una obra al volum, el Sumari de medesines de Joan Lopis (f. 85 mod. = 1 ant.), però al f. 24r mod. (= 26 ant.) trobem una rúbrica que presenta un recull independent: “Libre de receptes de moltes medesines laugeres e profitoze [sic]”. Al peu del primer foli de la taula es va afegir un comentari sobre l’autoria de les primeres receptes del volum, ho va fer la mateixa mà que afegí els calderons al final de les entrades de l’índex i la foliació que els corresponia, sense respectar l’estructura de la caixa. Aquest afegit té l’aparença d’un comentari fruit de la reflexió sobre el contingut del volum: “totes les receptes les quals te[.]drau[e]ren en […] | principi son del libre de mestre pere lopis [e son] | pus antjgues que negunes altres sc[rites]”. Seguint aquesta anotació i la rúbrica del f. 24r modern, podem interpretar que les prescripcions copiades als ff. 87-89 i 11-23v (fol. mod.) foren extractades del Receptari o llibre de Pere Lopis per Joan Lopis, mentre que les següents procedeixen d’altres fonts. Unes i altres conformen el Sumari de medesines de Joan Lopis, en el qual s’integren materials propis dels reculls sobre les propietats de les herbes (el Macer), col·leccions de receptes, eixarms i tota mena de preparacions del gènere.

Una part no menyspreable de receptes fou copiada als marges, amb la mateixa lletra i cura que els textos principals, amb la voluntat de completar el recull. Altrament, a l’interior del Sumari es troben incloses obres independents, fruit de la mateixa còpia acurada, com ara el text dels ff. 91-92 mod. = 5-6 ant., un Regiment per a qui vol usar de cirurgia, de fisica o de flebotomia o la resta d’anotacions sobre medicina que es troben al mateix bifoli o a d’altres punt del volum. Els donem entrada com a peces independents.

Les receptes, eixarms, oracions, etc. afegides al marge pel copista principal duen vermell a les inicials i calderons al començament, com les del text principal. Posteriorment, als marges foren afegits textos mèdics o conjurs per altres mans cursives, però sembla que no són més de dues o tres, i els espais en blanc que romangueren també foren emprats per copiar d’altres textos.

Altres textos amb tradició clarament independent foren copiats en un altre moment en espais en blanc (per mà diferent?), com el fragment de la Conexença de les orines d’Ypocràs (f. 92v mod. = 6v ant.). El compilador esmenta sovint l’origen d’alguns dels preparats, que li foren explicats per altres professionals de la medicina, referint els seus noms.

Pensem que el volum pertanyia a la biblioteca dels Geraci, nobles sicilians. A ells pot pertànyer l’exlibris del f. IIv de guardes anteriors imprès sobre paper enganxat: corona de llorer que té damunt un filacteri amb les lletres “S.P.Q.R.” i un colom amb les ales obertes i al peu una cartela amb el text “Congregavit de Regio=|nibus libros .2.Mac. cap. 2.”.
Al peu del f. 5v es troben les lletres “B. P.” per mà moderna, semblant a la que escriu al començament. Algunes manícules i d’altres senyals (en vermell o en negre) als marges assenyalen text, inclús en vermell.

Internal Description
Number of texts in volume: 22
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 6889
Location in volume ff. 1-2v s/n + 1-4v + 7-12v + 13-83r (fol. ant.)
ff. 85-87v+ 11-81r (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5263
Joan Llopis. Sumari de medecines
Language català
Date escrit 1491 [?] - 1500 [?]
Title(s) in witness sumari de me|desines alahor egloria de nostre senyor | [il·legible] Johan lopis, ff. 85-86v
Note Obra en curs d'estudi.

Es tracta d’un receptari que inclou eixarms i oracions, un erbari (traducció o adaptació de Macer), un [Breu] regiment per qui vol usar de cirurgia, de física o de sagnies, un extret del Pseudo-Hipòcrates, Coneixença de les orines i d’altres prescripcions. La mà que copià el receptari sovint va recórrer als espais dels marges per afegir nous textos i esmenta sovint l’origen dels preparats, indicant qui se’ls va explicar. Per facilitar la consulta del text donem entrades independents a les diverses parts del receptari, anomenant-les Part 1, part 2, etc. segons l’ordre en el que foren copiades.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12529
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11337
Pere Llopis. Llibre de Pere Lopis
Language català
Date compilat 1451 [?] - 1490 [?]
Title(s) in witness libre de mestre pere lopis, f. 1 s/n de l’ordre antic (85 mod.)
Note Obra en curs d'estudi.

