Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2675
Authors Jaume I, Comte de Barcelona
Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó
Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó
Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó
Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Franqueses i privilegis de Mallorca
Date / Place promulgat Mallorca (regne) 1230
Language català
Text Type: Prosa, Col. d'ordenances
Note Franqueses i privilegis promulgats per Jaume I i els seus successors
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 18
ID no. of Witness 1 cnum 2885
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca de la Família Pueyo, 8 (BITECA manid 1234)
Copied Mallorca (illa / illes): Pere Torrella, Veguer de Ciutat de Mallorca, 1291
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] En nom de nostre Seyor Jhesu christ e de la Verge Sancta Maria mare sua. Aquest es lo libre de les franchees, e dels privilegis de Mayorches, e dels usatges de Barcelona. Lo qual en P. Torreela cavaler feu fer, com fo Veger a honor del Seyor Rey, e a ordenament de la Cort, en layn de nostre Seyor Jhesu Christ de M.CC.XC.I
tit.: Aquest es lo libre de les franchees quel Seyor en Jacme Rey darago dona a Mayorcha
intr.: Sapien tuit que Nos en Jacme per la gracia de Deu Rey darago … e aquels capitols qui ara qui enadim, a perpetual memoria de la cosa asi fem notar. La tenor de la carta damunt dita aytal es
pream.: En nom de Jhesu Christ. Manifesta cosa sia a tots axi presents com esdevenidors, que Nos En Jacme … leyes a cases e a naus e a altres leyms a fer, e a tots vostres usos; e puscats pescar en mar liurament, los estayns tan solament retinguts a Nos
tit.: De les possessions
dispositio: Les possessions, totes les quals en la ciutat, o el regne aurets … que tots e sengles qui daquela aygua usaran, o profit pendran daquela, en aqueles mescions e despeses lur part sien tenguts de pagar. Manans a batles, a veger, etc., que les dites coses fermes ayen, etc. Dada a Leyda XII dies dins mars alentrada, en layn de M.CC.LXXIIII
Note Recull d'uns quaranta documents (1230-1274); es tanca amb els senyal del rei i la relació de testimonis
ID no. of Witness 2 cnum 10503
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 173 (BITECA manid 2859)
Copied 1301 - 1399 (text principal)
1501 - 1699 (taula)
Location in witness f. 25v
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 25v] Ordjnacions e retencions fetes per lo senyor Rey en Jacme antich lo qual pres Mallorques e la tolch a moros quals es entre altres lo capitol seguent
text: Jtem lo senyor Rey en Jacme Rey darago se retench en la Ciutat totes les plaçes axj con es la quartael corral den Murrut quj solie esser escorxador de bestiar E la plaça del socarrador dels porchs. Jtem encare se retench totes les carreres dela cjutat e de fora fforns Aygues e moljns
Note al f. 25r-v text en llatí que esmenta un document de 1229, en lletra del s. XVI avançat. Aquesta ordinació pot formar part de la primera redacció de les franqueses
ID no. of Witness 3 cnum 2899
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 193 (BITECA manid 2388)
Copied Mallorca (illa / illes): 1301 - 1400
Location in witness ff. 1-4 + 12ra-40vb
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230
Incipit & Explicits índex: [ 1] Aquest es lo libre delez franqueses [sic] de malorqua en la primera carta del qual es lo prohemj En nom de … [ 4] … De confermacio deles asignascions deso quels partidors dels capdals edels altres quj foren ala preso dela terra feeren en la .lxiij carta en comte de
acc.: [ 12ra] En nom de deu nostre senyor ihesu christ. Comença lo libre dels franquees edels priuilegis de malorques
pream.: E8N nom de deu […] Cor la sauiea real se coue axi portar cura ala cosa poblica aensercar profits dels sotmeses … [ 12va] … segons que aquels fo coujnent en aquesta carta dejus declarat
tit.: Comensament deles franquees de malorques
intitulatio: S2apien tuyt que nos en jacme per la gracia de deu Rey darago … montpesler
intr.: auens entenens en nostra presencia la carta dels priujlegis deles franquees les quals a uosaltres amats e feels nostres unjuersals e sengles pobladors e abitadors dela ciutat e del regne demalorques sa enrera sots layn de nostre senyor M.cc.xxx kalendas marcij … [ 12vb] … assi fem notar la tenor dela di[ta] carta ytal es
tit.: Comensament deles franquees de malorques
