Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2673
City and Library Firenze Biblioteca Nazionale Centrale
Collection: Call number Palat. 1052 | Antic Olim. Museo di Fisica e Storia Naturale di Firenze
Copied Firenze [?]: 1391 [?] - 1400 [?]

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 21 (= III + 1-15 + III)
Collation 18/7
Page Layout 20 línies (f. 14)
Size pàgina 197 × 147 mm (f. 1)
caixa 163 × 120 mm (f. 14)
Hand gòtica cursiva
Watermark altres paper gruixut de mala qualitat sense filigranes
Pictorial elements Calderons sense cap mena de decoració; en els textos en vers un calderó de la mateixa tinta obre cada paràgraf amb una nova cobla
Other features Reclams: no en té
Signatures: no en té
Pautat: sense cap mena de justificació o pauta traçada, pel que fa a donar unes dimensions de caixa considerem escrita la primera línia
Perforacions: sense perforacions visibles
Condition manca el penúltim full del plec, exemplar deteriorat i restaurat, amb els angles dels folis finals trencats amb pèrdua de text que també manca per la corrosió de la tinta; foliació antiga, de la biblioteca, feta a llapis a l'angle superior extern. Els fulls de guarda anteriors i posteriors són de paper modern
Binding moderna, en pergamí clar sobre cartró, com d'altres de la mateixa biblioteca
Previous owners (oldest first) Firenze: Museo di Fisica e Storia Naturale 135; 524 (les xifres del que podrien ésser antigues signatures, estan anotades al f. 1)
References (most recent first) Descrit per: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 36-8
Tractat a: Avenoza (2006), “Poemes catalanooccitans del s. XIV en un manuscrit florentí. Edició i estudi de Na dolça…, primer del recull”, Trobadors a la Península Ibèrica
Facsímil: Reproducció parcial (CD) dels manuscrits de Firenze, la Seu d'Urgell i Philadelphia (2006)
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Tractat a: Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 120
Tractat a: Cacho (2001), Manuscritos hispánicos en las bibliotecas de Florencia. Descripción e inventario 1:193
Tractat a: Huguet-Termes et al. (1994), “Estudi del manuscrit català del segle XIV procedent del Museu de Fisica e Storia Naturale di Firenze”, Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència
Tractat a: Ramello (1994), “Una raccolta di ricette in antica lingua catalana (codice palatino 1052 della Biblioteca Nazionale di Firenze)”, Quaderni di Filologia Romanza 100-01
Descrit per: Rambaldi et al. (1950-67), Indici e cataloghi IV. I manoscritti Palatini della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (Mss. 1007-1197) 61-62
Note encartats al final del volum hi ha dos fulls de pergamí plegats, sense relligar; el primer conté un text sobre la Verge Maria al recto i al verso una recepta en llatí que sembla haver estat tractada amb reactius, car el text té un color i aparença estranys; l'altre està molt fet malbé, i és un document notarial del 1330 sobre bens de Sasser confirmats per Alfons IV d'Aragó. Al peu del llom hi ha enganxada una etiqueta amb la signatura actual del volum. Exemplar sense cap senyal de posseïdor ni notes de lectura, però amb alguns afegits una mica posteriors a la còpia, com és el cas de títols en llatí per a algunes receptes

Internal Description
Number of texts in volume: 16
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 6699
Location in volume ff. 1-4
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5257
Desconegut. Receptari florentí
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 1] […] menta saluatge calent sia [apar]ellat en la orella vn poch e tost sera gua[rida] … [ 4] … colats ho e posats ho el sol e sech quen faces trocices
Note la primera recepta és per al mal d'orella, com també la segona “A s[…] dorella fulla de s[.]speguer pica en morter (…) e aço en la orella destilla”, segueix “Qui no pot pixar fulla de saluia bulla en vin (…) e sempre pixara”, “[…] tota carn morta valet vnguent vingrec (..) conferre consuer” [?], f. 1r-v “Vnguent ad plagas (…) duricides soluit doɫ conpescit” (en català i llatí); f. 2 “A fistola R. mel e vinagre (…) e fen cala e posala entro al fons”, “Contra tersana donalj canina (…) val contra quartana”, “Contra febram tercianam. A terciana. R. such de plantatge (…) contingues que sia passada”, f. 2r-v “Cura de laguanya apres la sanenia (…) aço es delaygua creada de sanch”, f. 2v “Item en lo començament dela laganya fe aquest alcofoll (…) colao e mitne en luyll”, ff. 2v-3 “Ad dolorem et ruborem occulorum. Jtem mugol dou e oli rosat (…) cor fa dormir esosar”, f. 3 “Item en la quarta uols metre vermell dou e safra e aloe”, “Empastre ales macules (…) e coses semblans”, “De agua. Medicina bona alcomançamen de laygua (…) mit en luyll mati e vespre”, “Poluora aconseruar bellea de dens en sa uirtut. Poluora de dens. R. cinamomj. gariofili (…) .j. poch dalum de ploma” (en llatí i català), f. 3v “Enguent de naffres de Maestre Anselm de Genoua”, “De lauadura de dones. Item luerts bullits en oli (…) mesa sobre les escrofules que les desfa”, ff. 3v-4 “Acremadura de foch (…) lo posaras en fulles de plantatge”, f. 4 “Atot mal de ronyons. R. espigol feta poluora (…) seca damunt e liga”, “Contra tinya. Sal taratarj (…) que sia disolt”, “A fer carminj (..) e sech quen faces trocices”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7381
Location in volume f. 3v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2748
Anselm de Gènova. Recepta d'ungüent
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 3v] Enguent de nafres de Maestre Anselm de Genoua
text: R. goma … e .j. poch de grex de boch
Note recepta inclosa entre les del grup abans esmentat
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7367
Location in volume ff. 4v-6v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2019
Desconegut. Receptari florentí. Receptes alquímiques i per fer pigments
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 4v] Los peses de abensina .ij. Q O. I. S.j.Co.