Part d'aquesta obra està inclosa al Sumari de medicines de Joan Llopis, al començament del volum, sense que puguem saber exactament quines receptes procedeixen d'ella. Aquesta informació es troba al f. 1 s/n de l’ordre antic (85 mod.): “totes les receptes les quals te de auer […] | al principi son del libre de mestre pere lopis [e son] | pus antjgues que negunes altres sc[crites]”.
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 12522
Location in volume ff. 1-2 s/n fol. ant. + 1r-v (fol. ant.)
ff. 85-87v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5263
Joan Llopis. Sumari de medecines (Part 1)
Language català
Date escrit 1491 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 s/n fol. ant.; 85 fol. mod.] Rubrica del present sumari de me|desines alahor egloria de nostre senyor | [il·legible] Johan lopis
índex: Primo tractat de medesines e comfo|rts sguard[a]ns al cap e particules | de aquell en cartes. 25. … [ 2v s/n ant.; 86v fol. mod.] … Contra aquells que son etichs . 83
tit.: [ 1 ant.; 87 mod.] A mal de siatiqua
text: A2 mal de siatiga pren dela bu|nyga del bou e picala que sia | ben trida e met mel en vna caco|la … [ 1v ant.; 87v mod.] … axi com cosa giradi|sa
Note Obra en curs d'estudi.

Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 12528
Location in volume ff. 2r-8v (fol. ant.)
ff. 88r-94v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11340
Desconegut. Condicions de les coses: calentes, fredes, seques i humides
Language català
Date escrit 1491 [?] - 1500 [?]
Title(s) in witness A2si comensen les condicions | de moltes coses, 2r fol. ant.; 88r fol. mod.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2r fol. ant.; 88r fol. mod.] A2si comensen les condicions | de moltes coses quals son | calentes ne quals fredes quals | vmides / e quals seques segons | se seguex coes derbes fruyts e flors.
tit.: Fenoll
text: L2o fenoll es calent e val per al | stomago lanca les ventositats | e fa orinar e venir lo temps ales | dones … [ 8v fol. ant.; 94v fol. mod.] … elo | millor es la merlusa
Note Obra en curs d'estudi.
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 12523
Location in volume f. 5 (fol. ant.)
f. 91 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11338
Desconegut. [Breu] regiment per a qui vol usar de cirurgia, de física o de flebotomia
Language català
Date escrit 1491 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 91] Regiment per a qui vol vsar de cirur|gia ede fizica [sic] o de flouotomia
text: A2 la primera regla ques met dela aygua sobrela nafra e ab | hun drap de lli se laua … destemprat o pastan ab ayguaros
Note Obra en curs d'estudi.

Text afegit en un foli que era en blanc, la lletra és molt més menuda que la de la resta del volum, però podria ser de la mateixa mà. De fet la rúbrica i inicials són del mateix estil i estan en vermell. Està acompanyat per altres textos afegits: [inc. f. 5 ant.; 91 mod.] lo beure vj ffort, lo menjar colomjns. molto e galines [canvi de mà?, afegit posterior?] coses calens e de gran sustancia: [f. 5v ant.; 91v mod.] Nota que tota medecina ha aobrar per virtut della edela | virtut natural del cos per la qual cosa sefa es | complex per loreposament dela nit per co com | los .v. senys corporals reposen e remeyen.
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 12530
Location in volume ff. 5v-6r (fol. ant.)
ff. 91v-92r (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11346
Desconegut. Diagrama per jutjar la qualitat de la digestió segons el color de les orines
Language català
Date escrit 1491 [?] - 1500 [?]
Note Obra en curs d'estudi.

No reporoduïm inc. i expl. del text donades les seves característiques. Es tracta d’un diagrama format per quatre cercles concèntrics, dividits els tres exteriors en 20 seccions. L’exterior duu els noms llatins dels colors precedits per un calderó vermell. El segon en les seccions 1-5 i 19-20 (seguint el sentit del rellotge) té dibuixats uns tubs, el tercer amb la meitat inferior plena de color vermell. El tercer cercle duu explicacions precedides de calderons vermells (gairebé totes) i amb algun subratllat. El quart té inscrites 7 circunferències amb text, de les quals surten manícules que assenyalen a les seccions del cercle anterior i línies que les uneixen i serveixen “Per jutjar la qualitat de la digestió” o “La qualitat de la digestió segons el color de les orines”. Al f. 5 ant. (92 mod.) s’afegeix una nota al marge sobre els dies caniculars i una altra sobre les equivalències de les mesures (vegeu cnum 12525 i 12526 respectivament).
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 12525
Location in volume f. 6r (fol. ant.)
f. 92r (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11344
Desconegut. Dies caniculars
Language català
Date escrit 1491 ? - 1500 ?
Incipits & explicits in MS text: [ 6r ant.; 92r mod.] los dies caniculars entren a xiij. | de iuliol e ixen a xx. dagost
Note Obra en curs d'estudi.

