Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2671
City and Library Igualada Arxiu Comarcal de l'Anoia
Collection: Call number Arxiu Parroquial d'Igualada: Cx 53, lligall sense numerar
Title of volume Receptari d’Igualada ( edició en curs)
Letouari cordial ( f. 29r, tot i que és el nom d'una obra, no el del volum)
Copied Igualada [?]: para Josep Castell ? (nota al f. 30r), 1341 [?] - 1360 [?]

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 1-41
Collation 1-22 3a 13/6t6 3bt1/2 3c5/3t1
Page Layout 2 columnes (ff. 1r, 18r-v, 22r, 24v, 30r-v)
3 columnes (31r-33v)
1 columnes (resta del volum)
23 línies (f. 1r)
25 línies (f. 18ra)
35 línies (f. 15r)
Size pàgina 210 × 140 mm (f. 1r)
pàgina 210 × 145 mm (f. 18r)
pàgina 206 × 144 mm (f. 15r)
caixa 190 × 130 mm (f. 1r)
caixa 192 × 130 mm (f. 18r)
caixa 180 × 130 mm (f. 15r)
columna 180 × 60/56 mm (f. 18r)
intercolumni 180 × 17 mm (f. 18r)
Hand cursiva diverses mans de mitjans del s. XIV
Watermark altres motiu sense identificar (ff. 1-2)
cercle cercles amb creu (ff. 10, 11, 13, 21-23, 25-26, 34, 36)
cap de brau (ff. 18-19)
Pictorial elements Calderons en vermell o alternant vermell amb blau (que ara es veu verd) (ff. 14v, 9v-12r)
Altres: text copiat en blau (que ara és verd) (f. 1 i 2)
Altres: text copiat en vermell (f. 2)
Il·lustració dibuix maldestre en vemell i blau (que ara es veu verd) i en el color de la tinta del text (f. 4)
Altres: sense decoració (la major part del volum)
Tocs de color vermell en algunes lletres o envoltant alguna palabra
Other features Pautat: no en té, llevat dels ff. 15-16 on hi una una mena de justificació que s'allunya de l'ús professional; al f. 15 es veu una punta seca, marcada seguint les perforacions, que al verso, com que no es veia s'ha resseguit am punta de plom
Justificació: cf. Derolez 13, però amb columneta suplementària a l'esquerra i sense línia vertical a la dreta
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: als quatre angles de la caixa i als dels límits inferiors de la columna suplementària de l'esquerra, només visibles als ff. 15-16; són perforacions menudes, fetes amb un punxó
Reclams: no en té
Signatures: no en té
Condition Marges molt desgastats i trencats, afectat per humitats i brutícia, alguns folis estan molt tous i la tinta està afectada i hi ha problemes amb la lectura. El volum té una foliació moderna feta a llapis, sense errades en xifres aràbigues, situada al marge superior extern, sense restes de la foliació antiga. Són en blanc els ff. 2v i 20v
Binding No en té, es conserva a l’arxiu coberta amb paper lliure d’àcid i unes tapes de cartó i cinta
Previous owners (oldest first) Josep Castell (Floruit documentat Igualada 1340 - 1360)
Arxiu parroquial d'Igualada
References (most recent first) Descrit per: Junyent Molins et al. (2013), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Tractat a: Cifuentes i Comamala (2011-13), “La bibliografia mèdica catalana d'Arnau de Vilanova: estat de la qüestió i nous textos (amb una nota sobre la difusió a Catalunya d'una Vida d'Arnau)”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Tractat a: Vives i Sabaté (1998), “Un receptari del segle XIV a l'Arxiu Comarcal d'Igualada”, Història de les ciències de la salut a l'Anoia
Tractat a: Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 117
Note Esmentat per Cifuentes (2002) sense indicar-ne la ubicació. El Josep Castell que signa la nota del f. 30 podria ser un dels copistes del manuscrit.

El volum està format per dues unitats codicològiques, la primera de les quals correspondria als quaderns: 1, 2, 3a, 3b (relligat al’interior de 3a), i la segona al quadern 3c que es va relligar a l’interior del plec 3a. El plec 3b va tenir existència autònoma plegat en tres parts, cosa que es pot comprovar per la marca horitzontal dels plecs visible al f. 20v.