text: R. dela pera ab tota la sua sanch libres .iij. sia tallada ab tesores … [ 6v] … e dissol e congela .j. pes sobre .C.
Associated Persons Atribució autoria: Avicenna, metge (980 ca. - 1037) [?] ( (el primer text a la rúbrica))
Autor (var.): Abensina
Note la primera recepta (o grup de receptes) acaba al f. 5v: “e gitala sobre mil de luna e sera bon sol”; segueix als ff. 5v-6 “R. ferurret [?] (…) ab coses que fan fondre e es fet”, f. 6 “A fer sol .R. .i.a part de sol e .ij. de luna (..) de fina luna sera fin sol”, “Atzur. R. .i. unça de cals (…) .j. poch de batam”, f. 6v “Fet lo vermello (…) e dissol e congela .j. pes sobre .C.”
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7368
Location in volume ff. 6v-7
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5257
Desconegut. Receptari florentí
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 6v] Contra tinya. R. oli de dalfi … [ 7] … e mit ten en laboca e dauayll la lengua amati e auespre
Note la primera recepta acaba “ e .j. gra o .ij. daylls daço fets empastre e beuratge” i duu anotacions interliniades que indiquen d'altres aplicacions o variacions del preparat; segueixen f. 7 “Contra tinya (…) lo cap ne sia tots dies vntat probatum est”, “Amal de ronyons lectuari (…) e e vsan mati e sero [sic] ab ujn”, “Atota tos R. (…) es bo a tota tos”, “Contra bosium .R. os de sipia (…) en laboca e dauayll la lengua amati e auespre”
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 7369
Location in volume ff. 7v-8
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2019
Desconegut. Receptari florentí. Receptes alquímiques i per fer pigments
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 7v] R. limadura ♀ (= bronze) e en .j. morter metets … [ 8] … daquesta aygua en biu los esperits cor retelos per tots temps los fa sofferir foch
Note dues receptes, la primera acaba al f. 8 “e aurets ferre clar semblant dargent” i la segona comença dient “Aygua de cabells dome blanc”
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 7370
Location in volume ff. 8-9v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5257
Desconegut. Receptari florentí
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 8] Aquest empastre conforta luyll e asuauega la dolor con es per feridura
text: R. fulles de [f. 8v] roses e sandol blanc … [ 9v] … sia confit ab vinagre e fen trosises
Note tres receptes, la primera acaba al f. 8v “e bullo ab uin blanch e damunt ho posa”, segueix als ff. 8v-9 “En los labis e en la boca diuerses son les passions (…) e puys lo cura est. san sia”, f. 9v “Trosises valens atotes forts malalties (…) sia confit ab vinagre e fen trosises”
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 7371
Location in volume f. 9v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5289
Desconegut. Recepta per fer piment
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 9v] A fer piment .j. quarter
text: R. j. quart de bon uj uermell menys daygua … e sia tot mes enla pimentera e la pimentera sia tancada be
Associated MSS/editions manid 1582 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 191. 1361 - 1400. Desconegut, Recepta: noble piment als nafrats, compilat 1400 - 1500.