Transcrivim el text complet afegit al marge del diagrama.
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 12526
Location in volume f. 6r (fol. ant.)
f. 92r (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11341
Desconegut. Equivalències de mesures
Language català
Date escrit 1491 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 6r ant.; 92r mod.] Hun scrupol es pes dun diner menut | o de vint grans de forment … donqs la dracma es | pes de iij. diners e segons | aco xij. dracmes | fan j. onza
Note Obra en curs d'estudi.

Transcrivim el text complet afegit al marge del diagrama.
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 12527
Location in volume f. Transcrivim el text complet afegit al marge del diagrama. (fol. ant.)
f. 92v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11345
Pseudo-Hipòcrates. Coneixença de les orines treta del llibre d'Ypocràs
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 6v ant.; 92v mod] asi comencan les orines del libre de ypocras
text: aquesta es la conexenca de les orines que | fan les fembres […] de mal llegir per una taca vermella] [per] saber dela | muller si es verge \on sj guarda la sua orina e si es ben bella | e daxo | sapies que es verge/ [afegit cursiu amb lletra més menuda] E la orina del baro que | iau ab la fembra sapies que es corbada e tro|baras al fons dela sua sperma. E la orina | dela muller que es prenyada de hun mes ho de | tres sapies que es molt clara e blanqua als fons. | La orina dela muller que ha desa flor sapies | que hes vermella axi com a sanch. Si lo | sercle dela orina tremolara axi que nol | mescles demostra decorriment dels males | vmors que hien per lo cap e corren la ius al | ventrel e a les cames. Orina escumosa | demostra ventozitat del stomach e do|lor del costat destre car lo costat des|tres es mes calent que lo sinistre | Si la orina sera clara e escumosa demos|tra mal de costat sinistre perque espus | fret que lo destre. Si la orina sera groga | e noja clara sapies que es ocasio de calor | axi vermella e per ocasio de la sequedat clara. | E si la orina es blanqua eespeca es ocasio | per la fredor. blanqua e per la vmiditat speça | e groça en substancia E si la orina sera | blanqua e clara sapies que per la fredor es | la ocasio eper la sequedat es clara que auen per | malenconja.
Note Obra en curs d'estudi.

L’escriptura és més cursiva i podria tractar-se d’un afegit de finals s. XV o inicis s. XVI, però no es pot descartar que es tracti de la mà principal escrivint amb menys cura. Hem transcrit el text complet.
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 12531
Location in volume ff. 9r-12v, 13r-22r, 43r-44v, 59r-62v (fol. ant.)
ff. 95r-98v, 11r-20r, 41r-42v, 57r-60v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11347
Aemilius Macer. Tractat de la virtut de les erbes
Language català
Date traduït 1491 [?] - 1500 [?]
Note Obra en curs d'estudi.

Traducció i extracte del Macer. Segons el copista part d’aquestes propietats procedeixen del llibre de mestre Pere de Guistela (f. 95r mod. = 9r ant.). Cifuentes avança la hipòtesi que es tracta d’una traducció del castellà. Conté textos en català i castellà: són en castellà les explicacions sobre madre selva, yerva mora, epatiqua, velosilla, abadona, blets, brenca, colleias, cepa cavallo, cantueso, cardo corredor, correhayuela [sic], gamones [?], cantu [sic], cardo corredor, correhuyela [sic], canaveira / canabeia, cenella, corçóncillo, galagante, tamaniella, diente hebro, dormideras, hufragia, enfurbia, sacriopia / espura solio (ff. 17-20v ant.; 15-19v mod.). Altres afegits marginals en lletra maldestra es troben als marges i en algun cas aporten consideracions sobre lese característiques supersticioses d’algun preparat, com el comentari “fetiller” acompanyat d’una manífula i una creu que assenyala un text on es diu que el gran dels espàrrecs “spanta los diables e des|liga les fetilles” (f. 16v ant.; 14v mod.). Per facilitar la consulta del text donem entrades independents a les diverses parts, anomenant-les Part 1, part 2, etc. segons l’ordre en el que foren copiades.
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 12524
Location in volume ff. 9r-12v (fol. ant.)
ff. 95r-98v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11347
Aemilius Macer. Tractat de la virtut de les erbes (Part 1)
Language català
Date traduït 1491 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 9r ant.; 95r mod.] L2a virtut e condico de mol|tes erbes tret del libre de | mestre pera de lauor / de guistela
tit.: alls
text: A2lls son calents e calfen | lestomach. trauhen la ven|tositat e les restes del vent … [ 12v ant.; 98v mod.] … E trau laspina | o sageta del hos del cos del ome
Note Obra en curs d'estudi.
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 12554
Location in volume ff. 13-22 (fol. ant.)
ff. 11-20 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11347
Aemilius Macer. Tractat de la virtut de les erbes (Part 2)
Language català
Date traduït 1491 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 13 ant.; 11 mod.] La virtut del appi
text: L2a virtut del api api se diu | perque les abelles mengen | dell molt y dela flor axi com | diu salamon vn saui que esta erba es calenta e sequa … [ 22 ant.; 20 mod.] … L2a malua diuen que si ten huntes | les mans ab lo suchs not mor|dran les abelles
Note Obra en curs d'estudi.

Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 12555
Location in volume ff. 22v-25v (fol. ant.)
ff. 20v-23v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5263
Joan Llopis. Sumari de medecines (Part 2)
Language català
Date escrit 1491 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS tit.: [ 22v ant.; 20v mod.] A dolor
intr.: A2dolor de tota la presona [sic] enguent | molt precios que tots los doctors | lo lohen co es Galen ypocras pares | de medesina E ali ben mesu E al|mancor Elo sant libre de rasis E be|uengut Gratas loen vn noble | speriment de goma lo qual mençio|na lo fill de bac E ysmael benalcacin | E bet dedj la qual fon ordenada a | Gabriel fil del Rey de percia en les quals | vos podeu fiar e tenir en vostre gran | secret
text: Recipe. cuchs de terra sent | oli comu miga liura e escarauats | menys de cap .viiij. tres brots | de baladre … [ 25v ant.; 23v mod.] … se mescla ab malenconia lo ma|lalt riu al temor
Note Obra en curs d'estudi.
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 12556
Location in volume ff. 26-42v (fol. ant.)
ff. 24-40v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5263
Joan Llopis. Sumari de medecines (Part 3)
Language català
Date escrit 1491 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 26 ant.; 24 mod.] libre de receptes de moltes mede|sines laugeres e profitoses trelladat | alaor e seruir de nostre Senyor | deu Ihesu christ lo qual per sa infinida bondat hi vulla obrar amen
tit.: A mal de cap e dolor
text: A2 a [sic] mal de cap e dolor pren | dela fulla de la oliuera | picada faxada en lo cap … [ 42v mod.; 40v ant.] … A poluora dela saluia po|sada sobre lo loch don hix | la sanch de continent stanqua
Note Obra en curs d'estudi.
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 12559
Location in volume ff. 43r-44v (fol. ant.)
ff. 41r-42v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11347
Aemilius Macer. Tractat de la virtut de les erbes (Part 3)
Language català
Date traduït 1491 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 43 ant.; 41 mod.] Uirtus [sic] derbes E comenca la nepta
text: U2irtuts derbes e primera|ment dela nepta. es |calda e sequa atal virtut que | si hom ne beu fa sanar lo cos … [ 44v ant.; 42v mod.] … enforteixlos | e no cal tembre descaldadura
Note Obra en curs d'estudi.

Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 12557
Location in volume ff. 43v-58v (fol. ant.)
ff. 45v-56v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5263
Joan Llopis. Sumari de medecines (Part 4)
Language català
Date escrit 1491 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 43v ant.; 45v mod.] La uirtut del trepo
text: L2a virtut del trepo que val | a totes malalties … [ 58v ant.; 56v mod.] … e tinga lo pacient | la camastesa eno vaia
Note Obra en curs d'estudi.

Hi ha anotacions i afegits en llatí i català, algun ratllat. En aquesta secció s’inclouen els eixarms (ff. 45v-46v fol. ant.; 43v-44v fol. mod.). Al peu del f. 52 ant. (50 mod.) amb lletra menuda es copià un Exarm a metre pau entre marit i muller: “ametre pau entre marit e muller sien dites les seguents | paraules o portades scrites | mosenyer sant siluestre del monte mayor | vos qui ligastes la muger y el varon | albrau ser pent e lo brau lion | les alimanyes qui en lo camp son | vos ligueu la guerra e solveu la pau | entre lo marit ela muller”.
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 12562
Location in volume ff. 48v-49 (fol. ant.)
ff. 50v-51 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11362
Desconegut. Devoció a sant Esteve per curar el tremolament de membres
Language català
Date escrit 1491 ? - 1500 ?
Incipits & explicits in MS text: [ 50v ant.; 48v mod.] A tremolament de membres trobaras enla vida de | sant steue en lo flos sanctorum trobaras [sic] que sant steue | apres son martjri que per pregaries de sant agosti guarj dos | germans co es vn home e vna dona que tremolauen | [de tot]s los membres per maledictio que lur mare los | auia donats a x fills que tenia que tots tremolauen [f. 51 ant.; 49 mod.] so es set fills e tres filles. dels quals for destos dos | que per mjracle de deu guarj sant steue axj quj li tendra | deuocio guarra de tal mal de tremolament
Note Obra en curs d'estudi.