text: E2n nom de nostre senyor ihesu christ manifest sia atots axi presents com esdehenjdors que nos en iacme per la gracia de deu Rey darago (…) montpestler ab la present poblica scriptura e per tots temps ualedora per nos e perlos nostres hereus … [ 40vb] … E con ara de present nos lo dit morabati o los dits .viij sol. sots la forma damunt dita poguessem rebre de gran especial ea grans
Condition incomplet
Note queda en l'aire. En l'explicit de la taula manca la indicació del foli, probablement perquè aquest text era al f. xlij, darrer esmentat. Als ff. 4v-10 calendari en llatí; al f. 10va-vb inicis dels quatre evangelis en llatí; al f. 11r-v juraments copiats amb lletra cursiva humanística de finals s. XV o XVI en català (constitueixen analítics independents). Aquest foli queda a la dreta (i fa parella a la vista) del que conté els 4 evangelis, segurament era obert així per emprar-lo en el jurament per la persona que el prenia
ID no. of Witness 4 cnum 2897
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 43 (BITECA manid 2386)
Copied Mallorca (regne): 1301 - 1400
Location in witness ff. a-f + 1-46v
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230
Incipit & Explicits text: [ a] […]es et daltres possessions les quals per el ha cens se tendran per lo cens qui degut li sera entro quel dit cens pagat li sera … [ 46v] … hon diu vestigijs in herendo. e enla .xiiija. hon diu en mutations. e enla .xxia. recla hon diu uobis
certificació: yo lorens plazensa escriua del dit seyor [sic] Rey en Sanxo e per auctoritat del public notari entots locs deles terres del seu senyoriu sotmezes del manament seu aquesta carta escriure fiu e acloy e sots senyale ab meu public acustumat Sey [signum] al
ID no. of Witness 5 cnum 2864
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 6 (BITECA manid 1281)
Copied 1331 ca. - 1360 ca. (GEM)
Location in witness ff. 12-54v ff. i-xlviiv
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230
Incipit & Explicits rubr.: [ 12] A2sso es carta deles franchees … en jacme Rey daragon donada e atorgada
índex: Deles possessions en .vj. cartes e .iii. capitols … [ 14v] … Dela ribera del moyl en .xl. cartes e .ciiij. capitols
text: [ 15] (…) pondre a alcu senyor ne a son lochtenent … [ 54v] … En layn de nostre senyor .Mcc.lxx quatre
Condition acèfal
ID no. of Witness 6 cnum 2855
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 1 (BITECA manid 1283)
Copied Romeu des Poal, 1334-10-10 - 1339 (f. 13 i GEM)
Location in witness ff. 206ra-384va
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230
Incipit & Explicits acc.: [ 206ra] E6N nom de nostre senyor deu (…) Comenssa el comessament de les rubriques de franqueses e priujletges per los molts alts princeps e senyors reys darago e de mallorques als habitadors del regne … en aquesta so es assaber manera
índex: T3Ranslat de la primera franquea … [ 220va] … al periatge fet entrel senyor rey els jurats en .clxij cartes
rubr.: [ 223ra] E5N nom de nostre senyor … En layn de la jncarnacio Mil CCC. xxxiij. Decimo kalendas october
text: C4or uici comu es … [ 384va] … en ues les negocis de la dita armada les quals coses a les dites franqueses o periatge sien uits contrastar
datatio: Dat fo a perpeya sots sagel nostre pendent .vii. idus de juyn en l'any de nostre senyor mil.ccc.xxi primer
ID no. of Witness 7 cnum 2894
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Còdexs Casa Reial, 8 (BITECA manid 1285)
Copied Ciutat de Mallorca: Bernat Blanquer para Jaume III, Rei de Mallorca, 1339 - 1340
Location in witness ff. 2-7 prel. + ii-cxlviiv
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230
Incipit & Explicits índex: [ 2 prel.] A2sso es la carta de les franchees de malorcha per lo molt alt senyor en .Jac. Rey darago donada e atorgada en compte de .ij. capitols … [ 7 prel.] … Dela carta de diffinicio dels fiyls e de les fiyles que fan als pares e a les mares
text: [ ii] […] e tota la yla que aqui poblets e habitets E dam uos cases e casals … [ cxlviiv] … per actoritat del senyor nostre Rey de maiorches molt alt en totes parts dela sua seyoria sotsmeses asso escriure fiu. Ab ras e ab esmenat. en la .ix.a linea. apud maio. e ab so breposat en la .xxij. linea .aut infra scriptorum. e ab ras eesmenat . en la .xxvj.a linya accep. et cum supraposito in .xxix.a linea ar. de turre canonico. et clausi notario publico. Signo
ID no. of Witness 8 cnum 2868
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 8 (BITECA manid 2297)
Copied 1341 ca. - 1450 ca.