No es coneixen els antics posseïdors del volum, però Josep Castell (f. 30) podria haver estat un dels seus primers propietaris.

Contingut del volum en curs d'estudi. Tots els textos estan en procés d'estudi, de manera que les transcripcions que s'ofereixen són provisionals.


Internal Description
Number of texts in volume: 37
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 6881
Location in volume ff. 1-41
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5253
Pere Castell. Receptari d'Igualada
Language català
Date escrit 1340 - 1360
Incipits & explicits in MS text: [ f. 1] A dona quis vula minuar les mameles Prin de bou fresch sino es fresch … [ f. 41r] … diuerses viandes […] menjar.
Note no es tracta d’una obra unitària sinó d’un recull heterogeni de receptes mèdiques, prescripcions supersticioses i conjurs en llatí i català, dins del qual hi ha una recepta atribuïda a Arnau de Vilanova. Donem l’explicit al f. 41r car el verso es troba en molt mal estat.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12381
Location in volume f. 1
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2263
Desconegut. Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Bona quis vulla minuar les mameles
text I: prin […] de bou fresch sino es fesch … demunt dites per .iij. dies
rubr.: Ahom que no por jaure ab fenbra
text II: begua suchs de […] [?] i vs deles fule e jauray
rubr.: Afenbra que perda lalet
text III: pren rel de falicis … e auran asats
rubr.: Siuols auer fenbra
text IV: fqiz [?] scu [?] e aquests caractes … s::n l:sc rochas
Note quatre receptes en català sobre malalties de les dones i una en llatí “ad menstrua prouocanda”. El darrer escrit en català té algunes vocals substituïdes per “:”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 12382
Location in volume f. 1v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2263
Desconegut. Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1v] Manera en que se fa sucre violat emaula
text: prin sucre de pa encaula e mjt la coure e si fa aclarificar … e fas en aquesta maner sucre rosat en caula o en bacons. [?]
Note va precedida d’una recepta en llatí i seguida per altres dues en la mateixa llengua
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 12383
Location in volume f. 2
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2263
Desconegut. Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipits & explicits in MS text: [ 2] Si uols fer per cassa [?] que no ayes ruges en la cara … mercatorj ville aquelate
Note recepta escrita en tinta vermella, comença en català i continua en llatí; va seguida per una altra recepta en llatí copiada en vermell i blau (avui aquest degradat a color verd). El verso és en blanc i al f. 3 es transcriuen un unguentum i tres experimenta en llatí
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 12384
Location in volume f. 3v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2263
Desconegut. Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 3v] Olj de Rayins de vols
text: Prin les Rayons dels euols fem oli amanera que fa olj de lor … o de qual que loch hon es prouat
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 12385
Location in volume f. 3v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2263
Desconegut. Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 3v] A mal de membra
text: R. lescorxa de bogia … i aço hi val molt i es certa cosa i prouada per me [..] malj[?] ment
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 12386
Location in volume ff. 3v-4
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2263
Desconegut. Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 3v] Manera com se fa […]
text: sien fetes salades de pomenes [¿] del gros dun cas de colel … les treuras del perol pesa les en aquest bastiment de cases que auras fet
Note segueix a la recepta un dibuix representant el “bastiment” que s’hi esmenta
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 12387
Location in volume f. 4r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2263
Desconegut. Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipits & explicits in MS text: [ 4] Oly de volt sit fit. R … lo qual hom apela olj de volp
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 12388
Location in volume f. 4v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2263
Desconegut. Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 4v] Enpsalm a mal de xic [?]
