Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2673
Name Isabel Suaris, noble
Sex D
Milestones Naixement València
Associated Persons corresponsal de/d': Bernat Fenollar (Mossèn), Prevere
altre: Simó Pastor, poeta
Affiliation noble
fe catòlica romana
Author of texid 5411 Isabel Suaris, Esperiença m’afferma en lo Juhí meu
Other Associations with Works texid 3593 Bernat Fenollar, Prevere, Lo suar guarex la febra, escrit 1458 - 1511
texid 3390 Simó Pastor, Seguí, seguí aventures gentils!, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
References (most recent first) Tractat a Wikimedia Foundation (2012-), , n. Q20003266
Tractat a Hauf (1997), “La Scala de Contemplació de Fra Antoni Canals i el De XV gradibus contemplationis o Viridiarium Ecclesiae”, Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura. Revista de Recerca Humanística i Científica = Lo gentil estil fa pus clara la sentència. De literatura i cultura a la València medieval
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q20003266 vist 2023-09-19
Record Status Created 1997-08-26
Updated 2023-09-19