Location in witness ff. 3-43v ff. 3-5 + i-xxxviiv
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230
Incipit & Explicits tit.: [ 3] A2sso es la carta de les franquees de malorques per lo molt alt senyor en jacme, rey darago donada e atorgada en .iiij. cartes e en compte de .ij. capitols
índex: Deles possessions … [ 5v] … Carta de leuda que feu namalrich denarbona al rey de malorques en .xxxvj. cartes e en cxvij capitols
colofó: Hoc opus est scriptum nomen christi sit benedictum. Amen. Manus scriptoris careat grauitate doloris Amen
rubr.: [ 7] E2N nom del omnjpotent deu. Aquesta es la primera franquea que fo donada per lo molt alt senyor en Jacme per la gracia de deu rey Darago … als pobladors de Malorques ans que la yla fos del tot guanyada e conquesta per lo senyor rey predit
text: S6Apien tuyt que dauant presencia de nos .a. sa font batle de Malorques pel senyor en carros tenent les ueus en lo regne de malorques … [ 43v] … per nom de tots les sues gens demanant e reebent
datatio: E a aquesta present publica carta lo seu segel pendent posa fet es asso en la cambra reyal del castel de perpiya del senyor nostre rey damunt dit .ij. kalendas Junij. Anno dominj Mo. ccco. .iiij. presents testimonjs lo noble baro en .P. de fonolet … gauberti de gruxa
certificació: E mj lorens plasensa scriua publich notari creat per auctoritat del senyor rey dit nostre rey en totes ters ala senyoria sotsmeses qui ales dites coses fuy e per manament del dit senyor nostre rey. E del dir noble namalrich vescomte denarbona totes aquestes coses damunt dites escrisch e en aquesta publica form amjs ab ras e esmenat en la .xvija. linea suo ea cloy … e senyale ab mon publich e acustumat Sey ✠ nal
ID no. of Witness 9 cnum 2891
City, library, collection & call number Perelada: Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada, 091 Pri (BITECA manid 2385)
Copied Ciutat de Mallorca [?]: para Pollença: Batlle reial [?] (GEM), 1351 - 1400 (cos del volum)
1401 - 1600 (addicions posteriors)
Location in witness ff. i prel. + i-xxiiv
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230
Incipit & Explicits calendari: [ i prel.] Jn mense autem aprilis colantur festa sequencia et non alia … [ iv prel.] … Siluestrj et Columbe 31
intitulatio: [ i] S3apien tuyt Que nos en Jacme per la gracia de deu Rey darago … Senyor de Montpesler
pream.: Auens e tenents en nostra presencia la carta dels priuilegis e deles franquees les quals auos amats nostres e feels vniuerses e sengles pobladors e habitadors dela Ciutat e del Regne de Mallorcha … e aquells capitols que ara aqui enadim aperpetual memoria dela coza [sic] açi fem notar / la tenor dela carta demunt dita aytal es
intr.: .j. [al marge] E2n nom de jhesu christ Manifesta coza [sic] sia atots axi presents com esdeuenidors Que Nos en Jacme per la gracia de deu Rey darago (…) senyor de Montpesler ab aquesta present publica scriptura per tots \temps/ valedora … [ iv] … e puschats peschar en mar liurament los estanys tant solament retenguts anos
tit.: Deles possessions
text: .ij. L3es posessions totes les quals en la Ciutat o el Regna haurets … [ iiiiv] … axi com afaels prohomens nostres e leyals / dada fo la carta a Mallorcha kalendes de Marts en lany de nostra senyor de M.cc.xxx
tit.: Aquests son los capitols que ara anadjm [sic] de gracia de nou de posessions