text: R. piscis neualis … lexats lo sac axi tro que sia guarit e guarra ab deu
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 12389
Location in volume f. 4v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2263
Desconegut. Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 4v] Contra tota puntura o nafra fresca … el [“e” ratllada?] ouela [“o” o “e”] sia pres [expl sia bolit en oli comu e sia posat sobre lo mal sanal tantost
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 12390
Location in volume f. 6v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11281
Arnau de Vilanova. Letovari
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 6v] Aquest letouarj es de senyor rey que son mestra A. de vilanoua. xv iorns dabril en lany de M.ccc.ix … R. puleris dia […] desots escrites alguns homens
References (most recent first) Tractat a: Cifuentes i Comamala (2011-13), “La bibliografia mèdica catalana d'Arnau de Vilanova: estat de la qüestió i nous textos (amb una nota sobre la difusió a Catalunya d'una Vida d'Arnau)”, Arxiu de Textos Catalans Antics 230-1
Note text en llatí i català
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 12391
Location in volume f. 8v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2263
Desconegut. Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 8v] ffebra quartana
text: R. foliorum gotzeme saluja … puluirizentur built donats .iij. uagua de lo dit
Note text en llatí i català
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 12392
Location in volume f. 9
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2263
Desconegut. Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 9] Si uols fer bel axarop
text: pren la decoccio quina ques sia con lauras colada i lexala … pus clar uendra i sil fas en aquesta manera tu auras belaxarop
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 12393
Location in volume f. 9
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2263
Desconegut. Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 9] Manera con podras fer coure .j. letouari
text: Primerament \uos/ pendrets lo such suc e puys aurets ous sies .j. lliure \de such/ auriets .i. del dous … i com ueuras que sera cuyt mic hy les poluores i tot ço que y […] metre ald[..]
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 12394
Location in volume f. 9
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2263
Desconegut. Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 9] A fer bel axarpot composst derbes
text: primerament tu auras les herbes aytantes com nja aya ops denegar les has i puys picarles as … com sera fret metest ho en a[ltre?] anpola
Note als ff. 9v-11v es transcriu seguint a una recepta en llatí una llista de plantes medicinals en llatí, al final de la qual hom troba al marge una anotació en català
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 12395
Location in volume ff. 12-18v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2263
Desconegut. Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 12] Jncipit .A
text: Afica .i. farina dordy … [ 18v] … .i. fels flos mniconcosti [?]
colofó: finiti libro sit. Ste. saluatx sit ub. au xiliatrix
Note relació de plantes ordenada alfabèticament en llatí i català
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 12396
Location in volume f. 19
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2263
Desconegut. Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 19] Si uol fer exir .i.a serp de qual que loch on sia
text: pren loromain … mantinent exira i es prouat [?]
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 12397
Location in volume 19
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2263
Desconegut. Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 19] Si uols fer que fembres que entren dins .ia. casa se lueuen les faldes
text: En carta verge ablet de señora i posa la dita carta sobre lo portal … .g. an. uo. pro. dey. ff. x. qui. […].
Note difícil d’interpretar
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 12398
Location in volume f. 19
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2263
Desconegut. Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 19] Si uols fer negu durmjr
text: En \la/ talua … comensa aperi oculos tuos
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 12399
Location in volume ff. 19v-20
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11282
Desconegut. Propietats medicinals de l’òliba, del boc, de la llebre i de la mustela
Incipits & explicits in MS text I: [ 19v] Oliba es asats conegut i es apelat per los caldeus nagea [?] … enpenyats sobre .i. arbre tots los aucels se ajustaran
text II: Boch es bistiat asac coneguda i si la sanch del es presa teb … si hom li dona abeure vna [?] danguiles en continent sera guarit
text III: [ 20] Lebra es asats coneguda la uirtut daquesta es asats merauelosa … e si es donat algun ca. ab cor de mostela james no ladrara nagun s ab hom laucis
text IV: Mostela es asats coneguda sile cor daquesta bjsti[a] es menjat, la bistia encara palpera fa saber les causes esdeuenidores … alcu sia tocat encontinent pert la ueu
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 12400
Location in volume f. 21
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2263
Desconegut. Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 21] Aquesta es la manera de fer foch gresch
text: R. sal petra pes de xxij. diners … de foch grech sclafidos
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 12401
Location in volume f. 21
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2263
Desconegut. Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 21] poluora de confortar e de refrenar i afer blanques les dens
text: R. .3 unzes. cubebe […?] … fiat pulueris subtilisim
Note en català només la rúbrica, recepta en llatí. Segueixen tres prescripcions en llatí (un ensalm, un oli i un altre ensalm)
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 12402
Location in volume f. 21v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2263