Note aquesta preparació i les indicacions de virtuts de plantes que segueixen després de la recepta per fer aigua són molt similars a les contingudes a un ms. de Vic, de la mateixa època
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 7372
Location in volume f. 10
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5257
Desconegut. Receptari florentí
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 10] S2i uols fer aygua qui es bona anedejar los canons del leu e del fetge e disolre la postema daquells … E sin voleu fer molta desta aygua doblats totes les coses axi com diu malla sya diner
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 7373
Location in volume f. 10v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5290
Desconegut. Virtuts del fonoll
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 10v] Ffenol es herba de calda natura fonoll si es cuyt ab uj es encontra a tots los morsos verinosos … e alciu la dolor del lats
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 7374
Location in volume ff. 10v-11
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5291
Desconegut. Virtuts de la berbena i d'altres herbes
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 10v] Berbena sies beguda ab uj alciu los morsos verinosos … [ 11] … aquesta erba si es fresca
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 7375
Location in volume f. 11r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5257
Desconegut. Receptari florentí
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 11] A melsa jnflada
text: R. vna menada de Rail de panisal … [ 11v] … e posta lempastre sobre melsa jnflada
Note diverssos preparats pe a la mateixa malaltia. Segueixen, en llatí, unes Orationes defunctorum als ff. 11v-12v i en aquest darrer foli, en un espai que va quedar en blanc, es va trascriure en llatí una altra recepta al peu del f. 12v (però que acaba al peu del foli següent, aprofitant un altre espai en blanc): “Vnguentum ad splonem”; al f. 13 trobem una exposició del Pare nostre en llatí
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 7376
Location in volume ff. 13v-14v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5292
Desconegut. Dejuni de quinze divendres
Language català
Date escrit 1350 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 13v] [E]n lany son .xij. diuendres que hom deu deiunar en pa e en aygua en los quals no menuch hom entro ab les esteles axi confeeren los .xij. apostols
text: Lo primer diuendres de març … Lo .xij.e es enans de Nadal
tit.: Encara son .iiij.e [sic] diuendres que hom deu deiunar en pa e en aygua mentre que es viu axi com feeren los .xij.e apostols. Axi que cascun diuendres hom faga del seu xije almoy-nes [f. 14] a honor dels .xij.e apostols e specialment ha honor de deu e de Madona sancta Maria e de sent Pere
text: Lo primer diuendres es ala entrada de juny … Lo terz es ala entrada de setembre. E sapia per cert que qui aquests .xv. diuendres en pa e en aygua deiunara (…) E puys metranla en parays on haura goig sens fi
colofó: Com los deiunis sien cumplits fet dir vnaa [sic] Missa en laltar de sent .P. … [ 14v] … e saluament dels Morts feels christians e vius amen e de mj qui escrit ho he
References (most recent first) Editat a: Martínez Romero (2011), “Tradició catalana medieval del 'Duodecim diebus ueneris' atribuït a Climent de Roma. Contribució a l'estudi de les traduccions quotidianes d'obres religioses breus”, Anuario de Estudios Medievales 304-5
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 7377
Location in volume f. 14v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5257
Desconegut. Receptari florentí
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 14v] Si vols fer aygua qui aclarex molt los vls e fa prima vista se fa axi
text: Prin fenoll e barbena … e Ruda e fe aigua
Note recepta molt breu
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 7378
Location in volume f. 14v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5293
Desconegut. Na dolça res, be m'es greu
Language català
Date escrit 1310 [?] - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 14v] Na dolça re bemes greu … que heu mi seray en breu
Poetic Form balada
Poetic Stanza 1 x 2, 6 x 6, 1 x 3
Language of witness català provençalitzat
Note la repetició del refrany al final de les cobles s'assenyala arreu, llevat de al final de la darrera, car fou afegit un cop acabada la còpia i en aquell punt no roman espai suficient al final de la línia per fer-ne encabir els mots; per això mateix, perquè és un afegit, també consta al final dels versos del refrany inicial, que no han de dur-lo. El vers 29 està interliniat; text amb alguna esmena del copista
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 7379
Location in volume f. 15
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5294
Desconegut. Bon esforç mal astre venç
Language català
Date escrit 1310 [?] - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 15] Bon esforç mal astre venç … vell sen Johan resplandents
Poetic Form dansa
Poetic Stanza 1 x 3, 3 x 9, 1 x 3
Language of witness català provençalitzat
Note text amb algunes esmenes
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 7380
Location in volume f. 15v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5295
Desconegut. […] domna de bon ayre
Language català
Date escrit 1310 [?] - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 15v] […] domna de bon ayre … del llibre mi pot hom rayre
Poetic Stanza 1 x 3, 3 x 7, 1 x 3
Language of witness català provençalitzat
Note algunes esmenes fetes amb tinta, com al poema anterior, d'altres fetes per raspadura
Record Status Created 2003-10-27
Updated 2014-01-05