text: H2onors e possessions a uos segons que es contengut … [ v] … e per totes atuyt sens corrumpiment obseruar Enos demunt dit jnfant en .P. hereu de Catalunya juram per deu e per los .iiij. sants euangelis de deu de nos tocats les demunt dites cozes [sic] e sengles atendra fermament e complir dada a Alcanis vj jdus de febrer en lany de M cc lvj
tit.: De confermament de franqueses
text: M2anifesta coza [sic] sia atuyt presents e esdeuenidros Que nos en Jacme per la gracia de deu Rey darago (…) senyor de Montpesler Attenents esser deguda coza [sic] e digna e justa que tots los habitadors dela Ciutat de Mallorques e dela jsla della … [ vv] … fassen per tots temps obseruar e que contra noy venguen ne negun noy lexen venjr contra sis fien de nostra gracia e amor Dada aleyda .x. dies ala exida de Marts en lany de M cc xxxij
tit.: [ vj] De .vj. jurats
text: [s]2apian tuyt que nos en Jacme per la gracia de deu Rey darago (…) e senyor de Montpesler per nos e per los nostres atorgam a vos tots \vniverses/ e sengles prohomens e ala vniuersitat de Mallorcha presents e esdeuenidors per tots temps. Que lega auos hauer per tots temps .vj. jurats habitadors empero dela Ciutat de Mallorcha e del Regne … [ xxiiv] … venjr contra per nuyla manera. Dada aleyda xij dies dins Marts alentrada e en lany de M cclxxiiij
Note moltes disposicions duen la data de confirmació i algunes duen un comentari més breu, indicatiu de la matèria, transcrit al marge en llatí
ID no. of Witness 10 cnum 2812
City, library, collection & call number Bunyola: Biblioteca Família Zaforteza, Còdex Burgues-Zaforteza (BITECA manid 2361)
Copied 1391 - 1400 (primera part)
1351 - 1650 ca. (documents afegits la major part als ss. XIV-XV)
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230
Incipit & Explicits rubr.: En nom de nre. Seyor Jhu Xpist e de la Verge (…) Aquest es lo libre de les franchees, e dels privilegis de Mayorches, e dels usatges de Barcelona. Lo qual en P. Torreela cavaler feu fer, com fo veger a honor del Seyor Rey, e a ordenament de la Cort, en layn de nre. Seyor Jhu Xpist de M.CC.XC.I
rubr.: Aquest es lo libre de les franchees quel Seyor en Jacme Rey darago dona a Mayorcha
text: Sapien tuit que Nos en Jacme per la gracia de Deu Rey darago … Episcopus Ilerdae, qui in obsidione praedicta pallium primo suscepit, et celebravit ibidem primo
References Vist per: Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 22:285-327 , n. ed. parcial
ID no. of Witness 11 cnum 2900
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 90 B (BITECA manid 2389)
Copied 1391 - 1450 ca.
Location in witness ff. 76v-78
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230
Incipit & Explicits intitulatio: [ 76v] [S]Apien tuyt que nos en Jacme per la gracia de deu Rey de Mallorches … de montpelier
intr.: a gran supplicacio e requesta den fferrando Rodriguis … [ 77] … per nom dela vnjuersitat dela Ciutat e dela ylla de Mallorcha e per tots temps
dispositio: stablim que stimacio de morabatins de masmudines e de basans que es contenguda en cartes tro ara fetes … [ 78] … en testimoni dela qual cosa aquesta present carta ab segel nostre pendent fem sagalar [sic]
datatio: ffet es asso xo kalendas aprilis anno domini Mo ccco
conf.: Senyal ✠ de Jacme per la gracia de deu Rey de Mallorcha … qui aquestos [sic] coses loam e affarmam
testimonis: Testimoni daquesta cosa son lo Noble en Ramonet … P. de caules scriua
certificació: Sen ✠ yal den Michel rotlan notari publich … esmanades en la xija linya hon diu Maioricarum [?]