Desconegut. Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 21v] A ffer suc de codonys
text: Pren los codonys i traulos a manera … so fe com ho duras posatal foch
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 12403
Location in volume f. 21v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2263
Desconegut. Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipits & explicits in MS text: [ 21v] S: ::ols ::r f:nbr: … d: j:s scrit
Note text xifrat substituïnt les vocals per “:”, així l’íncipit es llegiria “Si vols aver fenbra” i acaba “dejus scrit”. Segueixen unes lletres que tal vegada formen part del text. Als ff. 22-23v els textos copiats són en llatí, amb alguna nota en català, com la del f. 23v: “Item tot aço es ops…”, que comenta les propietats de la prescripció anterior
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 12404
Location in volume f. 24
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2263
Desconegut. Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 24] vnguent contra tota dolor que sia de calor e es […]
text: R. oli r e uiolat … puys sia mes en .j. pot de […]
Note la recepta precedent i la que segueix a aquesta són en llatí (llevat d’un “es provat” amb què acaba la tercera recepta del foli. La part final d’aquest ungüent també en en llatí
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 12405
Location in volume f. 24
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2263
Desconegut. Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 24] Item lauamans es bon molt aquela malauçia qui ha nom poagra
text: prenets la erba demunt dita e bulit la … quel mal noy senta e es molt prouada cossa per molts e cossa [certa]
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 12406
Location in volume f. 24v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2263
Desconegut. Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 24v] Aquests silles [?] son bones a confortar lo cap e a fer bona memoria que uenra hom coses en somnj que james no seran ujstes de uinaries an […] que sien
text: R. squinanci … quem volveris Sufumj[..?]
Note Només la rúbrica és en català. Segueix una recepta de “puluuras” en llatí
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 12407
Location in volume f. 25
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2263
Desconegut. Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 25] Gargarieme aquels quian postema al col
text: Prenets paloffes de casstanys … prouat es. ES prouat es
Note va precedida i seguida per textos en llatí
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 12408
Location in volume f. 25v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2263
Desconegut. Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 25v] oli de salar
text: R. sal … com a pedra
Note segueixen textos en llatí i un en castellà o aragonès als ff. 25v-26, las resta, fins al f. 27v són en llatí
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 12409
Location in volume f. 28
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2263
Desconegut. Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 28] A mal des quinançia so es a saber .j. mal que an el col i postema quels cuyden ofegar i no poden a aujdes per lit [¿]
text: R. iiij.or librarum comunjum … et fiat clister[ium]?
Note només la rúbrica en català; segueixen textos en llatí
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 12410
Location in volume f. 28v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2263
Desconegut. Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 28v] A such de codoys
text: R. Los codonys & raulos amanera … com lo deuras posar al […]
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 12411
Location in volume f. 28v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2263
Desconegut. Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 28v] Febra quartana que sia de fredor
text: prenets de aquest Enguent y vntats lin … ben del such e guara prouat es
Note fa referència a l’aplicació de l’engüent descrit a la recepta anterior
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 12412
Location in volume f. 29
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2263
Desconegut. Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 29] Manera com se fa molsa
text: sia presa aygua i mel aguals parts e sia bulit tot … aço es apelat al bafar
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 12413
Location in volume f. 29
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2263
Desconegut. Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 29] A febres continues
: R. lamjca del pa… … fiat Emplastum
Note text majorment escrit en llatí. Al verso es copien dues receptes més en llatí
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 12414
Location in volume f. 29v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2263
Desconegut. Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 29v] Aquest enguent es bo affoch de lanp e atot foch
text: R. litargirum… … e ffetne emplante a fetge
Note acaba amb una fórmula llatina. Segueixen diversos folis amb llistes de noms de plantes i en llatí
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 12415
Location in volume f. 40v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2263
Desconegut. Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipits & explicits in MS text: [ 40v] […]op marauelos a homens [..]aya Lo cap […]… … Fiat
Note text de mal llegir. Segueix un altre text en català molt deteriorat, que sembla començar: “Les […] que podets menjar. Jtem pols…”
Specific witness ID no. 37 BITECA cnum 12416
Location in volume f. 41r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2263
Desconegut. Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
Incipits & explicits in MS text: [ 41] […] Aquels de quens prenets […]… … diuerses viande a […] menjar
Note Donem l’explicit al f. 41r car el verso es troba en molt mal estat
Record Status Created 2003-10-27
Updated 2021-04-09