Afegit al marge inferior posteriorment per una mà itàlica cursiva. Transcrivim el text complet. Al f. 45r ant. (43 mod.) trobem una versió resumida d’aquesta mateixa història: “A tremolement de membres | LIgse en la vida de sant steue que | per malediccio dela mare tremola|uen los fills y recomanant se | asent steue los dos dells gua|riren axi atal mal recomanat”.
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 12561
Location in volume f. 60 (fol. ant.)
f. 58 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11361
Desconegut. Guariment de la ceguesa inspirat en la història de Tobies
Language català
Date escrit 1491 ? - 1500 ?
Incipits & explicits in MS text: [ 60 ant.; 58 mod.] tobies segons la Sº scriptura dormint li caygue de la femta | deles oronetes enlos vulls y perde la vista yaxis diu que la | oroneta quant los fills … per manament | de langel e aquesta lo pexer de rju que deuja far | […].
Note Obra en curs d'estudi.

Afegit al marge inferior del foli.

Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 12560
Location in volume ff. 59r-62v (fol. ant.)
ff. 57r-60v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11347
Aemilius Macer. Tractat de la virtut de les erbes (Part 4)
Language català
Date traduït 1491 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 59 ant.; 57 mod.] la virtut del fenoll
text: L4a virtut del fenoll se | seguex dien los metges | que es calt e sech begut ab vi … [ 64v ant.; 60v mod.] … qui | laporta per cami nos tanca tan|tost
Note Obra en curs d'estudi.

Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 12558
Location in volume ff. 64v-83 (fol. ant.)
ff. 60v-81 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5263
Joan Llopis. Sumari de medecines (Part 5)
Language català
Date escrit 1491 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 64v ant.; 60v mod.] Aygua de vida que lome | vell fa tornar ioue
text: A2yga de vida donant vi|da que lome vell fa tor|nar ioue la recepta dela qual se seguex | R. trementina vna liura … [ 83 ant.; 81 mod.] … E | apres fes meniarlos dits polls al | passient
Note Obra en curs d'estudi.
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 12563
Location in volume f. 85v (fol. ant.)
f. 83v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11363
Desconegut. Arribada a Europa l'any 1495 de la malaltia coneguda com a mal de sement (o de sant Ment)
Language català
Date escrit 1495 a quo
Incipits & explicits in MS text: [ 85v ant.; 83v mod.] Ihs | En lany MCCCC lxxxxv | comenca enmolts ports del | mon franca spanya ytalia e | sicilia vna malaltia quis | nomenaua lo mal de sent |ment que don vnes bubes per tota | la persona specialment en la cara | de tan grns com faues. ab tanta | dolor en los niruis que vltra | les bubes. los dauan gran pena | y dinse mal de sant ment. per que | en franca ya ahun sant nome|nat ment que qujs banyant en sa | font. guarja daquj ques lo nom | yes ma openjo que es hun mal | lo qual deu trames en terra per los | luxoriosos per que fa contigio [sic] | en lacte dela luxuria que los | homes los comensa al membre | apres comes lacte y dones publiques | rufians e semblants tots neson | plens e durali hun any […] | […]
Note Obra en curs d'estudi.

Transcrivim el text complet.
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 12564
Location in volume f. 86r (fol. ant.)
f. 84r (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11364
Desconegut. Recepta per a engüent i altres preparats per a curar el mal de sement (o de sant Ment)
Language català
Date escrit 1495 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 86r ant.; 84r mod.] La recepta per lenguent daquest mal | de sant ment
text: Primo rasjna de pi / blanquet … Vol lo regi|ment daquest mal banys e coses sustancio|ses (…) que molts per vntarse son morts largent vju es perill e | deles jndjes an portat vn fust que par sant als o dalactacio | dell guarjan molts
Note Obra en curs d'estudi.

Al verso d’aquest foli es copien altres prescripcions, en part il·legibles, que comencen: “La recepta de sor bene dits co pres | per a la mezellerja en la | primera specia […]”.

Record Status Created 2003-10-27
Updated 2018-06-12