Note rúbrica afegida amb posterioritat “Concessio feta per lo rey en Jacme al regne de Mallorques… E ques pusquen pagar en altre moneda”
ID no. of Witness 12 cnum 2859
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 5 (BITECA manid 1287)
Copied 1391 ca. - 1450 ca. (catàleg)
Location in witness ff. 2-7 + 10-64v ff. 1-7 + i-lvv
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230
Incipit & Explicits índex: [ 1] A2sso es la carta deles franchees de mallorcha per lo molt alt senyor en Jacme … [ 7] … de lur consell aquells conselers que hauran elets al comensamennt del any en cclx. cartes del present libre
rubr.: [ 10] En nom del omnipotent deu. aquesta es la primera franquea que fo donada per lo molt alt seynor en Jacme … als pobladors de Malorques ans que la yla fos del tot guaanyada
intr.: S9apien tuit que denant presencia de nos … [ 15v] … ab sobre posat en la linea de ehuytena
tit.: Aquesta es la primera franquea … nouelament en aquela enadides
text: S5apien tuit que nos en Jacme … [ 64v] … segons que dit es elegerets. Dada a barcelona .iij. mensis augusti Anno dominj M.cc.lxx quarto
Note La darrera rúbrica de l'índex fou afegida per una mà un xic posterior. Segueix un document en llatí al f. 65 de mà posterior
ID no. of Witness 13 cnum 2901
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 90 A (BITECA manid 2390)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 1-24v
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] En nom de deu comenssa lo libre de les franqueses e dels priuilegis de Mallorches
text: [..]2ter Regia[.] soler[..] rei publice cur[.]a gerere et subjectorum comod[…] [..]uestigare ut Regnj sui vtilitas jncorrupta persistat et singulorum statum … [ 18v] … ferit a clausit loco die anno prefixis
rubr.: Que deu hom donar per morabati per masmudina e per besant
intitulatio: [S]apien tuyt que nos en Jacme per la gracia de deu Rey de Mallorques comte de Rosseylo … e senyor de Montpepler [sic]
text: A gran suplicacio jnstancia e requesta den ferrando Rodrigues cauayler (…) [f. 19] de la Ciutat dela yla de Mallorques per nom dela vniuersitat de la Ciutat e dela yla de Mallorcha E per tostemps establjm que estimacio de Morabatins de Masmudines e de besants que es contenguda en cartes tro ara fetes ço es saber … [ 24v] … aquestes totes coses damunt dites escrites e en aquesta publica forma mits e acloy sots signe al meu acustumat e publich senyal
Note el text llatí acaba al f. 18v i a partir d'aquí comença el català. Les rúbriques del text llatí estan escrites en català. Una nota al marge escrita a llapis diu: “Falta un poco en Cód. 90-A que está en B Cód. 90-B”. Continua en llatí fins al f. 26
ID no. of Witness 14 cnum 2831
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 3 (BITECA manid 2368)
Copied 1401 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 41-168
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230
Incipit & Explicits text: [ 41] nostre an comprades e tenen en tot como e en tot uaynage dela ciutat damunt dita … [ 166] … aytanbe fermar e jurar als prohomens dela Ciutat de barchinona de valentia e de leyda o aytanbe als nobles dela terra nostra
datatio: Datum a valentia .xvj. kalendas octobrjs Anno dominj M. CC. lxxxvj.
auten.: Senyal den amffos per la gracia de deu Rey darago … e Comte de barchinona
certificació: [ 166v] s ✠ al den P. fferrandis … [ 167] … e fermam el sagell nostre proprj posar manam
testimonis: Testimonjs son jnffant en P. ffrare del senyor Rey … sans dantilo
certificació: Senyal den Miquel violera notari publich … [ 167v] … e jurant el sagell proprj posant
Note comença en l'aire. Al f. 40v, abans de començar el text, anotació antiga amb títol posterior: “De corer la vila | Franquesa es en lo libre den pere de sant pere per lo qual es dispossat que alguna persona franqua dela Ciutat de Mallorques no puxa correr lo viso en cartes cxxxxv”. Segueix una anotació més moderna sobre el lloc on es troba el text
ID no. of Witness 15 cnum 12417
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, c.II.7 (BITECA manid 1130)
Copied Barcelona: 1433 a quo - 1475 (per als textos catalans)
1301 - 1400 (Zarco Cuevas per al volum)
Location in witness ff. 45-123v ff. i-lxxvijv
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230 1230-1339 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ 45] Rex Jacobus primus de franquitudine maioricarum uniuersitati Ciuium Barchinone concessa
intitulatio: [m]4Anifestam sic omnibus quod nos Jacobus dei gratia Rex Aragonum et regni maioricarum … et dominus Montispessulani
intr.: Atendentes multa seruicia … remedio jncucrisse
datatio: Datum in Ciuitate maioricarum .iiij. idibus Januarij Anno domini M.CC.º xxxº
subscr.: Signum […] Jacobi dei gratia Regis Aragonum et regni maioricarum Comitis Barchinone et dominj montispessulanj
testimonis: [ 45v] Huius rei testes sunt … Garcia periç de muntcad
subscr.: Si[…]num Guilermi scribe … hanc cartam scripsit loco die et anno prefixis
tit.: De franquitudine leude totius terre domini Regis ciuibus Barchinone concessa
text: [i]N nomine domini nostri ihesu christi pateat uniuersis … remedio se nouerir jncursurum
datatio: Datum apud Barchinoni pridie idus Aprilis. Anno domini M. cc.xxxº. secundo … [ 123v] … sibi comissa predicta stuatuta seruent et faciant
Note disposicions des de 1230 a 1339 en llatí i català; donem entrades independents a aquelles que duen el text en català
ID no. of Witness 16 cnum 2903
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 9 (BITECA manid 2383)
Copied Ciutat de Mallorca: Joan Abelló, 1513 - 1515
Location in witness iii-clxxiiij
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230
Incipit & Explicits rubr.: [ iii] Libre vulgarment dit del honorable mossen Johan Abello [ vv]
intr.: Confirmatio deles donations he assignations fetes per lo Noble en Nonosan. En cartes .j. … [ clxxiiij] … y jurament dels bolladors
tit.: [ xiv] Capitulatio feta entre les ciutats de Mallorques y de Valentia sobre los porments que per aquelles se prenen [ xvi]
text: N3os infans Johannes Serenissimi damni … pendenti juissinus con muvijri. Datum Ualentia Uicesima secula die junij anno anatiuitate dominj Millesimo 2re centesimo septuagesimo Quarto.
tit.: [ xvi] Concordia feta entre lo senyor Rey e los jurats de mallorques sobre lo dret que han pagar les Nauilis qui van en alexandria [ xxii]
text: I4n nomine dominj pateat uniuersis presentibus et puturis … datum et actum barchinone quinta deciam die junij anno anatus domini Millesimo CCCLXXX Requigem deim domini regis XL quinto
auten.: Signum petri dei gratia … dictam et firma ditti petri de gallinariis hec
text: [ xxi] privilegi contenent molts caps [ xxviij]
text: [ xxviiij] Lo regiment de prachmatica de mossen huc de anglasola [ xlv]
Condition incomplet
Note inclou part dels documents
ID no. of Witness 17 cnum 10219
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 180 (BITECA manid 2861)
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1699
Location in witness f. 124r-v
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230
Incipit & Explicits rubr.: [ 124] Confirmatio dela Carta delas franquesas las quales en Jaume Rey de Arago als prohomens de mallorca
intitulatio: Sapien tuyts que nos en Jaume perla gratia de deu Rey de Arago … e senyor de monpaller
intr.: hauent e tenent en nostra [?] presencia [?] La carta dels priuilegis o de[les] franquesas les quals anos amats e faels … [ 124v] … asi fem notar la tenor dela Carta demunt dita aytal es
dispositio: En nom de Jesuchrist manifesta cosa sie asi presents com esdeuenidors que nos en Jaume per la gracia de deu Rey de arago e dels lochs demunt dits ab aquesta present publica scriptura per tostemps valerora … e puscan pescar enmar franchament los stanys tansolament retenguts a nos
ID no. of Witness 18 cnum 12196
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 182 (BITECA manid 2862)
Copied Mallorca (illa / illes): 1622-04-28 (f. 1v)
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230
Record Status Created 1992-06-16
Updated 2013-12-18